Procurements

€0
50 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Automatizēta segmentētas plūsmas analizatora piegāde amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju augsnes paraugos

Published and bidding deadline .

21 days

Klimata kameras piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana

Published .

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Duālā atomabsorbcijas spektrofotometra ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi (taisnstūra palete) mikro un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos piegāde projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvarā

Published and bidding deadline .

21 days

„ Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" Nr. #R057 īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Ekspertu (zinātnieku) pakalpojumi projekta „MANURE STANDARDS” realizācijai

Published and bidding deadline .

11 days

Digitālo mikroskopu sēklu analīzēm piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos

Published and bidding deadline .

11 days

Iekārtas piegāde Oglekļa noteikšanai augsnes paraugos Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Augsnes paraugu žāvēšanai specializēto metāla plauktu piegāde Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

15 specializētu planšetdatoru ar kartēšanas programmatūru piegāde projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" realizācijai

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

4 (četru) dažādu veidu mikroskopu piegāde Nacionālās fitosanitārās un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu un to piemaisījumu satura un fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā vai laboratorijā, kurā pesticīdu

Published and bidding deadline .

12 days

Iekārtas ar dozēšanas šķīduma automātisko padevi piegāde Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām.

Published and bidding deadline .

21 days

Līgums par Sēklu skaitītāju ar pākšaugu, labības un sīko sēklu padeves konteineru piegādi

Published and bidding deadline .

13 days

Līgums par Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas galdu ar keramisko virsmu un laboratorijas galdu ar skābju un mitruma noturīgu virsmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Līgums par Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšanu (darbīgo vielu un to piemaisījumu satura un fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā

Published .

Digitālo mikroskopu sēklu analīzēm piegāde

Published .

Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Ķīmiski apstrādātu sēklu analīžu veikšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos

Published and bidding deadline .

14 days

Laboratoriskie izmeklējumi augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšanai augu un augu produktu un ūdens paraugos

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Līgums par sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšanu, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos

Published and bidding deadline .

13 days

Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

25 days

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published .

Binokulārs mikroskops Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

30 days

Specializēto metāla plauktu augsnes paraugu žāvēšanai piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Lāzera difrakcijas analizatora piegāde augsnes paraugu daļiņu izmēru noteikšanai Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

22 days

Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai

Published .

Polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Termostatu piegāde un uzstādīšana maiņu temperatūras nodrošināšanai reģionālo laboratoriju vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Automatizēta augsnes paraugu pH analizatora ar reaģentu dozēšanu un maisīšanu piegāde

Published and bidding deadline .

20 days

Elektronisko svaru piegāde Agroķīmijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kapilārās elektroforēzes iekārtas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Biroja un laboratoriju telpu uzkopšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Planšetdatoru piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Kristīne Lifānova

Was Administrative Manager
FromRoleUntil
General Manager
Administrative Manager