Procurements

€1.73M
63 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide

Published and bidding deadline .

34 days€284,350

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem

Published and bidding deadline .

31 days€150,000

Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€180,000

Specializētu transportlīdzekļu iegāde zvejas kontrolei

Published and bidding deadline .

30 days€247,900

Marķētās dīzeļdegvielas un degvielas transportlīdzekļiem iegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

21 days

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana vides avāriju situāciju centram

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Sēra satura analīžu veikšana kuģu degvielas paraugos

Published .

Individuālais projekta CH05 “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija-Sarkandaugavas teritorijā” pēcsanācijas monitoringa veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts vides dienesta ēku remonts

Published and bidding deadline .

11 days

“Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde”

Published and bidding deadline .

34 days

„Sēra satura analīžu veikšana kuģu degvielas paraugos”

Published and bidding deadline .

11 days

Mobilās radiācijas novērtēšanas (detektēšanas) sistēmas iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

„Ūdens piesārņojuma paraugu noņemšanas komplektu iegāde vides kontroles funkcijas optimizācijai jūras akvatorijā ”

Published .

Personas datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

21 days

Maršruta kontroles sistēmu uzstādīšana transportlīdzekļiem

Published and bidding deadline .

17 days

Precīzās uzmērīšanas iekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Drukas iekārtu toneru piegāde un iekārtu uzturēšana

Published and bidding deadline .

16 days

Maršruta kontroles sistēmu uzstādīšana transportlīdzekļiem

Published .

Specializēta transportlīdzekļa iegāde radiācijas mērījumu veikšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Bezpilota lidaparātu iegāde zvejas un makšķerēšanas kontrolei

Published and bidding deadline .

11 days

Ehološu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā Jelgavā, Kazarmes ielā 17A

Published and bidding deadline .

13 days

Pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēmas iegāde radiācijas kontroles funkcijas optimizācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Laivu un laivu dzinēju iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Specializētu transportlīdzekļu iegāde zvejas kontrolei

Published and bidding deadline .

30 days

Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide

Published and bidding deadline .

34 days

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā Liepājā, Jaunā ostmala 2A

Published and bidding deadline .

14 days

Precīzās uzmērīšanas iekārtu iegāde

Published .

Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošana

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts vides dienesta ēku remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem

Published and bidding deadline .

31 days

Vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveidošana

Published and bidding deadline .

12 days

Rezerves daļu piegāde virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa nodrošināšanai.

Published and bidding deadline .

11 days

Rezerves daļu piegāde DOAS tipa gaisa monitoringa stacijai

Published .

„Lifta nomaiņa Valsts vides dienesta ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā”

Published and bidding deadline .

11 days

Laivas dzinēja iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Automobiļu noma

Published and bidding deadline .

35 days€240,300

Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

33 days€180,000

Automobiļu noma

Published and bidding deadline .

32 days€240,300

Telekomunikāciju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

35 days€207,500

Marķētās dīzeļdegvielas un degvielas transportlīdzekļiem iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Automobiļu noma

Published and bidding deadline .

37 days

Valsts vides dienesta ēku un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Valsts vides dienesta ēku uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu iegāde

Published and bidding deadline .

26 days

VVD pārvaldībā esošo ēku un telpu grupu atjaunošana un pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Valsts vides dienesta Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas uzturēšana

Published and bidding deadline .

24 days

Automobīļu noma

Published and bidding deadline .

35 days

Telekomunikāciju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

35 days

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

18 days

„VVD pieteikumu pārvaldības sistēmas izveide”

Published and bidding deadline .

14 days

„Mobilo telefonu un fotokameras iegāde”

Published and bidding deadline .

14 days

“Telpu grupas un nesošās starpsienas pārbūve Valsts vides dienesta ēkā Rūpniecības ielā 23, Rīgā”

Published and bidding deadline .

27 days

Darba apģērbu un aprīkojuma iegāde Valsts vides dienesta inspektoriem

Published and bidding deadline .

21 days

Mobilo telefonu un fotokameras iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts vides dienesta autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

„Rezerves daļas virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa nodrošināšanai”

Published and bidding deadline .

11 days

“Bīstamo ķīmisko atkritumu savākšana un izvešana no nekustamā īpašuma “Kalndīķi”, kadastra Nr. 84865020027, Saldus novadā, Saldus pagastā”

Published and bidding deadline .

13 days

Laivu un laivu dzinēju iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

„Vienotās dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide”

Published and bidding deadline .

11 days

Darba apģērbu un aprīkojuma iegāde Valsts vides dienesta inspektoriem

Published and bidding deadline .

21 days

“Vienotās dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas (www.šķiroviegli.lv vai ASIS) drošības audits”

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Elita Baklāne-Ansberga

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager