Procurements

€0
120 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta "Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī" izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Pārtikas produktu piegāde sešām Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Degvielas iegāde Salaspils novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

34 days

Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

34 days

Šķembu piegāde Salaspils novada pašvaldības ceļu remontiem 2018.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Maskavas ielas lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūve

Published .

Informatīvā izdevuma „Salaspils Vēstis” izdošana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

“Būvprojekta “Salaspils pilsētas stadiona pārbūve” izstrāde”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta “Seguma uzlabošana pašvaldības ceļam C1 posmā Dolesmuiža – Solāžas – Annuškas – Taurītes – Bēči – Krustkalni, Doles salā, Salaspils novadā” izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Iekšējo inženiertīklu pārbūve un telpu pārplānošana Salaspils 2.vidusskolā

Published and bidding deadline .

21 days

Ziemassvētku dekoru, egļu rotājumu un aprīkojuma iegāde Salaspils novada izrotāšanai 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde sešām Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

36 days

Inženierkomunikāciju pārbūve Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” II kārta

Published and bidding deadline .

27 days

Būvprojekta izstrāde ēkas Skolas ielā 7, Salaspilī, atsevišķu telpu pārbūvei

Published and bidding deadline .

15 days

Salaspils novada izglītojamo pārvadāšana ar sabiedrisko transportu novada teritorijā

Published .

Par datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšanu Salaspils novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Ielas seguma atjaunošana, sāngrāvju, iebrauktuvju un gājēju celiņa izbūve Meža ielā, posmā no Meža ielas 13B līdz Meža ielai 39, Salaspils pilsētā

Published and bidding deadline .

23 days

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru un profila atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Apiņu iela posma izbūve Salaspilī

Published and bidding deadline .

12 days

Atkārtots iepirkums "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Puķu draugu saietā Salaspilī”

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums "Gājēju celiņš no LDz pārbrauktuves līdz sabiedriskā transporta pieturvietai"

Published and bidding deadline .

14 days

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

34 days

Salaspils dzelzceļa stacijas apstādījumu ierīkošanas darbi

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Salaspils novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Baznīcas un Silmaļu ielas krustojuma atjaunošana un ietves izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums “Gājēju celiņš no LDz pārbrauktuves līdz sabiedriskā transporta pieturvietai”

Published and bidding deadline .

13 days

“Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Puķu draugu saietā Salaspilī”

Published and bidding deadline .

11 days

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 13 un Enerģētiķu ielā 15, Salaspilī, Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju celiņš no LDz pārbrauktuves līdz sabiedriskā transporta pieturvietai

Published and bidding deadline .

11 days

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Acone 1” ieejas mezgla renovācijas 1.kārta”

Published and bidding deadline .

11 days

Pludmales glābšanas stacijas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta "Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī" izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Vīksnu ielas izbūve Salaspilī

Published and bidding deadline .

14 days

Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana Salaspils novadā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2018.gadā

Published .

Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Stāvvietas izbūve pie PII “Atvasīte"

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Acone 1” ieejas mezgla renovācijas 1.kārta”

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamo īpašumu vērtēšana Salaspils novada teritorijā Salaspils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Apgaismojuma izbūve Biologu ielai, Salaspilī

Published and bidding deadline .

11 days

Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

34 days

Seguma uzlabošana Pīlādžu un Jasmīnu ielās, Salaspilī

Published and bidding deadline .

14 days

Salaspils 1.vidusskolas iekšējo inženiertīklu pārbūve ēkas vienā korpusā III.kārtas 2.daļa

Published and bidding deadline .

21 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Acone 1" ieejas mezgla renovācijas 1.kārta

Published and bidding deadline .

11 days

Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums

Published and bidding deadline .

104 days

Lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas sistēmas izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta “Brauktuves seguma uzlabošana Meldru un Smilgu ielas posmos no Meldru ielas 2 līdz Meldru ielai 72, Salaspils pilsētā” izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

18 days

Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī

Published and bidding deadline .

65 days

Atkārtots iepirkums "Apiņu ielas posma izbūve Salaspilī"

Published and bidding deadline .

12 days

Bojāto betona plātņu atjaunošana Salaspils memoriālā

Published and bidding deadline .

14 days

Pilsētas pulksteņa izbūve laukumā pie Rīgas un Miera ielu krustojuma, Salaspilī

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Apsardzes nodrošināšana Salaspils novada pašvaldībai piederošās ēkās un objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums "Pilsētas pulksteņa izbūve laukumā pie Rīgas un Miera ielu krustojuma, Salaspilī"

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums "Bērnu rotaļu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 13 un Enerģētiķu ielā 15, Salaspilī, Salaspils novadā"

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums "Apiņu iela posma izbūve Salaspilī"

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskās izpētes veikšana būvei Skolas ielā 2, Salaspilī

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Seguma uzlabošana pašvaldības ceļu C2, C26, C4 posmos, Salaspils novadā” izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu

Published .

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Salaspils 2.vidusskolā

Published .

Līdz 900 t tehniskās sāls iegāde pašvaldības ceļu uzturēšanai ziemas periodā

Published .

Atkārtots iepirkums "Seguma atjaunošana Pīlādžu un Jasmīnu ielās, Salaspilī"

Published and bidding deadline .

15 days

Topogrāfiskā plāna izgatavošana, zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas darbu izpilde un objektu izpilduzmērījumu veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtoti izsludinātā procedūra „Peldbaseina apmeklētāju sistēmas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ceru ielā 1, Salaspilī”

Published .

Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu greiderēšanai 2018.gadā

Published .

Atkārtots iepirkums "Būvprojekta izstrāde ēkas Skolas ielā 7, Salaspilī, atsevišķu telpu pārbūvei"

Published and bidding deadline .

11 days

Lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas sistēmas izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī

Published and bidding deadline .

21 days

Atkārtots atklāts konkurss “Inženierkomunikāciju pārbūve Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” II kārta”

Published .

Sporta un rekreācijas zonas labiekārtojums Saulkalnes daudzstāvu namu iekšpagalmā

Published and bidding deadline .

32 days

Pašvaldības dzīvokļu īpašumu remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Inženierkomunikāciju pārbūve Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Atvasīte" 2.kārta

Published and bidding deadline .

31 days

Salaspils 1.vidusskolas iekšējo inženiertīklu pārbūve ēkas vienā korpusā III.kārtas 2.daļa

Published and bidding deadline .

24 days

Ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana trīs Salaspils pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

11 days

Salaspils pilsētas stadiona pārbūve I kārta

Published and bidding deadline .

20 days

Atkārtota iepirkuma procedūra “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 3, Salaspilī, ko zemespīpašuma teritorijas labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

14 days

Pludmales glābšanas stacijas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

“Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” struktūrvienības “Rīgava” ieejas halles vienkāršotā atjaunošana”

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums "Pilsētas pulksteņa izbūve laukumā pie Rīgas un Miera ielu krustojuma, Salaspilī"

Published and bidding deadline .

11 days

Asfaltbedrīšu remonts Salaspils novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Topogrāfiskā plāna izgatavošana, zemes ierības projektu izstrādāšana, kadastrālās uzmērīšanas darbu izpilde un objektu izpilduzmērījumu veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtota iepirkuma procedūra “Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam „Bērzu birzs labiekārtošana par mierīgās atpūtas teritoriju ar apstādījumiem” Nometņu ielā, Salaspilī””

Published and bidding deadline .

11 days

Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana Salaspils novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos, 2019. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

“Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana 2019. gadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Salaspils pašvaldības ēku tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils 2.vidusskola” teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija ar rotaļu un sporta laukumiem

Published and bidding deadline .

22 days

Lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas sistēmas izbūve Ķīmiķu ielā, Salaspilī

Published and bidding deadline .

22 days

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izbūve Rīgas ielā 115 k-1, Salaspilī

Published and bidding deadline .

27 days

Angāra-noliktavas projektēšana un izbūve Rīgas ielā 115, k-1, Salaspilī

Published and bidding deadline .

24 days

Tehniskās sāls iegāde pašvaldības ceļu uzturēšanai ziemas periodā

Published and bidding deadline .

22 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība objektam „Bērzu birzs labiekārtošana par mierīgās atpūtas teritoriju ar apstādījumiem” Nometņu ielā, Salaspilī”

Published and bidding deadline .

12 days

“Pašvaldības ceļa C51 “Šķirotava – Saurieši - Granīta iela” pārbūve”

Published and bidding deadline .

33 days

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās

Published and bidding deadline .

37 days

Kapsētu un ražošanas atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

13 days

ATKĀRTOTS iepirkums "Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību"

Published and bidding deadline .

14 days

Salaspils nov. admin. terit. klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimn. (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

Published and bidding deadline .

11 days

Nekustamo īpašumu vērtēšana Salaspils novada teritorijā Salaspils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Jumta lūku apdares izgatavošana Salaspils memoriālā, Salaspils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Salaspils nov. admin. terit. klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvn.) līķu savākšana

Published and bidding deadline .

12 days

Ekspertīzes veikšana būvprojektam “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī”

Published and bidding deadline .

16 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

28 days

Salaspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" pārbūve

Published and bidding deadline .

90 days

Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās

Published and bidding deadline .

39 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un Griezes ielā 19, Salaspilī, teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību

Published and bidding deadline .

12 days

Salaspils novada izglītojamo pārvadāšana ar sabiedrisko transportu novada teritorijā

Published .

Atkārtots iepirkums “Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību”

Published and bidding deadline .

11 days

Šķiroto atkritumu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 2, Salaspilī un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Enerģētiķu ielā 2A, Salaspilī

Published and bidding deadline .

18 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 13 k-2, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

15 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

14 days

Ugunsaizsardzības sistēmas izbūve Skolas ielā 7, Salaspilī

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Mareks Kalniņš

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

RAIMONDS ČUDARS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager