Procurements

€0
127 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, projektēšana un sanācijas darbu veikšana”

Published and bidding deadline .

29 days

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

30 days

Kuldīgas novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

28 days

Pārtikas produktu piegāde V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai un Kuldīgas Centra vidusskolai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

34 days

Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada izglītojamajiem Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Published and bidding deadline .

22 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2018. un 2019. gadā

Published and bidding deadline .

24 days

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana un atjaunošana Kuldīgas novada pašvaldībā

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemassvētku dekorāciju iegāde Kuldīgas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

33 days

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Published and bidding deadline .

16 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2019.gadam

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

28 days

Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepcijas izstrāde

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

24 days

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbu veikšana objektā “Pārventas parka pastaigu takas izveidošana, Pārventas parks, Kuldīga, Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

34 days

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Published and bidding deadline .

22 days

Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā 1.kārta”

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektā “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Published and bidding deadline .

17 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Fasādes vienkāršotā atjaunošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkai Pētera ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektu “Rendas pagasta pārvaldes ēkas telpu grupas daļas atjaunošana un pārbūve par Rendas pagasta bibliotēku, “Vīgneros”, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” un “Rendas pagasta bibliotēkas ēkas telpu atjaunošana un pārbūve par Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāles pirmsskolas izglītības iestādi, Podniekos, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ceļa atjaunošana, “Skola”, Vārme, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Grants ielu atputekļošana veicot divkārtu virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta “Ēkas atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” izstrāde un autor

Published and bidding deadline .

24 days

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2018. un 2019.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Kuldīgas teātra festivāla "Teātris ir visur" organizēšana

Published .

Divu autobusu iegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Kokskaidu granulu piegāde Kuldīgas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Divu autobusu iegāde

Published and bidding deadline .

19 days

Kuldīgas restaurācijas centra telpu Baznīcas ielā 30 Kuldīgā pirmā stāva interjera koncepcijas ieviešana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma iegāde un piegāde tūrisma attīstībai Kuldīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana ierakstu studijas izveidei Kuldīgas Jauniešu mājā

Published and bidding deadline .

12 days

Kuldīgas restaurācijas centra telpu Baznīcas ielā 30 Kuldīgā pirmā stāva interjera koncepcijas ieviešana

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma iegāde un piegāde tūrisma attīstībai Kuldīgā

Published and bidding deadline .

16 days

Kuldīgas restaurācijas centra darbnīcas tehniskā aprīkojuma un darbarīku iegāde un piegāde Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Published and bidding deadline .

16 days

Būvdarbi objektā “Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Published and bidding deadline .

17 days

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Published .

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Published and bidding deadline .

11 days

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Published .

Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem

Published and bidding deadline .

11 days

Kuldīgas novada pašvaldības telpu uzkopšana Baznīcas ielā 1 un Baznīcas ielā 9, Kuldīgā

Published and bidding deadline .

16 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2018.gadam

Published .

Būvprojekta „Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published .

Autobusa un mikroautobusu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas produktu piegāde V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai un Kuldīgas Centra vidusskolai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published .

Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

92 days

Nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” īpašas nozīmes universālas vērtības pamatojumu sagatavošana

Published .

Nekustamo īpašumu vērtēšana Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Kuldīgas 2.vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 62010310069001, jaunā korpusa 1. un 2.stāva daļu un visu 3.stāva telpu atjaunoša

Published and bidding deadline .

14 days

Divkārtu virsmas apstrāde Kuldīgas pilsētas ielās, pasākumi grants segumu ielu atputekļošanai

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbu veikšana objektā “Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā, 1.kārta”

Published and bidding deadline .

19 days

LOKĀLPLĀNOJUMA KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS SENLEJĀ, KAS GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, IZSTRĀDE”

Published and bidding deadline .

23 days

LOKĀLPLĀNOJUMA KULDĪGAS VECPILSĒTAI VENTAS SENLEJĀ, KAS GROZA TERITORIJAS PLĀNOJUMU, IZSTRĀDE

Published and bidding deadline .

21 days

Kuldīgas novada pagastu autoceļu remontdarbu veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Divu automašīnu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Griezto ziedu, pušķu un kompozīciju iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Autobusa un mikroautobusu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Metāla plaukti, skapji un statīvi Kuldīgas novada muzeja krājumu iekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektā “Kalna ceļa seguma atjaunošana, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Kuldīgas novada pagastu grants un grunts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

17 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektā “Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbu veikšana objektā “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

13 days

Veselības vingrošanas nodarbību vadīšana Kuldīgas novada pagastos

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu veikšana objektā "Nokrišņu, grunts mitruma un kaitīgo sāļu iedarbības novēršana Kuldīgas novada domes ēkas ārsienu un iekšsienu 1.stāva daļai un ārējām kāpnēm Baznīcas ielā 1, Kuldīgā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbu veikšana objektā “Multifunkcionālas mācību, pasākumu telpas un ergonomiskas mācību vides izveide Piltenes ielā 25, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

21 days

Kancelejas preču piegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam“Kuldīgas 2.vidusskolas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 62010310069001,jaunā korpusa 1. un 2.stāva daļu un visu 3.stāva telpu atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Autostāvvietas ierīkošana un piebrauktuves pārbūve pie Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”, Parka ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Divu automašīnu iegāde Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Apgaismojuma izbūve Saldus ielā, posmā no Valciņu ielas, Kuldīgas novadā līdz Rudupes ielai un gājēju ietves izbūve Rudupes ielā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbu veikšana objektā “Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Grants ielai, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta „Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published .

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Kuldīgas pilsētas ielās

Published and bidding deadline .

17 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas iegāde Vilgāles pamatskolai 2019.gadam

Published and bidding deadline .

15 days

Ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa attīrīšana Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” projektēšana un sanācijas darbu veikšana”

Published and bidding deadline .

32 days

Kuldīgas novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību un iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Jaunu transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

31 days

Būvdarbu veikšana objektā „Telpu vienkāršota atjaunošana, iekšējo inženiertīklu - ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas pārbūve un bērnu rotaļu laukums Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles pagas

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbu veikšana objektā "Telpu vienkāršota atjaunošana, iekšējo inženiertīklu - ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas pārbūve un bērnu rotaļu laukums Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles pagas

Published and bidding deadline .

11 days

Ekspertu pakalpojumi rīcības plāna izstrādei projektā “Ainava pilsētā” (UrbanLinks 2 Landscape – UL2L)

Published and bidding deadline .

11 days

Centra dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ventas kreisā krasta takas no Pils ielas 8 līdz jaunajam tiltam Ganību ielā apsaimniekošana 2020. un 2021. gadā, Kuldīgā”

Published and bidding deadline .

18 days

Ekspertu pakalpojumi pētījuma izstrādei projektā “Ainava pilsētā” (UrbanLinks 2 Landscape – UL2L)

Published and bidding deadline .

13 days

Ekspertu pakalpojumi rīcības plāna izstrādei projektā “Ainava pilsētā” (UrbanLinks 2 Landscape – UL2L)

Published and bidding deadline .

11 days

Veļas mazgāšanas pakalpojumi Viduskurzemes pamatskolai – attīstības centram

Published and bidding deadline .

13 days

Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” 17.-18.GS.LIECĪBU ATRIBUTĒŠANA 1797.GADA PILSĒTAS PLĀNA TERITORIJĀ UN TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ. UNESCO Pasaules mantojuma īpašas nozīmes universālas vērtības pamatojumam

Published .

Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvniek

Published and bidding deadline .

21 days

Kokskaidu granulu piegāde Kuldīgas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Degvielas iegāde Kuldīgas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

31 days

Centra dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Par tiesībām veikt finanšu revīziju Kuldīgas novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu

Published .

Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā un Ūdensaugu pļaušana Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Būvdarbu veikšana objektā „Pelču pils pagraba pārseguma un ziemeļu puses lieveņa un balkona atjaunošana, Pelčos, Pelču pag., Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Kuldīgas novada pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Centra dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Apgaismojuma izbūve Saldus ielā, posmā no Valciņu ielas, Kuldīgas novadā līdz Rudupes ielai un gājēju ietves izbūve Rudupes ielā, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Metāla plaukti, skapji un statīvi Kuldīgas novada muzeja krājumu iekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektā „Telpu vienkāršota atjaunošana, iekšējo inženiertīklu - ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas pārbūve un bērnu rotaļu laukums Vilgāles pamatskolā, Vilgālē, Kurmāles pagas

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas piegāde Kuldīgas novada pašvaldības un tās iestāžu un kapitālsabiedrību vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Būvdarbu veikšana objektā "Bērnudārza ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu “Bitīte”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

10 days

Būvprojekta "Ēkas pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju L.Paegles ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Projektēšana un būvdarbu veikšana objektā “Gājēju laipas atjaunošana, “Padures dīķis”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu veikšana objektā "Gājēju laipas un tiltiņa Pilsētas dārzā un skatu laukuma un gājēju laipas pie Baznīcas ielas 34, Kuldīgā atjaunošana"

Published and bidding deadline .

13 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Kuldīgas pilsētā 2020. un 2021.gadā

Published and bidding deadline .

19 days

Kr. Valdemāra pieminekļa (vides objekta) izveide Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā

Published .

Pašvaldības autoceļa “Centra ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Ziemassvētku dekoru uzstādīšana Kuldīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojumi 2020.un 2021.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Informatīvā izdevuma „Kuldīgas novada Vēstis” izplatīšana 2020. un 2021.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kuldīgas novada pašvaldības publicitātes nodrošināšana Kuldīgas novada reģionālajā drukātajā presē

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunu transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

UNESCO nominācijas faila „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” (sagatavošanai) iekļaušanai UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā pēc raksturīgo pazīmju kartēšanas rezultātiem, robežu piedāvājuma

Published .

Būvdarbu veikšana objektā “3 bērnu rotaļu laukumu atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Gaismas ielā 1A, Gaismas ielā 9A un Skuju ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Published and bidding deadline .

27 days

Board-Level People

NameRole

INGA BĒRZIŅA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager