Procurements

€0
50 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Grants ceļu pārbūve Olaines novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvobjekta "Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā" būvniecības būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Būvobjekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē” būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Izglītības un veselības aprūpes iestāžu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Veselības ielā 7, Olainē

Published and bidding deadline .

21 days

Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

22 days

Līduma karjera labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas noma Olaines novada pašvaldības policijas dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Koplietošanas teritorijas apgaismojuma ierīkošana DKS "VEF Baloži" 6. un 7. sektorā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines vēstures un mākslas muzeja izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunas pašvaldības policijas dienesta automašīnas iegāde finanšu līzingā

Published and bidding deadline .

11 days

Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē

Published and bidding deadline .

21 days

Telpu remontdarbi Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē

Published and bidding deadline .

16 days

Skolēnu pārvadāšana 2018./2019.m.g. Olaines novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Olaines novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta „Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Pašvaldības policijas formas tērpu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā

Published .

Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana Veselības ielā 7, Olainē

Published and bidding deadline .

14 days

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

35 days

Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

35 days

Būvprojekta „Ēkas Veselības ielā 7, Olaine, telpu vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu vienkāršotā atjaunošana NMPD vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Zeiferta ielā 8, Olainē

Published and bidding deadline .

24 days

Rūpnīcu ielas rekonstrukcija Olaines pilsētā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta „Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagrabu telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide un labiekārtošana Olaines novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Virsmas apstrādes darbi Olaines novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu pārbūves darbi Olaines 1.vidusskolas Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2,Jaunolainē

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

19 days

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

37 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines sākumskolas vajadzībām Meža ielā 2, Jaunolainē.

Published and bidding deadline .

13 days

Skolēnu pārvadāšana Olaines novadā

Published and bidding deadline .

32 days

Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības policijas formas tērpu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu remontdarbi Zemgales ielā 31, Olainē

Published and bidding deadline .

12 days

Velotrases izveide Olaines novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju, Zemgales iela 29 un 31 Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Skolēnu pārvadāšana Olaines novadā

Published and bidding deadline .

34 days

Transporta pakalpojumi iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā “Vaivadi – Jaunolaine – Olaine"

Published and bidding deadline .

14 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, būves konstrukciju un pagraba telpu atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta „Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Ģirts Batrags

General Manager
FromRoleUntil
General Manager