Procurements

€4.66M
543 procurements
View Procurements

Contracts

€405,393.31
8 contracts
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No. 5.4.2.2.17/I/002

Published and bidding deadline .

26 days

Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

"Ouster Lidar OS-1" vai ekvivalenta sensora piegāde projekta tēmas R121 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€4,050

Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

Published and bidding deadline .

28 days€20,000

Automātiskā piena sastāva analizatora piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Meteoroloģisko staciju piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Spektrometru piegāde Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Infūzijas šķīdumu un veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Izgatavojamo un mīksto mēbeļu piegāde ITF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€5,000

Viegli gaistošo (VOC) un daļēji gaistošo organisko savienojumu (SVOC) uztveršanas un analīzes sistēmas ar termodesorberi piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas un pētnieciskās aparatūras iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Klimatiskās kameras un dažādu ierīču komplekta piegāde LLU PTF un TF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU Vides un Būvzinātņu fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF un VBF vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Hidroslogotāja hidropiedziņas apmācībai piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Pašgājējiekārtas iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Lauksaimniecības tehnikas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Universālās materiālu testēšanas iekārtas un mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Iekārtas komplekta ūdens mikrobioloģijas analīzēm piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Lauksaimniecības tehnikas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, VMF un Sporta centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Izgatavojamo, mīksto mēbeļu un sienas plauktu piegāde ITF vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, PTF un Sporta centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

38 days

Mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Specializēta testēšanas aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1

Published and bidding deadline .

32 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Laboratorijas darba galdu piegāde LLU VMF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

30 days

Videokameras un datortehnikas komplektu piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€26,500

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Galdu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Datorprogrammas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€32,250

Veterināro medikamentu un rehabilitācijas preču dzīvniekiem piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Folikulu stimulējošo hormonu (FSH) saturošu preparātu "Stimufol" iegāde projekta ERAF Nr. 1.1.1.1/16/A/025 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Robotizētā tahimetra un fotogrammetriskās kameras piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Ķirurģisko diegu, ķirurģijas instrumentu un implantu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

28 days€150,000

Augu zaļmasas novākšanas kombaina piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€124,000

Laboratorijas iekārtas un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000004 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days€250,000

Vertikālās iepakošanas iekārtas "Astro" vai ekvivalentas ar dozatoru piegāde LLU PTF vajadzībām ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras

Published and bidding deadline .

30 days€70,500

Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

MALDI-TOF masas spektrometra piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€200,000

Biopsijas instrumentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

Elektroenerģijas piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

28 days

Optiskās šķiedras metināšanas aprīkojuma komplekta datortīklu kursu realizācijai piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€4,200

Dažādu mikroskopu piegāde LLU TF un LF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

30 days€3,500

Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

35 days€150,000

Augu zaļmasas novākšanas kombaina piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€124,000

Universālās materiālu testēšanas iekārtas, lauka robotu darbības izpētes un gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU MPS "Pēterlauki' vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€250,000

Mikroskopu piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Specializēta testēšanas aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Jaunu darba vietu nodrošinājums (laboratorijas mēbeles) LLU BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days€250,000

Interaktīvas sistēmas sensoro testu veikšanai un iegūto datu apkopošanai iegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr. 1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai J.Čakstes bulvārī 5, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija"ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

LLU Aula skatuves iekārtojuma nodrošināšana – skatuves mehānismu, skatuves stangu, sānu gaismu stangu, skatuves apgaismojuma prožektoru un skatuves drapēriju sagatavošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Dažādu gāzu un to maisījumu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Histoloģijas paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

LLU galvenā mācību korpusa Lielā ielā 2, Jelgavā telpu Nr.189-1,189-2,190,190-1,190-2,192,192-1,193,194,195,196 kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU VBF laboratoriju korpusā

Published .

Lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Gaisa kompresora piegāde LLU Transporta un zaļumsaimniecības nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas projektu realizācija LLU Centrālajā mācību korpusā Jelgavas pilī,

Published and bidding deadline .

21 days

Ekstrūdera un krioskopa piegāde LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

Published .

Dažādu analīžu veikšana LLU projekta Nr.S321 un PD2 darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Virtuvju izbūve un istabiņu remonts LLU 6.dienesta viesnīcā

Published and bidding deadline .

13 days

LLU centrālā mācību korpusa Austrumu spārna 1.stāva gaiteņa (inv.Nr.380) daļas kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasākumu (konferences, semināri, pieņemšanas u.c.) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta LAD 240118/P10 (K62) ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Dažādu analīžu veikšana LLU projekta Nr.Z4 darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

19 days

Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Augu zaļmasas novākšanas kombaina piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, VMF un Sporta centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādu mikroskopu piegāde LLU TF un LF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Infūzijas šķīdumu un veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

LLU esošo apkures katlu un siltummezglu rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas iekārtas un aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Universālās materiālu testēšanas iekārtas un mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Biopsijas instrumentu un materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Izgatavojamo un mīksto mēbeļu piegāde ITF vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Mēriekārtu komplekta robotu manipulatoram iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Hidroslogotāja hidropiedziņas apmācībai piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Optiskās šķiedras metināšanas aprīkojuma komplekta datortīklu kursu realizācijai piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana LLU LF AAZI Laukkopības nodaļas telpu aprīkojumam

Published and bidding deadline .

12 days

Individuālās saimniecības nepārtrauktā barošanas avota sistēmas iekārtu piegāde LLU TF vajadzībām projekta L259 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektēšanas pakalpojumi LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Auto transporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika LLU Zemkopības institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Elektromobiļa motora vadības kontrollera piegāde LLU TF vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas projektu realizācija

Published and bidding deadline .

14 days

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

Published .

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas pils muzeja telpas kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

16 days

Videokameras un datortehnikas komplektu piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas un pētnieciskās aparatūras iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Ķirurģisko diegu, ķirurģijas instrumentu un implantu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

OUSTER LIDAR OS-1 vai ekvivalenta sensora piegāde projekta tēmas R121 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Poligrāfisko materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas pārbūve par LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru Rīgas ielā 22, Jelgavā

Published and bidding deadline .

26 days

LLU galvenā mācību korpusa Lielajā ielā 2, Jelgavā telpu Nr. 190, 190-1, 190-2,192,192-1,193,194,195,196 kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa 5.stāva telpu Nr.55,56 remonts

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Aula, Sudraba zāles un Zelta zāles logu aizskaru un aizskaru stangu piegāde

Published .

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Materiālu, saimniecības preču un individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegādi projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/181 “Lopbarībā izmantojamo pākšaugu bioekonomiskās efektivitātes novērtējums” (PD3) īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Veterināro medikamentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Auto transportalīdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika

Published and bidding deadline .

11 days

Maināmo paklāju noma LLU objektos

Published and bidding deadline .

11 days

Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības tēla popularizēšanas veicināšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jaunu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

Published and bidding deadline .

11 days

Spektrometru piegāde Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūve, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecība Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas telpu izbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Uzplūstošo ūdeņu nosusināšanas sistēmas izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā

Published and bidding deadline .

15 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un rezerves daļu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkopes pakalpojums un rezerves daļu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Lietota mikroautobusa iegāde LLU ZMC “Mušķi” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU VBF laboratoriju korpusā

Published .

Sadzīves elektrotehnikas piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU 7. dienesta viesnīcas Lielajā ielā 17, Jelgavā, atjaunošanai

Published .

LLU Meža fakultātes mācību korpusa logu nomaiņa un logu aiļu apdare

Published and bidding deadline .

20 days

Studentu mantiju šūšana un piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Lietota mikroautobusa iegāde LLU ZMC “Mušķi” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana LLU LF AAZI Laukkopības nodaļas telpu aprīkojumam

Published and bidding deadline .

12 days

LLU Aula skatuves iekārtojuma nodrošināšana – skatuves mehānismu, skatuves stangu, sānu gaismu stangu, skatuves apgaismojuma prožektoru un skatuves drapēriju sagatavošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Precīzās mežsaimniecības un mežkopības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

14 days

Kancelejas preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Datorprogrammas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Aula, Sudraba zāles un Zelta zāles logu aizskaru un aizskaru stangu piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU VBF vajadzībām ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūvei, siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecībai Augu aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas telpu izbūvei

Published and bidding deadline .

27 days

Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Dažādu analīžu veikšana projekta Nr. A05-08 (Z8) un TEPEK līguma Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Analīzes kviešu, miežu, rapša un pupu graudu / sēklu un salmu energoietilpības noteikšanai programmas 2014.10-4/VPP-7/5 (VP30) ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Lauksaimniecības tehnikas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Viegli gaistošo (VOC) un daļēji gaistošo organisko savienojumu (SVOC) uztveršanas un analīzes sistēmas ar termodesorberi piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādu analīžu veikšana TEPEK līguma Nr. 3.2-10/TPK-32 un projekta Z20 līguma Nr.3.2.-10/2017/LLU/35 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Drona ar programmatūru un kameru piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Gaisa kompresora piegāde LLU Transporta un zaļumsaimniecības nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskai testēšanai nepieciešāmā aprīkojuma piegāde LLU LF vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Mikroskopu piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU TF vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pašgājējiekārtas iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Būvuzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU galvenajā mācību korpusa Lielajā ielā 2, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Dažādu šķirņu jēru iegāde un nobarošana ZM projekta S332 īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Lielauces pils tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

11 days

Radio vadāma kvadro helikoptera piegāde LLU Meža fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Dažādu saimniecības preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

IT rezerves daļas un piederumi LLU pārraudzībā esošo iekārtu uzturēšanai darba kārtībā

Published and bidding deadline .

13 days

Sanitāro mezglu aprīkojuma un maināmo higiēnas preču nodrošinājums LLU objektos

Published and bidding deadline .

13 days

LLU būvju tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

12 days

Mitruma mērījumu stacijas piegāde projekta, vienošanās Nr. LAD3 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Poligrāfisko materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Uzplūstošo ūdeņu nosusināšanas sistēmu izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā

Published and bidding deadline .

13 days

LLU Sporta nama peldbaseina telpas sienu flīzēšanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa 5.stāva telpu 55., 56. remonts un mācību korpusa logu nomaiņa un logu aiļu apdare

Published and bidding deadline .

19 days

Maināmo mopu noma LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa telpu grupas vienkāršota atjaunošana J.Čakstes bulvārī 5, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšanai un būvkonstrukciju pārbūvei

Published and bidding deadline .

33 days

Dažādu saimniecības preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

LLU tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbūve

Published and bidding deadline .

33 days

Meteoroloģisko staciju piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU 7.dienesta viesnīcas Lielajā ielā 17, Jelgavā atjaunošanai

Published and bidding deadline .

26 days

Zinātnisko laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU LF un VBF vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Galdu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU MPS „Pēterlauki” vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Pētniecības pakalpojumu iepirkums projektam “Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos, projekta Nr.16-00-F01101-000005”

Published and bidding deadline .

22 days

Ēkas pārbūve par LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pērneses centru, Jelgava, Rīgas iela 22

Published and bidding deadline .

27 days

Dažādu santehnikas materiālu piegāde avārijas gadījumu novēršanai LLU objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Autotransporta rezerves daļu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas piegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Lauksaimniecības tehnikas piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ķīmisko reaģentu, fiksanālu, laboratorijas materiālu un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam

Published and bidding deadline .

21 days

Interaktīvas sistēmas sensoro testu veikšanai un iegūto datu apkopošanai iegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Robotizētā tahimetra un fotogrammetriskās kameras piegāde projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

MALDI-TOF masas spektrometra piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Ģenētiskā analizatora un citu zinātniskās laboratorijas aparatūras piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Analīžu veikšana LLU vajadzībām S321, S324 un Z16 projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

16 days

Iekārtas komplekta ūdens mikrobioloģijas analīzēm piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Automātiskā piena sastāva analizatora piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, N

Published and bidding deadline .

30 days

Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbiem

Published and bidding deadline .

13 days

LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektēšanas pakalpojumi un būvniecība LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

22 days

Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusā Lielajā ielā 2, Jelgavā projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Folikulu stimulējošo hormonu (FSH) saturošu preparātu Stimufol iegāde projekta ERAF Nr.1.1.1.1/16/A/025 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu un mācībspēku dienasgrāmatas izgatavošana un piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Strāvas ģeneratora iegāde SEG emisiju mērījumiem lauka apstākļos projekta “Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā” (LLU kods S321) realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Vertikālās iepakošanas iekārtas ASTRO vai ekvivalentas ar dozatoru piegāde LLU PTF vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros

Published .

Jaunu darba vietu nodrošinājums (laboratorijas mēbeles) LLU BZL vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Specializēta testēšanas aprīkojuma piegāde ERAF projekta „LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1

Published and bidding deadline .

32 days

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

13 days

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana un nodrošināšana LLU objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

35 days

Droseļvārsta prototipa eksperimentālā stenda izgatavošana TF vajadzībām projekta Z25 ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published .

Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Universālās materiālu testēšanas iekārtas, lauka robotu darbības izpētes un gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU LF, PTF un Sporta centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

38 days

Elektroenerģijas piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU MPS „Pēterlauki” vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Obligāto veselības pārbaužu nodrošināšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekiem

Published and bidding deadline .

13 days

Analīžu veikšana PTF vajadzībām projektu Z12, TEP27 un TEPEK līguma Nr. 3.2.-10/TPK-40 ietvaros

Published and bidding deadline .

17 days

Izgatavojamo, mīksto mēbeļu un sienas plauktu piegāde ITF vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000004 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Pētniecības pakalpojuma iepirkums projekta Nr. 17-00-F01101-000003 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Veterināro medikamentu un rehabilitācijas preču dzīvniekiem piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Jelgavas pils Austrumu korpusa 2.stāva gaiteņa vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

12 days

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

13 days

Dažādu mēbeļu piegāde LLU Vides un Būvzinātņu fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Augu zaļmasas novākšanas kombaina piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Jelgavas pils Austrumu korpusa 2,stāva gaiteņa vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU VBF mācību korpusā ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un realizācija LLU 6.dienesta viesnīcā Pētera ielā 1, Jelgavā

Published and bidding deadline .

19 days

Suvenīru un reprezentatīvo materiālu iegāde un apdruka Latvijas Lauksaimniecības tēla popularizēšanas veicināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Dušu telpu un veļas mazgātavas izbūve LLU 2.dieneta viesnīcā

Published and bidding deadline .

14 days

Zemes ierīcības projekta izstrāde un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jaunu zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Sporta nama Raiņa ielā 1, jelgavā peldbaseina vannas flīzēšanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve LLU 2.dienesta viesnīcā

Published and bidding deadline .

14 days

Dušu telpu un veļas mazgātavas izbūve LLU 6.dieneta viesnīcā

Published and bidding deadline .

11 days

Droseļvārsta prototipa eksperimentālā stenda izgatavošana TF vajadzībām projekta Z25 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU TF vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Temperatūras un gaisa mitruma datu logeru piegāde projekta Nr. INT3 ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

LLU centrālā mācību korpusa telpu Nr.264,265,266,267,269-1,271 kosmētiskais remonts

Published .

2018.gada konsolidētā finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi Latvijas Lauksaimniecības universitātei

Published .

LLU gāzes katlu māju vadības automātikas un gāzes kurināmo degļu servisa apkalpošana

Published .

Jaunu autotransporta rezerves daļu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Profesionālās veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētāja piegāde LLU 6.dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana LLU Vides un būvzinātņu fakultātes telpu aprīkojumam

Published and bidding deadline .

13 days

Vides materiālu apdruka un lielformāta izdruka LLU vajadzībām

Published .

Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības” likuma un MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām

Published and bidding deadline .

13 days

Firmas „SHARP” ražoto kopētāju apkope un uzturēšana LLU

Published and bidding deadline .

11 days

Sadzīves tehnikas piegāde pētniecības projekta “Strukturētas zivju masas (farša) ražošana no Baltijas jūras zivīm un tā izmantošana zivju produktos, projekta Nr.16-00-F01101-000005” ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Trakumsērgas vakcīnas piegāde LLU VMF studentu profilaktiskajai vakcinācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Laboratorijas aprīkojuma – 3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

31 days€45,000

Multimedija iekārtu piegāde LLU auditorijām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Siltumnīcu aprīkojuma piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Paraugu sagatavošanas iekārtu piegāde VTZPC ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€74,380

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

HPE asmeņserveru šasijas tīkla modernizācija ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram "BC-2800Vet", "Mindray", bioķīmijas analizatoram "BS380", "Mindray" un elektrolītu bioķīmijas analizatoram "CorLYTE Electrolyte Analyzer", "Cormay"

Published and bidding deadline .

29 days

Ramana spektrometra un skenējošās elektronu mikroskopa (SEM) kombinētās sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€743,801

Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days€5,100

Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Žāvskapja piegāde LLU VBF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€1,690

Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Krēslu piegāde LLU Meža fakultātes zālei

Published and bidding deadline .

31 days€15,000

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtu un darbagalda) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Augu aizsardzības līdzekļu, bioloģisko preparātu, mēslošanas līdzekļu iegāde LLU AAZI vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days€3,000

Augu aizsardzības līdzekļu, bioloģisko preparātu, mēslošanas līdzekļu iegāde LLU AAZI vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days€3,000

Sadzīves tehnikas, aprīkojuma un mēbeļu piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LF un VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

Published and bidding deadline .

30 days

Sadzīves tehnikas, aprīkojuma un mēbeļu piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€32,000

Materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€8,350

Mēbeļu izgatavošana un piegāde LLU 6. dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€25,000

Laboratorijas aprīkojuma tekstilizstrādājumu apstrādei piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Mēbeļu izgatavošana un piegāde LLU 6. dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days€25,000

Meteoroloģisko staciju piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Dažādu būvniecības materiālu piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Gāzes analizatora iekārtu iegāde LLU TF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Klimatiskās kameras un dažādu ierīču komplekta piegāde LLU PTF un TF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Specializēta testēšanas aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU VMF "A" korpusa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām un auditoriju atjaunošanai

Published and bidding deadline .

24 days

Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Telpu grupas vienkāršota atjaunošana LLU galvenajā mācību korpusa Lielajā ielā 2, Jelgavā ERAF projekta "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

Laboratorijas darba galdu piegāde LLU VMF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

Published and bidding deadline .

31 days

LLU centrālā mācību korpusa telpu (inv. Nr.351,380,582,592,593,597,602) kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

15 days

LLU Meža fakultātes Telpu grupas Nr.47 remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Tīmekļa vietnes izstrāde ar integrētu IKT Biznesa simulatoru (spēli) projekta Nr. LLI-143 “Ready for Business” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātnisko iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Būvprojektēšanas pakalpojumi žāvēšanas laboratorijas ēkas Dobeles ielā 41, Jelgavā nojaukšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

18 days

LLU Veterinārās klīnikas Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopes pakalpojums un rezerves daļu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm laika periodam līdz 2030. gadam projektā Nr. 8.2.3.0/18/A/009

Published and bidding deadline .

16 days

Hipoalerģisko dzīvnieku barību piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram BC-2800Vet, Mindray, bioķīmijas analizatoram BS380, Mindray un elektrolītu bioķīmijas analizatoram CorLYTE Electrolyte Analyzer, Cormay

Published and bidding deadline .

29 days

LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa pārseguma siju pastiprināšana telpās Nr.14, 95 un 172

Published and bidding deadline .

15 days

Siltuma plūsmas mērīšanas sensora, dažādu materiālu un papildmateriālu piegāde projekta Z19 realizācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

17 days

Dažādu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju noteikšana pārtikas produktos LLU PTF vajadzībām

Published .

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšanai un būvkonstrukciju pārbūvei

Published and bidding deadline .

36 days

Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde LF un VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Lauka veltņa ar aprīkojumu piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

17 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi Zemkopības institūta zālaugu kaltes atjaunošanai

Published and bidding deadline .

14 days

Apses, bērza un papeles finieru bionoturības noteikšana LLU pētniecības programmas projekta P5 īstenošanai

Published and bidding deadline .

19 days

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtu un darbagalda) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Mēbeļu izgatavošana un piegāde LLU 6.dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Aprīkojuma piegāde entomoloģijas apmācībai LLU LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Darba aizsardzības līdzekļu piegāde LLU AAZI vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU MPS “Pēterlauki” vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām ZM LAD subsīdiju projekta S336 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas, zinātnisko iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšanai un remontiem ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

12 days

Ziedputekšņu paraugu analīzes LLU AAZI vajadzībām projekta S347 ietvaros

Published and bidding deadline .

18 days

DNS sekvencēšanas analīzes AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/094 ietvaros

Published and bidding deadline .

18 days

LLU Salīdzinošās patoloģijas laboratorijas aukstuma kameru apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

12 days

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi LLU 2.dienesta viesnīcā J.Čakstes bulvārī 7, Jelgavā

Published and bidding deadline .

21 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Siltumnīcu aprīkojuma piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Mitruma noteikšanas iekārtas un mitruma mērītaja piegāde LAD 3 projekta Nr. 18-00-A01612-000010 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Paraugu sagatavošanas iekārtu piegāde VTZPC ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Dažādas ķīmiskās analīzes LLU vajadzībām Zinātniskā pētījuma LAP 201-2020 16.1.apakšpasākuma projektam (LAD2)

Published and bidding deadline .

20 days

Laboratorijas aprīkojuma tekstilizstrādājumu apstrādei piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa pārseguma siju pastiprināšana telpās Nr.14, 95 un 172

Published and bidding deadline .

18 days

Būvprojektēšanas pakalpojumi LLU ZMC "Mušķi" staļla telpu izbūvei mansardstāvā, ārējo kāpņu izbūvei un zirgu izjādes laukuma iekārtošanai

Published and bidding deadline .

14 days

Krēslu piegāde LLU Meža fakultātes zālei

Published and bidding deadline .

31 days

Svaigpiena paraugu testēšana LLU vajadzībām projekta S349/2019 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Nosūces ventilācijas izbūve LLU PTF Uztura katedras mācību virtuvei

Published and bidding deadline .

12 days

Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Kancelejas preču piegāde LLU realizēto projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu un sēklu iegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās un zinātniskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

32 days

Cūku mēslu ķīmiskās analīzes Zinātniskā pētījuma LAP 201-2020 16.1.apakšpasākuma projektam (LAD2)

Published and bidding deadline .

18 days

Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcijas piegāde LLU vajadzībām un dažādu projektu īstenošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Augu aizsardzības līdzekļu, bioloģisko preparātu, mēslošanas līdzekļu iegāde LLU AAZI vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No.5.4.2.2.17/I/002

Published and bidding deadline .

29 days

Mazā laboratorijas aprīkojuma un lauksaimniecības izmēģinājumu aprīkojuma iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Sadzīves tehnikas, aprīkojuma un mēbeļu piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

37 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi LLU VMF "A" korpusa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām un auditoriju A-100, A-300, B-100 vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Trakumsērgas vakcīnas piegāde LLU VMF studentu profilaktiskajai vakcinācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Vakuumvārāmā katla (termizatora) STEPHAN tehniskā apkope PTF vajadzībām projekta Nr.18-00-A01612-000006, LAD6 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Divām klimata kamerām defektu noteikšana, defekta akta un remontējamo pozīciju saraksta sastādīšana projekta Z19 realizācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektēšanas pakalpojumi LLU MPS "Pēterlauki"esošās ēkas nojaukšanai un jaunas nojumes būvniecībai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Eksperimenta dzīvnieku centra izveides būvdarbiem K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Published and bidding deadline .

11 days

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

LLU centrālā mācību korpusa telpu (inv.Nr.351,380,582,592,593,597,602) kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Jelgavas pils bibliotēkas lasītavas parketa slīpēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Meteo datu logeru piegāde LLU AAZI vajadzībām projekta S346 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa pārseguma siju pastiprināšanai telpās Nr.14, 95 un 172

Published and bidding deadline .

15 days

LLU Muzeja logu aizskaru un aizskaru stangu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Energoaudita izstrādāšanas, būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanai LLU Veterinārmedicīnas fakultātes “A” korpusā

Published and bidding deadline .

16 days

Būvuzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 2.dienesta viesnīcā J.Čakstes bulvārī 7, Jelgavā

Published and bidding deadline .

17 days

Multimedija iekārtu piegāde LLU auditorijām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Ramana spektrometra un skenējošās elektronu mikroskopa (SEM) kombinētās sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Meteoroloģisko staciju piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Zinātnisko laboratorijas iekārtu piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

HPE asmeņserveru šasijas tīkla modernizācija ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Žāvskapja piegāde LLU VBF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Dažādu tekstilpreču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

LLU sporta nama dušu telpu remonts

Published and bidding deadline .

15 days

LLU 6.dienesta viesnīcas 3. un 4. stāva telpu remonts

Published and bidding deadline .

24 days

LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi

Published and bidding deadline .

22 days

Uzkarināma lauku smidzinātāja ar GPS aprīkojumu piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai

Published .

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

13 days

Materiālu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Sadzīves tehnikas, aprīkojuma un mēbeļu piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

13 days

Augu aizsardzības līdzekļu, bioloģisko preparātu, mēslošanas līdzekļu iegāde LLU AAZI vajadzībām

Published .

Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

Published and bidding deadline .

32 days

Laboratorijas aprīkojuma –3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

17 days

LLU Tehniskās fakultātes mācību korpusa daļas energoefektivitātes paaugstināšana un būvkonstrukciju pārbūve

Published and bidding deadline .

35 days

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Eksperimenta dzīvnieku centra izveides būvdarbi K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā

Published and bidding deadline .

23 days

Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, un sēra elementu analizatora piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

18 days

LLU centrālā mācību korpusa telpu (inv. Nr.351,380,582,592,593,597,602) kosmētiskais remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu izgatavošana un piegāde LLU 6.dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Siltumnīcu aprīkojuma piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Slogošanas iekārtas ar dzinēju un pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātāja piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€375,165

Elektrodiagnostikas iekārtu komplekta piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€66,600

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Ķirurģijas instrumentu un implantu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Augu audzēšanas telpu klimata kontroles iekārtu iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€74,000

Stikla tāfeļu ar integrētu interaktīvo displeju un vadības bloku iegāde ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€14,500

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days€3,200

Iekārtu komplekta starojuma analizēšanai un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€59,050

Mēbeļu komplekta piegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€77,200

Automātiskā ekstrakcijas un hromatogrāfijas–masspektroskopijas sistēmas ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€390,000

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€7,500

Ģeodēzisko instrumentu un aprīkojuma piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Diagnostikas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€48,600

Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€17,650

Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€161,200

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days€3,200

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Pārtikas produktu žāvēšanas skapja un precīzās augu audzēšanas moduļa piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days€18,500

Cilvēka acu aktivitātes skenēšanas aparatūras komplekta un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days€48,050

Ledusskapja ar aprīkojumu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days€1,500

Dabasgāzes piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No. 5.4.2.2.17/I/002

Published and bidding deadline .

31 days

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Elektrodiagnostikas iekārtu komplekta piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days€66,600

Velkmes skapja ar HEPA filtru mikrobioloģijai piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

38 days€14,214

Mikroskopu piegāde LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€370,665

Binokulāro mikroskopu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€1,400

Dažādu zāļu un medicīnas preču piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€137,000

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtas ar papildaprīkojumu) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Operāciju zāles aprīkojuma un iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€10,400

Laboratorijas aprīkojuma – 3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Artroskopijas instrumentu komplekta iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days€25,700

Daudzkanālu tenzometrijas komplekta un digitālā koksnes rezistogrāfa piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days€20,500

Siltumnīcu aprīkojuma piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana LLU 6.dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Jumtu remonti LLU ēkām

Published and bidding deadline .

11 days

Elektrodiagnostikas iekārtu komplekta piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādu izejvielu piegāde PTF vaučera Nr.4 (VP-L-2019/4) izstrādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršota atjaunošana ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Fasādes apliecinājuma kartes un inženiertīklu apliecinājuma kartes izstrāde LLU Meža fakultātes mācību korpusam Jelgavā, Akadēmijas ielā 11

Published and bidding deadline .

13 days

LLU Žāvēšanas laboratorijas ēkas nojaukšana Dobeles ielā 41, Jelgavā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvei LLU VMF "A" korpusā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūvei LLU TF

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai LLU VBF mācību korpusā ERAF projekta 8.1.1.0/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

10 days

Augu audzēšanas telpu klimata kontroles iekārtu iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Mēbeļu komplekta piegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Artroskopijas instrumentu komplekta iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Telpu grupas (kalibrēšanas laboratorijas un auditoriju Nr.403 un 901) vienkāršota atjaunošana LLU VBF mācību korpusā ERAF projekta 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršota atjaunošana ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Mācību inventāra un materiālu piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršota atjaunošana ERAF projekta 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Telpu grupas (kalibrēšanas laboratorijas un auditoriju Nr.403 un 901) vienkāršota atjaunošana LLU VBF mācību korpusā ERAF projekta 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Binokulāro mikroskopu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Automātiskā ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspektroskopijas sistēmas ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr.1.1.1.417I003 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādu izejvielu piegāde PTF Vaučera Nr.14 (VP-L-2019/11) izstrādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Stikla tāfeļu ar integrētu interaktīvo displeju un vadības bloku iegāde ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/002 ietvaros /Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No.5.4.2.2.17/I/002

Published and bidding deadline .

31 days

Telpu grupas kosmētiskais remonts LLU galvenā korpusa Rietumu daļā ERAF projekta Nr.8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

23 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

18 days

Diagnostikas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Silto jaku ar kapuci ar LLU simboliku piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Velkmes skapja ar HEPA filtru mikrobioloģijai piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Lāzera piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros

Published .

Spurekļa fistulu pamata komplekta un papildus komplekta piegāde VMF vajadzībām projekta LAD7 ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Gaisa kompresora un pneimatiskā skavotāja piegāde LF vajadzībām projekta S353 īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

LLU Sporta centra peldbaseina ūdens automātiskās distances regulēšanas sistēmas piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas, zinātnisko iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšanai un remontiem ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

14 days

Firmas „SHARP” ražoto kopētāju apkope un uzturēšana LLU

Published and bidding deadline .

14 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Auditora pakalpojums ERASMUS+ projekta „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards" (Nr.574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) izvērtēšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Mācību inventāra un materiālu piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Dabasgāzes piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Angļu valodas apmācības pakalpojums LLU akadēmiskajām personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros

Published .

Slogošanas iekārtas ar dzinēju un pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātāja piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Dažādu tekstilpreču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas aprīkojuma –3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Laboratorijas aprīkojuma piegāde Lauksaimniecības fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Ziedputekšņu paraugu analīzes LLU AAZI vajadzībām projekta S347 ietvaros

Published .

Dažādas lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām ZM LAD subsīdiju projekta S336 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Ķirurģijas instrumentu un implantu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Dažādu izejvielu piegāde PTF vaučeru izstrādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/02ER17 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Kazas svaigpiena paraugu analīzes LLU PTF vajadzībām projekta Z34 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes LLU objektos

Published and bidding deadline .

18 days

Ūdeņu paraugu testēšana LLU vajadzībām LLU pētniecības programmas īstenošanas projekta P10 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršota atjaunošana ERAF projekta Nr.8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzības pakalpojumi LLU Meža fakultātes mācību korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Sanitāro mezglu aprīkojuma un maināmo higiēnas preču nodrošinājums LLU objektos

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunu ledusskapju piegāde LLU 6.dienesta viesnīcas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtas ar papildaprīkojumu) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Materiālu un iekārtu noma ERAF projekta Nr. 1.1.1.1./18/A/168 (ER30) ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas, zinātnisko iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšanai un remontiem ar nepieciešamajiem materiāliem

Published and bidding deadline .

11 days

Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Ziedputekšņu paraugu pesticīdu atliekvielu analīzes projekta S347 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Kancelejas preču piegāde LLU realizēto projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Ģeodēzisko instrumentu un aprīkojuma piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde LLU saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.417I003 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Iekārtu komplekta starojuma analizēšanai un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Operāciju zāles aprīkojuma un iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

GPS iekārtas piegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām ZM LAD subsīdiju projekta S364 ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Specializēto mācību pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros

Published .

Plaisu atvēršanās platuma kontroles ierīces piegāde LLU Būvkonstrukciju zinātniskās laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu žāvēšanas skapja un precīzās augu audzēšanas moduļa piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Dažādu zāļu un medicīnas preču piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

LLU objektu ventilācijas sistēmu identifikācija, tehniskā stāvokļa novērtējums un apkopes reglamentu izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Ledusskapja ar aprīkojumu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Cilvēka acu aktivitātes skenēšanas aparatūras komplekta un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Degvielas piegāde LLU MPS „Pēterlauki” saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Lāzera piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Dažādu izejvielu piegāde PTF Vaučera Nr.14 (VP-L-2019/11) izstrādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Materiālu un iekārtu noma ERAF projekta Nr. 1.1.1.1./18/A/168 (ER30) ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Mikroskopu piegāde LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Elektrodiagnostikas iekārtu komplekta piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Daudzkanālu tenzometrijas komplekta un digitālā koksnes resistogrāfa piegāde VBF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu un mācībspēku dienasgrāmatas izgatavošana un piegāde LLU vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana.

LatviaLatvijas Republikas Zemkopības ministrija

Published and bidding deadline .

33 days
Latvijas Lauksaimniecības universitāteJaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai 34368€59,760
Latvijas Lauksaimniecības universitāteDažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles 34369€57,200
Latvijas Lauksaimniecības universitāteDažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana 34371€59,200
Latvijas Lauksaimniecības universitāteGraudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana dažādos Latvijas reģionos 34357€43,500
Latvijas Lauksaimniecības universitāteKrūmmelleņu un/ vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs 34380€56,370
Latvijas Lauksaimniecības universitāteMēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos 34359€43,438

Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai

LatviaJelgavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

18 days
Latvijas Lauksaimniecības universitāteSvētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai 43422€43,925.32

Līgums par sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšanu, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

13 days
Latvijas Lauksaimniecības universitāteLīgums par sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšanu, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos 78201€41,999.99

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Irina Pilvere

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager