Procurements

€0
112 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Published and bidding deadline .

33 days

Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Būvmateriālu, remonta materiālu iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Koncerttērpu un tautas tērpu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

JAUNA PASAŽIERU AUTOBUSA IEGĀDE

Published and bidding deadline .

23 days

Ziemassvētku dāvanu (paciņu) iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” un Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3.kārta

Published and bidding deadline .

25 days

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

21 days

Ludzas novada Pildas pagasta pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

22 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

23 days

Mazlietota vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

23 days

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Published and bidding deadline .

24 days

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojekta "Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Būvmateriālu, remonta materiālu iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā.

Published and bidding deadline .

22 days

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru piegāde Ludzas novada vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegāde iestādēm Ludzas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Ceļu seguma maiņa un trotuāru remonts Ludzas pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Atskurbtuves darbības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published .

Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā

Published .

JAUNA VIEGLĀ PASAŽIERU TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDE

Published and bidding deadline .

23 days

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

23 days

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Published and bidding deadline .

21 days

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

23 days

Jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas papilddarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

Maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana objektā "Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ludzā, Ludzas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā

Published and bidding deadline .

23 days

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza

Published and bidding deadline .

14 days

Robotikas komplektu iegāde un piegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

15 days

A.Upīša un Peldu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

15 days

Būvmateriālu, remonta materiālu iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

22 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Vasaras nodarbību skolēniem “Zinoši, veseli, aktīvi” nodrošināšana.

Published and bidding deadline .

13 days

Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā

Published and bidding deadline .

26 days

Datoru piederumu un biroja tehnikas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas 2. vidusskolai

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta „Multifunkcionālā dienas centra izveide 18.novembra ielā 17A, Ludzā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana un ēkas fasādes atjaunošana P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa seguma nomaiņa Ludzas pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18.novembra ielā 17a, Ludzā

Published and bidding deadline .

25 days

Logu nomaiņa Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana un ēkas fasādes atjaunošana P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads

Published and bidding deadline .

12 days

Robotikas komplektu iegāde un piegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai.

Published and bidding deadline .

13 days

Vasaras nodarbību skolēniem "Zinoši, veseli, aktīvi" nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana

Published and bidding deadline .

15 days

Degradēto teritoriju sakārtošana

Published and bidding deadline .

24 days

Sporta preces un sporta apģērbi Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā

Published and bidding deadline .

18 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide 18.novembra ielā 17a Ludzā”

Published and bidding deadline .

14 days

Teritorijas jauna nožogojuma uzstādīšana

Published and bidding deadline .

17 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Published and bidding deadline .

31 days

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2020. gadā

Published and bidding deadline .

32 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Published and bidding deadline .

34 days

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2.vidusskolai

Published and bidding deadline .

11 days

BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IERĪKOŠANA PIE LUDZAS NOVADA PILDAS PAMATSKOLAS

Published and bidding deadline .

11 days

LUDZAS PILSDRUPU ATSEGTO MŪRU KONSERVĀCIJAS UN PILSKALNA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS BŪVDARBU 1. KĀRTA

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Published and bidding deadline .

34 days

LUDZAS PILSĒTAS SPORTA IELAS UN DZIRNAVU IELAS PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

21 days

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Published and bidding deadline .

36 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Skolas ielas seguma atjaunošana un skeitparka seguma ierīkošana Ludzā, Ludzas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

A.Upīša un Peldu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Ceļa seguma remonts Ludzas novada Cirmas pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Divu jaunu vai mazlietotu vieglo pasažieru transportlīdzekļu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

LUDZAS PILSDRUPU ATSEGTO MŪRU KONSERVĀCIJAS UN PILSKALNA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS BŪVDARBU 1. KĀRTA

Published and bidding deadline .

21 days

ZEMES KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA, TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA UN ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU SAGATAVOŠANA LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

12 days

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2.vidusskolai

Published and bidding deadline .

11 days

Ēku un būvju nojaukšana bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Published and bidding deadline .

11 days

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2.vidusskolai

Published and bidding deadline .

11 days

Industriālās teritorijas Krāslavas ielā 1, Ludzā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

A.Upīša un Peldu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

Sergejs Jakovļevs

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Edgars Mekšs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager