Procurements

€1.57M
67 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t. sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)

Published and bidding deadline .

34 days

'Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Published and bidding deadline .

30 days

Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi

Published and bidding deadline .

32 days€42,000

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t. sk. Izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē)

Published and bidding deadline .

31 days

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Published and bidding deadline .

37 days

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām

Published and bidding deadline .

33 days€210,000

Labklājības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

29 days

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām

Published and bidding deadline .

35 days

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

Published and bidding deadline .

40 days€145,000

Par reģionālo semināru cikla nodrošināšanu par ģimenes asistenta pakalpojuma nozīmi sociālā darba procesā

Published and bidding deadline .

12 days

''Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Published and bidding deadline .

31 days

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Published and bidding deadline .

42 days

Labklājības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

29 days

''Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

Published and bidding deadline .

40 days

Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņas par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” (Nr. JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) izvērtējums

Published and bidding deadline .

11 days

Ārpusģimenes aprūpes formu un adopcijas jautājumu komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

11 days

Par tiesbām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodorošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

15 days

Par tiesbām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodorošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās

Published and bidding deadline .

15 days

Pašvaldību Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) un Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) sasaistes starpsistēmu moduļa uzturēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

IKGADĒJS NABADZĪBAS UN SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS MAZINĀŠANAS RĪCĪBPOLITIKAS IZVĒRTĒJUMS (T.SK. IZVĒRTĒJUMS PAR NEVIENLĪDZĪBU VESELĪBAS APRŪPĒ)

Published and bidding deadline .

31 days

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām

Published and bidding deadline .

33 days

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)'

Published and bidding deadline .

34 days

Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām

Published and bidding deadline .

35 days

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. - 2017.gadam ex-post novērtējums

Published and bidding deadline .

29 days

Par četru periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2018.-2019.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Par tiesbām izstrādāt interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu risinājumu projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodorošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Published and bidding deadline .

39 days

Par tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanu Atbalsta intensitātes skalas (AIS) apmācībām

Published and bidding deadline .

13 days

Komunikācijas kampaņa par personām ar garīga rakstura traucējumiem (deinstitucionalizācijas atbalstam)

Published and bidding deadline .

20 days

Adopcijas reģistra papildinājumu un datu apmaiņas risinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

20 days

Jauna vieglā automobiļa (mikroautobusa) piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Jauna vieglā automobiļa (mikroautobusa) piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējums

Published and bidding deadline .

11 days

SIVA SRIS uzlabojumu iepirkums

Published and bidding deadline .

11 days

''Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi"

Published and bidding deadline .

32 days

Papildu mācību kvalifikācijas pilnveidei "Atbalsta intensitātes skalas pieaugušajiem (AIS-P) lietošana" nodrošināšana

Published .

SIVA SRIS uzlabojumu iepirkums

Published and bidding deadline .

14 days

IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Mākoņskaitļošanas infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)

Published and bidding deadline .

21 days

Brošūru izgatavošana un piegāde Labklājības ministrijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

"Active Directory" un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde

Published and bidding deadline .

33 days€174,580.40

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

29 days€353,720

Pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” veikšana

Published and bidding deadline .

33 days

"Mākoņskaitļošanas" infrastruktūras iepirkums

Published and bidding deadline .

34 days

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t. sk. padziļināts izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta pieejamības jomā)

Published and bidding deadline .

27 days

Mākoņskaitļošanas infrastruktūras iepirkums

Published and bidding deadline .

29 days€648,704.55

Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana divām sociālo darbinieku Vasaras skolām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

“Mācību pasākuma satura un materiālu izstrāde un mācību pasākuma īstenošana vispārējo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem”

Published and bidding deadline .

21 days

Pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” veikšana

Published and bidding deadline .

33 days

Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana divām sociālo darbinieku Vasaras skolām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde

Published and bidding deadline .

25 days

Pētījuma eksperta pakalpojuma nodrošināšana pētījumā ”Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojuma groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) pārtikas

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana divām sociālo darbinieku Vasaras skolām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

29 days

Pētījuma eksperta pakalpojuma nodrošināšana pētījumā ”Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojuma groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)

Published and bidding deadline .

12 days

Konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem biznesa plānu izstrādei

Published and bidding deadline .

18 days

Par četru periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2020.-2021. gadā

Published and bidding deadline .

29 days

'''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums

Published and bidding deadline .

36 days

Informatīvā kampaņa deinstitucionalizācijas procesa atbalstam Latvijā

Published and bidding deadline .

25 days

Komunikācijas kampaņa vīriešu - tēvu loma ģimenē u sabiedrībā

Published and bidding deadline .

12 days

Nepilngadīgo personu atbalsta procesu izpēte un IKT attīstības priekšlikumi

Published and bidding deadline .

16 days

Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta pieejamības jomā)

Published and bidding deadline .

30 days

'''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums

Published and bidding deadline .

29 days

Par četru periodiskā izdevuma numuru izstrādi 2020. - 2021.gadā

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

INGUS ALLIKS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager