Procurements

€0
38 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Sniega tīrīšana no Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem 2018./2019. gada un 2019./2020.gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

„Siltumtrases jaunbūve no pagasta katlu mājas uz Mūzikas skolu Brāļu Kaudzīšu 10 un VUGD ēku, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā”

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājām 2017./2018.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta un atpūtas laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciemā

Published and bidding deadline .

12 days

Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Published and bidding deadline .

14 days

Neregulārie autotransporta pakalpojumin Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ielas ūdensvada rekonstrukcija veicot tā pārbūvi iznesot ārpus braucamās daļas Gaujas ielā, jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

"Siltummezglu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām Jaunpiebalgas ciemā"

Published and bidding deadline .

11 days

Skatu torņa būvniecība “Viņķu kalnā”

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu periodiskās uzturēšanas darbi Jaunpiebalgas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2018./2019.mācību gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājām 2018./2019. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa "Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni" pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasakuma līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

28 days

Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Jaunpiebalgas novada domes pasākumos

Published and bidding deadline .

14 days

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana Jaunpiebalgas novada domes pasākumos

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība „Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūvei, piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

37 days

NEREGULĀRIE AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMI JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

11 days

Brīvdabas Estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Lietotas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Lietotas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde Jaunpiebalgas novada domes katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

GRANTS SEGUMA ATJAUNOŠANA JAUNPIEBALGAS PAŠVALDĪBAS CEĻIEM

Published and bidding deadline .

12 days

Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Brīvdabas Estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Laimis Šāvējs

Administrative Manager
FromRoleUntil
General Manager
Administrative Manager