Procurements

€46.40M
157 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu, ceļu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšana.

Published and bidding deadline .

27 days€1.98M

Būvuzraudzība dzelzceļa publiskās infrastruktūras (autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa) izbūvei

Published and bidding deadline .

32 days€350,000

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 turpinājums 5,1 x 2 km kopgarumā, ikdienas uzturēšana 2018. gadā

Published and bidding deadline .

27 days€255,000

Pārtikas produktu piegāde Madlienas vidusskolai, Madlienas vidusskolas Krapes filiālei, vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis” un vispārēja tipa pansionātam „Madliena"

Published and bidding deadline .

30 days

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

30 days€286,000

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

29 days€252,100

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

32 days€271,450

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija

Published and bidding deadline .

29 days€5.46M

Maģistrālo ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

30 days€266,500

Dzelzceļa publiskās infrastruktūras (autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa) izbūve.

Published and bidding deadline .

14 days€10M

Ogres novada centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days€7.20M

Maģistrālo ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2019. gadā

Published and bidding deadline .

30 days€216,458.34

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācijas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

30 days€200,000

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2019. gadā

Published and bidding deadline .

28 days€216,458.34

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

29 days€700,800

Rūpnieku ielas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Pasākumu organizēšana, vadīšana un bērnu atpūtas nometņu organizēšana par veselīgu uzturu

Published and bidding deadline .

11 days

JĀŅA ČAKSTES PROSPEKTA REKONSTRUKCIJAS II KĀRTA

Published .

Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Mazozolu pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu un pagalmu apgaismojuma uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

30 days

Grants seguma ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Mobilās lietotnes “Ogres novadnieka karte” izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu iegāde Ogres novada Pašvaldības policijas un Sociālā dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ēku tehniskā apsekošana Ogres novada pagastos

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Ventilācijas iekārtu tehniskā apkope Ogres novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

11 days

Grants seguma ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Iekštelpu labiekārtošana 1.stāvā, Brīvības ielā 18, Ogrē

Published and bidding deadline .

17 days

Maģistrālo ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Pasažieru mikroautobusa iegāde Ogres novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

“Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Aizsargmols (straumvirze) pie Ogres ietekas Daugavā””

Published and bidding deadline .

12 days

„Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” - sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs

Published and bidding deadline .

14 days

Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzību biroja ēkas (telpu grupas) atjaunošanai Brīvības ielā 44, Ogrē

Published .

Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis"

Published and bidding deadline .

12 days

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 turpinājums 5.1x2 km kopgarumā, ikdienas uzturēšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

29 days

Papilddarbi Brīvības ielas skvēra pārbūves I kārtai

Published .

TV sižetu izveide un raidīšana televīzijā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Pārogres, Jaunajā gatvēs un Jumpravas, Pureņu, Magoņu ielās, Ogrē

Published and bidding deadline .

14 days

Ogres novada Kultūras centra stāvlaukuma remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Atskurbtuves pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

11 days

Suntažu sanatorijas internātskolas būves atjaunošana un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana ar pieslēgumu

Published and bidding deadline .

23 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Gaismas prospektā 2/6, Ogrē

Published and bidding deadline .

12 days

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas digitālā satura izstrādi, audio vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Maģistrālo ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

30 days

Ogres pilsētas galvenās egles un gājēju ielas Ziemassvētku noformējums

Published .

Ventilācijas iekārtu tehniskā apkope Ogres novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

29 days

Pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Birzgales ielai, Ogrē

Published and bidding deadline .

14 days

Papilddarbi objektā Brīvības ielā 18, Ogrē

Published and bidding deadline .

12 days

Autostāvvietas izbūve Ceriņu ielā 12, Ogrē

Published and bidding deadline .

12 days

Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas stendu izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu, ceļu un stāvlaukumu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

29 days

Pašvaldības iestāžu ēku elektrotehnisko iekārtu tehniskās kārtības uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas iegāde Ogres novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Suntažu sanatorijas internātskolas būves atjaunošana un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana ar pieslēgumu.

Published and bidding deadline .

21 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

29 days

Būvekspertīzes veikšana dzelzceļa publiskās infrastruktūras izbūves būvprojektiem “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” un “Gājēju tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem Skolas ielas un Mālkalnes prospekta savienošanai, Ogrē”

Published and bidding deadline .

13 days

Domes kāpņu pārbūve, nodrošinot vides pieejamības prasības

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu izgatavošana un piegāde Ogres novada VPII “Strautiņš” vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Aizsargmols (straumvirze) pie Ogres ietekas Daugavā”

Published and bidding deadline .

13 days

Autostāvvietas izbūve Ceriņu ielā 12, Ogrē

Published and bidding deadline .

11 days

Madlienas vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Trošu tilta pār Ogres upi, skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas vienkāršota atjaunošana Gaismas prospektā 2/6, Ogrē

Published and bidding deadline .

16 days

Ogres pilsētas gājēju ielas un galvenās egles Ziemassvētku noformējums

Published and bidding deadline .

13 days

Transporta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija

Published and bidding deadline .

29 days

Trošu tilta pār Ogres upi, skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Turkalnes ielas seguma remonts, Ogrē

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Vidzemes, Aizkraukles, Lielvārdes ielās, 1.maija gatvē, Akmeņu, Ķeguma, Daugavmalas, Rotas un Daugavpils ielās, Ogrē

Published and bidding deadline .

13 days

Kāpņu pārbūve Brīvības ielā 33, Ogrē, nodrošinot vides pieejamības prasības

Published and bidding deadline .

13 days

Ietves izbūve Steigu ielā, posmā no Bumbieru ielas līdz Liepu ielai Ogresgalā, Ogres novadā

Published and bidding deadline .

11 days

'Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde un iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana novadu pašvaldību administratīva

Published and bidding deadline .

14 days

Iekārto tiltu pār Ogres upi projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Ogres novada sporta centra stadiona skrejceļa virskārtas atjaunošana un gumijas seguma izveide svarcelšanas zālē

Published and bidding deadline .

12 days

Automašīnas iegāde Ogres novada Sporta centa vajadzībām

Published .

Papilddarbi liftu pacēlāju būvprojekta izstrādei, būvniecībai un autoruzraudzībai vides pieejamības nodrošināšanai Ogres pilsētas pazemes pārejā zem sliežu ceļiem

Published and bidding deadline .

11 days

Ogres novada kultūras centra telpu grupas vienkāršota atjaunošana (būvniecība) kamerteātra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija

Published and bidding deadline .

30 days€5.50M

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days

Būvuzraudzība Ogres sanatorijas būvdarbiem Gaismas prospektā 2/6, Ogrē

Published and bidding deadline .

17 days

Atskurbtuves pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas pārbūve tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Automašīnu noma Ogres novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Bijušās sanatorijas “Ogre” ēkas vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

16 days

Skvēra pārbūves un Ogres mākslas skolas ēkas daļas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

17 days

Pašvaldības iestāžu ēku elektrotehnisko iekārtu tehniskās kārtības uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

32 days

Skatītāju krēslu piegāde un uzstādīšana Ogres novada Kultūras centram

Published and bidding deadline .

21 days

Ogres novada Kultūras centra lielās zāles atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Projekta “Ogres novada iedzīvotāja karte” vadība

Published .

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Ogres novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

18 days

Multifunkcionālās zāles un gaiteņa izbūve Ogres 1.vidusskolā

Published and bidding deadline .

19 days

Aderkašu kapličas jaunbūve un teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

32 days

Ceļa uz “Atpūtniekiem” Mazozolu pagastā pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Ogres mākslas skolas ēkas fasādes cokola daļas atjaunošana un lietus ūdens novadīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Trošu tilta pār Ogres upi un skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā būvniecība

Published and bidding deadline .

18 days

Skolas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Pieneņu ceļā, Hortenziju, Zvaniņu, Biškrēsliņu un Kumelīšu ielās, Ogrē

Published and bidding deadline .

13 days

Celtniecības preču iegāde Ogres novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Pārvietojama skrituļsporta aprīkojuma izbūve

Published and bidding deadline .

15 days

Trošu tilta pār Ogres upi un skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā būvniecība

Published and bidding deadline .

17 days

Piebrauktuves uz īpašumu “Strazdu iela 1” izbūve 1.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Ogres Mūzikas skolas telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju ceļa izbūve, posmā no Brīvības ielas 80 līdz Norupītes aizsargdambim

Published and bidding deadline .

12 days

Skvēra pārbūves un Ogres mākslas skolas ēkas daļas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

17 days

Ēkas pārbūve tūrisma informācijas centra ar amatniecības darbnīcām vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Pasažieru mikroautobusa iegāde Ogres 1.vidusskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ogres novada iedzīvotāja un skolēna karšu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija

Published and bidding deadline .

32 days

Teritorijas labiekārtošana Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē

Published and bidding deadline .

18 days

Aderkašu kapličas jaunbūve un teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

12 days

Ogres novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ogrēnietis” iespiešana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ogres novada centrālās bibliotēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

36 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā

Published and bidding deadline .

27 days€800,000

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem

Published and bidding deadline .

31 days

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2020. gadā

Published and bidding deadline .

28 days€222,628.84

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days€11.42M

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā

Published and bidding deadline .

28 days€800,000

Ogres Mūzikas skolas telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Laukuma izbūve Suntažos

Published and bidding deadline .

13 days

Ogres novada Kultūras centra lielās zāles apgaismojuma piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Kallu, Lavandu, Kamēliju, Piparmētru, Skalbju un Prīmulu ielās, Ogrē

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju ceļa izbūve Vidzemes ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Akmeņu ielai, Ogrē

Published and bidding deadline .

12 days

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju ceļa seguma remontdarbi, posmā no Mālkalnes prospekta 20 līdz Mālkalnes prospektam 22, Ogrē

Published and bidding deadline .

11 days

Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

29 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

29 days

Gājēju ielas dekorēšana Ogres pilsētā Ziemassvētkos

Published and bidding deadline .

13 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā

Published and bidding deadline .

31 days

Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

32 days

Ogres novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Inovatīva robotu tehnoloģija Ogres Centrālās bibliotēkas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem

Published and bidding deadline .

31 days

Padziļinātas ģeotehniskās izpētes, mērniecības, injekcijas pāļu dzīšana un pārbaude ar slodzi

Published and bidding deadline .

12 days

Ēku tehniskā apsekošana Ogres novada Madlienas, Mazozolu, Taurupes, Lauberes un Suntažu pagastos

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Kallu, Lavandu, Kamēliju, Piparmētru, Skalbju un Prīmulu ielās, Ogrē

Published and bidding deadline .

13 days

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Ogres pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Laukuma izbūve Suntažos

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu stāvlaukuma seguma atjaunošana Brīvības ielā 15, Ogrē

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība objektam "Ogres centrālās bibliotēkas būvniecība"

Published and bidding deadline .

20 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā

Published and bidding deadline .

29 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Lielvārdes ielā, J.Fabriciusa ielā un 1.Maija gatvē, Ogrē, Ogres novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Stāvlaukuma būvniecība Dullā Daukas birzī

Published and bidding deadline .

11 days

Trošu tilta pār Ogres upi un skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā 1.kārtas būvniecība

Published and bidding deadline .

16 days

Ogres novada pašvaldības mājaslapas izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma atjaunošana Ogrē

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība objektam "Ogres centrālās bibliotēkas būvniecība"

Published and bidding deadline .

16 days

Board-Level People

NameRole

PĒTERIS ŠPAKOVSKIS

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Egils Helmanis

General Manager
FromRoleUntil
General Manager