Procurements

€0
25 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

23 days

Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta “PII „Liepziediņš” ēkas (kadastra apz. 62090030106001) un palīgēkas (kadastra apz. 62090030106002) pārbūve, palīgēkas (kadastra apz. 62090030106005) nojaukšana u

Published and bidding deadline .

13 days

Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2. kārta

Published and bidding deadline .

29 days

Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves laikā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Published and bidding deadline .

14 days

Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā

Published and bidding deadline .

29 days

Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 4 GRANTS CEĻU PĀRBŪVES LAIKĀ EIROPAS SAVIENĪBAS EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) UN LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (LAP) PASĀKUMA „PAMATPAKALPOJUMI UN CIEMATU ATJAUNOŠANA LAUKU APVIDOS” IETVAROS

Published and bidding deadline .

13 days

Teritorijas planēšanas darbi un virsūdens novadīšana uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā 17, Skrundā

Published and bidding deadline .

13 days

Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2. kārta

Published .

Kokskaidu granulu piegāde izglītības iestāžu katlumāju vajadzībām Skrundas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā

Published and bidding deadline .

17 days

2.1. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam „Valtaiķi”

Published and bidding deadline .

14 days

Kokskaidu granulas Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

40 days

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

22 days

Skrundas vidusskolas iekštelpu koridoru, vestibilu un kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

19 days

„Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” iekārtu iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

40 days

Kokskaidu granulu piegāde izglītības iestāžu katlumāju vajadzībām Skrundas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Video novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Skrundā, Skrundas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Board-Level People

NameRole

Guntis Putniņš

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

LORETA ROBEŽNIECE

General Manager
FromRoleUntil
General Manager