Procurements

€31.08M
127 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published and bidding deadline .

38 days

Uzvaras parka, Lielupes labā krasta promenādes un peldvietas un Jāņa Čakstes bulvāra teritoriju uzturēšana, Jelgavā

Published and bidding deadline .

34 days

Metālapstrādes procesa kompleksa iekārtu piegāde pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Pašvaldības ārpus ēku funkcionālās teritorijas zaļo platību un ietvju ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

33 days

Pašapkalpošanās un drošības sistēmas ieviešana Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā

Published and bidding deadline .

28 days

Gaismas tehnikas, skatuves mašinērijas piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

27 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published and bidding deadline .

27 days€991,735

Elektroenerģijas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām

Published and bidding deadline .

34 days

Jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

33 days€2.34M

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Valsts ģimnāzija" telpās

Published and bidding deadline .

28 days

Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

32 days

Loka maģistrāles pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

35 days€200,000

Pašapkalpošanās un drošības sistēmas ieviešana Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bērnu bibliotēkā

Published and bidding deadline .

27 days

Uzvaras parka, Lielupes labā krasta promenādes un peldvietas, un Jāņa Čakstes bulvāra teritoriju uzturēšana Jelgavā

Published and bidding deadline .

29 days€250,000

Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Jelgavas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Metālapstrādes procesa kompleksa iekārtu piegāde pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Loka maģistrāles pārbūve

Published and bidding deadline .

31 days€16M

Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā

Published and bidding deadline .

31 days€5M

“Transporta pakalpojumu nodrošināšana projekta Nr.9.2.4.2/16/I/085 pasākumu īstenošanai”

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunu, rūpnieciski ražotu, videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā

Published and bidding deadline .

21 days

Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā

Published and bidding deadline .

32 days

Loka maģistrāles pārbūve

Published and bidding deadline .

31 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published and bidding deadline .

29 days

„Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve’’ būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Brīvdabas estrādes jumta pārseguma izbūves papilddarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Virtuves iekārtu un virtuves mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published and bidding deadline .

39 days

Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas pārraidīšana LR raidstacijās

Published and bidding deadline .

14 days

Izstādes ekspozīcijas satura izstrāde un interaktīvas izstāžu ekspozīcijas iegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām

Published and bidding deadline .

11 days

Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūve un restaurācija

Published and bidding deadline .

24 days

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Jelgavas pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasībām

Published and bidding deadline .

21 days

Loka maģistrāles pārbūve

Published and bidding deadline .

34 days

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves papilddarbi

Published and bidding deadline .

17 days

Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta "Jelgavas airēšanas bāze" izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu un aprīkojuma piegāde vides risku pārvaldības resursu pilnveidošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Mobilo videonovērošanas kameru komplektu, portatīvo un stacionāro radiostaciju komplektu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta stadiona pārbūve Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, Jelgavā būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas Valsts ģimnāzijas papilddarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019. – 2025.gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Ēku Vecpilsētas ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50, Jelgavā pārbūves un restaurācijas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Gaisvadu līniju pārbūve zem pārvada pār dzelzceļu Loka maģistrālei

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektu “Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8” un „Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Akadēmijas ielā 25” ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā

Published and bidding deadline .

18 days

Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published and bidding deadline .

29 days

Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Tilta pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā, pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Informatīvo displeju un videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām

Published and bidding deadline .

13 days

Kancelejas preču piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Jelgavas Valsts ģimnāzijas papilddarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves papilddarbi

Published and bidding deadline .

16 days

Sporta stadiona pārbūve Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, Jelgavā

Published and bidding deadline .

22 days

Metālapstrādes procesa kompleksa iekārtu piegāde pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Metālapstrādes procesa kompleksa iekārtu piegāde pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

36 days

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas Amatu vidusskolas ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2018. gada pārskatu revīzijas pakalpojums

Published .

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Lielupes krasta nostiprināšanas Pilssalā, Jelgavā būvdarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Saimniecības preču piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas pilsētas tēla popularizēšana spēlfilmas “Jelgava 94” mārketinga kampaņā

Published .

Latvijas simtgades svētku pasākumu tehniskais nodrošinājums Zemgales olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, Jelgavā

Published and bidding deadline .

11 days

Ziedu un ziedu izstrādājumu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Jelgavas pilsētas svētku pasākumu tehniskais nodrošinājums Zemgales olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta „Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Mājturības kabineta iekārtu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Jelgavas pilsētas luksoforu objektu uzturēšana

Published and bidding deadline .

32 days€695,000

Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

35 days€250,000

Ārpus ēku funkcionālo pašvaldības teritoriju ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days€128,000

Virtuves iekārtu un mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Krēslu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Valsts ģimnāzija”

Published and bidding deadline .

28 days

Skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja ielā 30, Jelgavā

Published and bidding deadline .

63 days

Amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta Pasta salā izbūves papilddarbi

Published and bidding deadline .

16 days

Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija Krišjāņa Barona ielā 1, Jelgavā

Published and bidding deadline .

81 days

Metālapstrādes procesa iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

38 days

Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Būvprojekta “Ēkas Stacijas ielā 13, Jelgavā pārbūve” būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Ēkas Zirgu ielā 47A Jelgavā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana no fiziskām personām

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas pilsētas svētku pasākumu tehniskais nodrošinājums Zemgales olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24

Published and bidding deadline .

15 days

Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve Nameja ielā 30, Jelgavā

Published and bidding deadline .

46 days

Jelgavas pilsētas optiskā tīkla infrastruktūras bojājumu novēršana

Published and bidding deadline .

12 days

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Ēkas Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā, pārbūve par pirmskolas izglītības iestādi"

Published and bidding deadline .

20 days

Krēslu izgatavošana un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas Valsts ģimnāzija”

Published and bidding deadline .

30 days

Skolas, biroja un mīksto mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Virtuves iekārtu un mēbeļu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Mājturības kabineta iekārtu piegāde un uzstādīšana JPPII „Jelgavas Valsts ģimnāzija” telpās

Published .

Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa

Published and bidding deadline .

33 days€702,390

Pašvaldības publisko teritoriju ikdienas kopšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

28 days€4.50M

Skaņas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē "Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda""

Published and bidding deadline .

29 days€25,000

Pirmsskolas izglītības iestādes Nameja ielā 30, Jelgavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Pirmsskolas izglītības iestādes Nameja ielā 30, Jelgavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Lielupes krasta nostiprinājumu un cieto segumu laukumu izbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums

Published .

Aprīkojuma un iekārtu piegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatu vidusskolas Izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Restorānu pakalpojumi” modernizācijai

Published and bidding deadline .

21 days

Ēkas Pasta ielā 32 pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Būvprojekta „Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāze” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Latvijas Republikas 101.gadadienas svētku pasākuma tehniskais nodrošinājums Zemgales olimpiskajā centrā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve Meiju ceļā 9, Jelgavā” ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Ēkas Mazajā ceļā 3 energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Lielupes krasta nostiprinājumu un cieto segumu laukumu izbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Lielupes krasta nostiprinājumu un cieto segumu laukumu izbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas piegāde Jelgavas pilsētas domes administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Divu automobiļu noma Jelgavas pilsētas domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas pārraidīšana LR raidstacijās

Published and bidding deadline .

19 days

Board-Level People

NameRole

IRĒNA ŠKUTĀNE

General Manager
FromRoleUntil
General Manager