Procurements

€0
27 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Asfaltbedrīšu remonts Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

GARKALNES NOVADA DOMES DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

12 days

DEGVIELAS PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

21 days

Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes PII vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā Garkalnes novada Domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”

Published and bidding deadline .

21 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Garkalnes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunas aprīkotas policijas automašīnas iegāde finanšu līzingā Garkalnes novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības grants ceļa (Makstenieku ceļš) posma pārbūve Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde Garkalnes pašvaldības autoceļa “Rīgas–Siguldas šos. - Makstenieki”, Ogu un Mežogu ielas atjaunošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu posmu pārbūve Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Asfaltbedrīšu remonts Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Elektronisko sakaru pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Garkalnes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

20 days

Rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

12 days

Autobusa noma Garkalnes novada pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas Berģu meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

Published and bidding deadline .

12 days

Savienojošās brauktuves un stāvvietas izbūve Garkalnē

Published and bidding deadline .

12 days

Asfaltbetona seguma izbūve grants ielu posmos Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielas apgaismojuma projektēšanas un izbūves darbi Vidzemes šosejā, Garkalnē, Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu posmu pārbūve Garkalnes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu iegāde Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Skudriņas”

Published and bidding deadline .

12 days

Garkalnes novada Domes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolai

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

Jeļena Toca

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

ALVIS ZĪRIŅŠ

General Manager
FromRoleUntil
General Manager