Procurements

€46.44M
114 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

'Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām'

Published and bidding deadline .

26 days€2.13M

Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€202,691.42

Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

27 days€2.12M

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Published and bidding deadline .

33 days€198,359.01

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days€6.40M

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

28 days€5.64M

Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

27 days€2.13M

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

38 days€6.40M

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

34 days€6.40M

Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju apsaimniekošana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days€3M

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Published and bidding deadline .

33 days€198,359.01

Elektroenerģijas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām.

Published and bidding deadline .

34 days€188,363.40

Būvprojekta "Ēkas Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, pārbūve un restaurācija" izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Sporta centra ēkas Atbrīvošanas alejā 166a, Rēzeknē, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

17 days

Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai

Published and bidding deadline .

20 days

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Published and bidding deadline .

33 days

Brīvības ielas posma pārbūve un Ezera ielas posma pārbūve Rēzeknē

Published and bidding deadline .

18 days

''Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi”

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma tīklu apkope Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

16 days

Gaismas dekoru un Jaungada egles demontāža, uzstādīšana un apkalpošana

Published and bidding deadline .

17 days

Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Published and bidding deadline .

18 days

"Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām"

Published and bidding deadline .

14 days

Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

"Sabiedrisko elektroautobusu piegāde"

Published .

Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

26 days

Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

18 days

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

34 days

Rēzeknes 2. vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku

Published and bidding deadline .

22 days

„Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām”

Published and bidding deadline .

14 days

Ludzas ielas pārbūves būvdarbi posmā no Smilšu ielas līdz Kr. Barona ielai, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

21 days

Latgales, Ludzas un Daugavpils ielu posmu pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

22 days

Lietus kanalizācijas kolektoru remontdarbi Blaumaņu ielā un Dzelzceļnieku ielā, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

14 days

Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Brīvības ielas posma pārbūve un Ezera ielas posma pārbūve Rēzeknē

Published .

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" rīkoto pasākumu tehniskais nodrošinājums

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu būvuzraudzība objektā "Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve"

Published and bidding deadline .

15 days

Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 2.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūve, Lubānas ielā 49, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

16 days

Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforu apkope Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Optikas kanalizācijas pievada izbūve līdz Latvijas Valsts policijas ēkai, Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

13 days

Futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana Stacijas ielā 30 B, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

18 days

Būvprojekta "SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve" ekspertīze

Published and bidding deadline .

18 days

Būvdarbu autoruzraudzība objektā "Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa pārbūve"

Published and bidding deadline .

15 days

Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Rēzeknē, Metālistu ielā 2 atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

18 days

Rēzeknes kultūras un atpūtas parka atjaunošanas projekta renovācija B un C daļa

Published and bidding deadline .

17 days

Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projekta izstrāde Rēzeknes pilsētai

Published and bidding deadline .

14 days

Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

19 days

Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Robežu kadastrāla uzmērīšana, zemes vienības topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana RPD piekrītošajiem zemes gabaliem

Published and bidding deadline .

16 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Published and bidding deadline .

26 days

Apstādījumu koncepcijas un atsevišķo objektu apstādījumu projektu izstrāde Rēzeknes pilsētai

Published and bidding deadline .

25 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Published and bidding deadline .

34 days

Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu izbūve ražošanas kompleksam Viļakas ielā 1, Rēzekne

Published and bidding deadline .

20 days

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

31 days

Mākslīgā futbola laukuma tribīņu nojumes būvniecība Stacijas ielā 30a, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

21 days

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, pārbūve

Published and bidding deadline .

38 days

Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Papildus neparedzētie darbi nedzīvojamās ēkas pārbūvei Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

16 days

Rēzeknes kultūras un atpūtas parka atjaunošanas projekta renovācija B un C daļa

Published and bidding deadline .

17 days

Pēcuzskaites elektroapgādes tīklu izbūve ražošanas kompleksam Viļakas ielā 1, Rēzekne

Published and bidding deadline .

20 days

Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju elektroapgādes tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Ēku un būvju nojaukšanas, kā arī teritorijas sakārtošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde

Published and bidding deadline .

15 days

Videonovērošanas sistēmas izbūve gar upi Atbrīvošanas alejā 70A, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

13 days

"Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums”(Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums) papildeksemplāri"

Published .

Ēku būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes pilsētas domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijās puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, stādu iegāde un stādīšana”

Published and bidding deadline .

12 days

„Medikamentu (zāļu), medicīnisko ierīču un personiskās higiēnas preču piegāde Rēzeknes pilsētas pārvaldes „Sociālais dienests” struktūrvienību vajadzībām”

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€194,852

Rindu mājas un Grupu mājas (dzīvokļu) būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Latgales reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Rēzeknes pilskalna revolarizācija, labiekārtojums un pilsdrupu konservācija Krasta ielā 33, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

17 days

Inventāra un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Rēzeknes 3.vidusskolas virtuves bloka telpu atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

Published and bidding deadline .

20 days

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

18 days

Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas ēdnīcas piebūves, Lubānas ielā 49, Rēzeknē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

34 days

"Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē"

Published and bidding deadline .

17 days

Papildus darbu veikšana Maskavas un Varoņu ielu, Rēzeknē rekonstrukcija projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

19 days

Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē"

Published and bidding deadline .

19 days

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzekne

Published .

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā

Published and bidding deadline .

22 days

Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

34 days€300,000

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

34 days€4.84M

Elektroenerģijas piegāde Rēzeknes pilsētas domes un tās struktūrvienību vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€227,113.50

Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

29 days€1.02M

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Published and bidding deadline .

33 days€4.84M

"Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

Published and bidding deadline .

34 days

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā"

Published and bidding deadline .

22 days

Caurtekas renovācija Fr. Varslavāna ielā, Rēzeknē

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Dzirnavu ielā 3A, Rēzekne” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves autoruzraudzība

Published .

Ēkas N.Rancāna iela 51 A, Rēzekne, fasādes un jumta vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu mācību telpu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

29 days

Rēzeknes pilsētas domes īpašumā esoša sabiedriskā autotransporta OCTA, KASKO apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana būvobjektā "Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē"

Published and bidding deadline .

18 days

“Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē”

Published and bidding deadline .

17 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

ALEKSANDRS BARTAŠEVIČS

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager