Procurements

€292,000
60 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€292,000

Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai

Published and bidding deadline .

23 days

Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē

Published and bidding deadline .

15 days

Priekules novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2018.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

16 days

Priekules novada lauku grants ceļa Bunka - Ziņģenieki pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai

Published and bidding deadline .

31 days

Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gadā

Published .

Autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019.gada ziemas periodā Priekules novada Bunkas pagastā un Gramzdas pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrāde

Published and bidding deadline .

24 days

Jumta pārbūve dzīvojamai mājai "Lāčplēši" Priekules novada Bunkas pagastā

Published and bidding deadline .

15 days

Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagastā un Priekulē

Published and bidding deadline .

15 days

Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība projekta “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” objektiem

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā

Published and bidding deadline .

13 days

Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība Kalētos

Published and bidding deadline .

21 days

Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Virgas pamatskolas jumta pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā

Published and bidding deadline .

22 days

Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

20 days

Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa ātrumvaļņu izbūve Priekulē un Priekules novada Bunkas ciemā

Published and bidding deadline .

13 days

Dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana “Valta Birzī”, Priekulē

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma izbūve Paplakā

Published and bidding deadline .

11 days

Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē

Published and bidding deadline .

17 days

Slūžu atjaunošana “Valta Birzī”, Priekulē

Published and bidding deadline .

13 days

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Priekules novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Sienu un pamatu pastiprināšana ēkai Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē

Published and bidding deadline .

17 days

Priekules novada pašvaldības grants autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

14 days

Slūžu atjaunošana “Valta Birzī”, Priekulē

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē un Virgas pagasta Paplakas ciemā

Published and bidding deadline .

15 days

Ceļu greiderēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļu greiderēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā, Gramzdas pagastā un Bunkas pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē un Virgas pagasta Paplakas ciemā

Published and bidding deadline .

14 days

Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm – 3.kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā

Published and bidding deadline .

22 days

Piena un piena produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm - 4.kārta

Published .

Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2020./2021.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

18 days

Svaigas gaļas un gaļas izstrādājumu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

16 days

Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Piena un piena produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm - 4.kārta

Published and bidding deadline .

18 days

Sociālā dienesta atbalsta centra un feldšerpunkta telpu izveidošana

Published and bidding deadline .

13 days

Sociālā dienesta atbalsta centra un feldšerpunkta telpu izveidošana

Published and bidding deadline .

25 days

Saimniecības preču piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā Virgas pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta“Sociālā atbalsta centra telpu pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā”izstrāde unautoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Andris Razma

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

VIJA JABLONSKA

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager