Procurements

€5.55M
94 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija

Published and bidding deadline .

28 days

Izglītības un sporta centra projektēšana un būvdarbi

Published and bidding deadline .

29 days€5.55M

Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

37 days

Veselību veicinošu nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem - projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu projekta realizācija

Published and bidding deadline .

15 days

Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

11 days

Pleskavas ielas Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 1.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana (Vienotā klientu apkalpošanas centra ierīkošana)

Published and bidding deadline .

11 days

Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)

Published and bidding deadline .

16 days

Ēdināšanas pakalpojumi Alūksnes pilsētas sākumskolā

Published .

Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2019. gadam

Published and bidding deadline .

12 days

Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!

Published and bidding deadline .

11 days

Par pārtikas preču piegādi Liepnas vidusskolai

Published and bidding deadline .

13 days

Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” aprīkojums

Published and bidding deadline .

24 days

Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Ēku pārbūves būvprojektēšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!””

Published and bidding deadline .

13 days

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras pārbūve, 1.kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija

Published and bidding deadline .

30 days

Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības autoceļu “Liepiņi - Jaunzemi”, “Siveci – Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” pārbūve Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā

Published .

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns” pārbūves un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūves būvuzraudzība

Published .

Sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāles izveide

Published and bidding deadline .

21 days

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojektu izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība objektiem “Merkeļa ielas pārbūve” un “Latgales un Uzvaras ielas pārbūve”

Published .

Alūksnes PII “SPRĪDĪTIS” iekšējo inženiertīklu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)

Published and bidding deadline .

21 days

Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)

Published and bidding deadline .

21 days

Ēdināšanas pakalpojumi Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

31 days

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLĀ

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe - Purmala” pārbūves būvuzraudzība

Published .

Strautiņu pamatskolas apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 1.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Liepiņi - Jaunzemi”, “Siveci – Darbnīcas” un “Darbnīcas – Līvāni” pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Pleskavas ielas Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 3.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Līdaku mazuļu iegāde Zivju fonda projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā” un “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” realizācijai

Published and bidding deadline .

15 days

Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”

Published and bidding deadline .

14 days

Izglītības un sporta centra projektēšana un būvdarbi

Published and bidding deadline .

29 days

Ēkas pārbūves par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

24 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs”

Published and bidding deadline .

21 days

Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē

Published and bidding deadline .

22 days

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu Alūksnē pārbūves darbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Ūdensapgādes sistēmas izbūve Merķeļa ielas industriālajā teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība objektam “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)”

Published .

Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei

Published and bidding deadline .

11 days

Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Alūksnes novada vidusskolas gaismas un skaņas aprīkojums

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Braucamā ceļa izbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Alūksnes muižas parka objektu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Veselību veicinošu nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem - projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros

Published .

Alūksnes Jaunās pils telpu oriģinālās apdares atsegšana un konservācija

Published and bidding deadline .

13 days

Velosipēdu uzlādes un atpūtas vietas nojumes izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība objektam “Izglītības un sporta centra būvniecība”

Published and bidding deadline .

24 days

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

28 days

Būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība objektam “Izglītības un sporta centra būvniecība”

Published and bidding deadline .

20 days

Alūksnes novada vidusskolas gaismas un skaņas aprīkojums

Published .

Gaisa trošu ceļa izbūve Tempļakalna parkā un Alūksnes Pilssalā

Published and bidding deadline .

13 days

Alūksnes muižas parka objektu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Alūksnes novada mākslinieciskajiem kolektīviem Dziesmu un deju svētku laikā

Published .

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi

Published .

Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Būvprojekta “Izglītības un sporta centra būvniecība” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Veselību veicinošu nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem - projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros

Published .

Peldēšanas vietas “Vējiņš” labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Par pārtikas preču piegādi Liepnas vidusskolai

Published .

Būvprojekta “Izglītības un sporta centra būvniecība” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Braucamā ceļa izbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, 1.kārta

Published and bidding deadline .

16 days

Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2020. gadam

Published and bidding deadline .

16 days

Flīģeļa piegāde Alūksnes Mūzikas skolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Vēsturiska koncertflīģeļa “J.BLÜTHNER” restaurācija un atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Par pārtikas preču piegādi Liepnas vidusskolai

Published and bidding deadline .

13 days

Pastaigu takas ar makšķernieku platformām ezerā izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Pasažieru pārvadājumu pakalpojums

Published and bidding deadline .

15 days

Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Veselības veicināšanas pakalpojumu centra būvdarbi

Published .

Būvuzraudzība objektam “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve”

Published and bidding deadline .

22 days

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošana Alūksnes novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Board-Level People

NameRole

JANĪNA ČUGUNOVA

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

ARTURS DUKULIS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager