Procurements

€0
117 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide

Published and bidding deadline .

12 days

''Par pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē''

Published .

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

21 days

Mīkstā inventāra iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Published .

Aprīkojuma iegāde ieslodzīto un ieslodzīto ģimeņu vai tuvinieku pozitīvo sociālo saišu uzturēšanas pasākumu nodrošināšanai ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

29 days

Remontdarbi Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

17 days

Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

18 days

Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā

Published and bidding deadline .

17 days

Elektroinstalācijas izolācijas, kontaktsavienojumu, zemējumu un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārvaldījumā esošajām būvēm

Published and bidding deadline .

21 days

Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu apkope Valmieras cietumā

Published and bidding deadline .

11 days

Atdzelžošanas stacijas renovācija Daugavgrīvas cietumā

Published and bidding deadline .

11 days

Poligrāfijas un reprezentācijas materiālu iegāde, izgatavošana ar piegādi

Published .

Kurināmās šķeldas iegāde ar piegādi Daugavgrīvas cietuma vajadzībām

Published .

Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

13 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde

Published and bidding deadline .

22 days

Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un tās pieslēgšana pie gāzes vada

Published and bidding deadline .

21 days

Medikamentu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

19 days

Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

21 days

Rūpnieciskās gāzes iegāde ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

16 days

Medicīnas preču iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

18 days

Rūpnieciskās un medicīniskās gāzes iegāde ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

13 days

Elektro un mehānisko instrumentu iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Apkures iekārtu un ierīču tehniskā stāvokļa pārbaude, dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi

Published and bidding deadline .

15 days

Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā

Published and bidding deadline .

11 days

Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus

Published and bidding deadline .

35 days

"Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā"

Published and bidding deadline .

21 days

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās

Published .

Katlu mājas tehniskā apkope Daugavgrīvas cietumā

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem

Published and bidding deadline .

33 days

Telpu remonts Rīgas Centrālcietumā un Brasas cietumā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un tās pieslēgšana pie gāzes vada" būvdarbiem

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus

Published and bidding deadline .

34 days

Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada

Published and bidding deadline .

22 days

Munīcijas iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

14 days

"Bruņojuma iegāde"

Published and bidding deadline .

20 days

Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

25 days

Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines cietuma vajadzībām

Published .

Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) karstās ūdens sistēmas avārijas remonts

Published .

Rīgas Centrālcietuma pastaigu laukumu remonts

Published and bidding deadline .

17 days

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

30 days

Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes

Published and bidding deadline .

12 days

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

14 days

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Daugavgrīvas cietumam

Published and bidding deadline .

13 days

E-lietas projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveide" vadības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

19 days

Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Rīgas Centrālcietuma pastaigu laukumu remonts

Published and bidding deadline .

20 days

Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Remontdarbi Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

20 days

Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

21 days

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektos

Published and bidding deadline .

16 days

Katlu mājas remonts Daugavgrīvas cietumā

Published and bidding deadline .

16 days

Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

12 days

Pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem, tajā skaitā komunikācijas stratēģijas un pasākuma plāna izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Gāzes katlu mājas iekārtu apkalpošana ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

12 days

Virtuves un sadzīves iekārtu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

17 days

Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus

Published and bidding deadline .

33 days

Portatīvas ultrasonogrāfijas (elastogrāfa- aknu fibrozes pakāpes mērījumu veikšanai) ierīces iegāde, piegāde, personāla apmācība, tehniskā apkope, kalibrēšana un verifikācija garantijas laikā.

Published and bidding deadline .

13 days

Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīca) un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Published and bidding deadline .

25 days

Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektu inženiertīklu izdruku digitalizācija

Published and bidding deadline .

12 days

Ugunsdrošības sistēmas izveide, uzturēšana un pilnveidošana un ugunsdzēsības inventāra nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Munīcijas un speciālo līdzekļu iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

12 days

"Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās"

Published .

Energoapgādes objektu tehniskā apkalpošana, uzturēšanas remonti un ārpuskārtas remonti

Published .

Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas un Jēkabpils cietuma personālsastāvam

Published and bidding deadline .

13 days

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

15 days

Ieslodzījuma vietu pārvaldes objektu inženiertīklu izdruku digitalizācija

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes

Published and bidding deadline .

18 days

Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

24 days

"OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem"

Published and bidding deadline .

15 days

Portatīvas ultrasonogrāfijas (elastogrāfa- aknu fibrozes pakāpes mērījumu veikšanai) ierīces iegāde un piegāde, personāla apmācība, tehniskā apkope, kalibrēšana un verifikācija garantijas laikā

Published and bidding deadline .

14 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

18 days

Īslaicīga auto noma Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

"Radiostaciju remonts"

Published and bidding deadline .

13 days

Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Vieglo automašīnu un pasažieru mikroautobusa noma

Published and bidding deadline .

25 days

Likvidētā Brasas cietuma teritorijas apsardzes pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

19 days

Valmieras cietuma dzīvojamā korpusa pārbūve un pastaigu laukumu izbūve

Published .

Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

11 days

Taksometru pakalpojumu iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Resocializācijas daļas, Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu funkciju audits un personāla procesu pilnveide

Published and bidding deadline .

12 days

Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus

Published and bidding deadline .

16 days

Telefonsarunu nodrošināšana ieslodzītajiem Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

23 days

Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā

Published and bidding deadline .

17 days

Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

23 days

Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude

Published and bidding deadline .

21 days

Taksometru pakalpojumu iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana ēku energoefektivitātes paaugstināšanai Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Published and bidding deadline .

22 days

Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā

Published and bidding deadline .

13 days

Mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

29 days

Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

35 days

Žurnāla dizaina izstrāde, maketēšana, tipogrāfiska iespiešana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Dabasgāzes iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām

Published and bidding deadline .

34 days

Personāla sagatavošana darbam ar VRS/VRS-SO instrumentiem un Vardarbības mazināšanas programmu

Published .

Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas bojājumu novēršanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

21 days

Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus

Published and bidding deadline .

32 days

IQ-Web arhivēšanas sistēmas PACS iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā

Published and bidding deadline .

22 days

Valmieras cietuma dzīvojamā korpusa pārbūves un pastaigu laukumu izbūves būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

13 days

Apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas bojājumu novēršanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

21 days

Energoapgādes objektu tehniskā apkalpošana, uzturēšanas remonti un ārpuskārtas remonti

Published and bidding deadline .

20 days

"Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Resocializācijas daļas, Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu funkciju audits un personāla procesu pilnveide"

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Rīgas Centrālcietuma 1. un 3. korpusa dzīvojamo kameru un palīgtelpu remonts

Published and bidding deadline .

27 days

Operatīvo transportlīdzekļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

E izglītības vides Moodle pilnveide Valsts probācijas dienestā

Published and bidding deadline .

14 days

Aizsargekipējuma iegāde un piegāde

Published and bidding deadline .

25 days

Remontdarbi Latvijas ieslodzījuma vietās

Published and bidding deadline .

21 days

Kurināmās šķeldas iegāde ar piegādi Daugavgrīvas cietuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Celtniecības remontmateriālu iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

22 days

"Žurnāla dizaina izstrāde, maketēšana, tipogrāfiska iespiešana un piegāde"

Published and bidding deadline .

29 days

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Published and bidding deadline .

46 days