Procurements

€18.04M
194 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days€135,000

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

31 days€203,000

Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā.

Published and bidding deadline .

34 days€17.70M

Valmieras pils kultūrvides centra izbūves, Valmieras mūra pils ZR sienas un pagrabu konservācijas un restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Lilijas ielas (posmā no A.Upīša ielas līdz Miera ielai) un Kārļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Lilijas ielai) Valmierā pārbūve

Published and bidding deadline .

25 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana

Published and bidding deadline .

14 days

BMX riteņbraukšanas trases ar diviem starta kalniem (8 un 5m) izbūves būvprojekta izstrāde

Published .

Ziedu un kokaugu stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā klāja remonts

Published and bidding deadline .

28 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” izplatīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Arheoloģiskā izpēte Valmieras pils ZR korpusā Bruņinieku ielā 1, Valmierā

Published and bidding deadline .

12 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve Zvaigžņu ielā 4, Valmierā (2.kārta – Skolas pārbūve)”

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles, Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras Valsts ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Jumta konstrukciju izlieces mēriekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras peldbaseinam

Published and bidding deadline .

14 days

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ēkai Stacijas ielā 26, Valmierā izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Autoruzraudzība objektā “BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve”

Published .

Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve (1.un 2.kārta)”

Published and bidding deadline .

20 days

Sporta inventāra piegāde Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārējās izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Andreja Upīša ielas (1.kārta - posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Valmierā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve Viestura alejā 3, Valmierā

Published and bidding deadline .

21 days

Vienības laukuma Valmierā pārbūve (2.kārta)

Published and bidding deadline .

25 days

Stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Sociālo pakalpojumu ēkas Georga Apiņa ielā 12, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - Leona Paegles ielas savienojuma ar TENT-T tīklu izbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Jumtu remontdarbi Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Ekspertu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai

Published and bidding deadline .

13 days

Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (1.kārta)

Published .

Papilddarbi objektā “Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Rīgas ielā 91, Valmierā”

Published and bidding deadline .

12 days

Sociālo pakalpojumu ēkas Georga Apiņa ielā 12, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ausekļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Straupes ielai) Valmierā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve Zvaigžņu ielā 4, Valmierā (2.kārta - Skolas pārbūve)

Published and bidding deadline .

22 days

Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā

Published and bidding deadline .

21 days

Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos

Published and bidding deadline .

18 days

Valmieras pils kultūrvides centra izbūves, Valmieras mūra pils ZR sienas un pagrabu konservācijas un restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Automašīnu iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

Published and bidding deadline .

26 days

Slēgtā meliorācijas kolektora no Rūpniecības ielas 16A līdz Stacijas ielai Valmierā izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve Zvaigžņu ielā 4, Valmierā (2.kārta - Skolas pārbūve)”

Published and bidding deadline .

14 days

Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam “Valmiera”

Published and bidding deadline .

12 days

Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Valmieras pilsētas mārketinga komunikācijas stratēģijas un zīmola identitātes izstrādes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā klāja remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra telpu vienkāršotā atjaunošana Jumaras ielā 9, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju ietvju seguma maiņa Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Gājēju pārejas pār dzelzceļa sliedēm Gaides ielā, Valmierā izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (1.kārta)”

Published and bidding deadline .

13 days

Stāvvietas paplašināšana Beātes ielā 42, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes un balss izziņošanas sistēmas izbūve Valmieras Pārgaujas sākumskolā Meža ielā 12 un Meža ielā 12A, Valmierā

Published and bidding deadline .

21 days

Valmieras pilsētas ielu būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve Viestura alejā 3, Valmierā”

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Lokālplānojuma zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada), izstrāde un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras 5. vidusskolas ventilācijas sistēmu pārbūve sporta zāles palīgtelpām un mācību klasēm Raiņa ielā 3, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Upes ielas pārbūve posmā no Matīšu šosejas līdz Limbažu ielai, Valmierā

Published and bidding deadline .

12 days

Slēgtā meliorācijas kolektora no Rūpniecības ielas 16A līdz Stacijas ielai Valmierā izbūve

Published and bidding deadline .

18 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Telpu remontdarbi Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

26 days

Ziloņu ielas Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju ceļa un skatu terases izbūve Atpūtas parkā Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Degvielas iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Remontdarbi Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju tilta pār Gauju (dzelzs tilts) Valmierā remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Valmieras pilsētas ielām

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve Viestura alejā 3, Valmierā

Published and bidding deadline .

21 days

Georga Apiņa ielas pārbūve (posmā no ielas sākuma līdz Leona Paegles ielai, tajā skaitā stāvvietu izbūve) Valmierā

Published and bidding deadline .

21 days

Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojektu izstrāde Valmieras pilsētas ielām

Published and bidding deadline .

13 days

Gaujas krastu promenādes Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles, Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām

Published and bidding deadline .

21 days

Valmieras pilsētas gājēju celiņu/veloceliņu būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Logu nomaiņa ar aiļu apdari Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

15 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 4.kārta”

Published and bidding deadline .

14 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 1.un 2.kārta”

Published and bidding deadline .

14 days

Sadzīves tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera domā un rada” druka

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ietves izbūve Beātes ielā (posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai) Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju ceļa un skatu terases izbūve Atpūtas parkā Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju Vanšu tilta pār Gauju Valmierā atjaunošanas būvprojekta izstrāde

Published .

Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Mālu ielas pārbūve posmā no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” izstrāde un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās

Published and bidding deadline .

14 days

Vadu ielas pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Ziloņu ielas Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Sanācijas pilottestu ar elektrokinētisko metodi un monitoringa īstenošana in-situ Dzelzceļa ielā 9, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Raiņa, Valkas un Rubenes ielu krustojuma pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

25 days

“Valmieras pils kultūrvides centrs Bruņinieku ielā 1, Valmierā un pilsētvides elements “Rīgas Vārti” Rīgas un Cēsu ielas krustojumā Valmierā” būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

14 days

Tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

31 days

Gaujas krastu promenādes Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Mālu ielas (posmā no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai) pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve Lucas ielā, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Dienas aprūpes centra Rīgas ielā 55, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Teodora Ūdera un Tālavas ielas pārbūve Valmierā”

Published and bidding deadline .

14 days

Izmaiņu izstrāde būvprojektam „Vieglatlētikas manēža un stadions Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”

Published .

Pārvietojamo tribīņu montāžas, demontāžas un transportēšanas nodrošināšana BMX čempionātam riteņbraukšanā Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā”

Published and bidding deadline .

14 days

Tīkla, prezentācijas un robotikas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai un Valmieras Jaunatnes centram “Vinda”

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

Published and bidding deadline .

19 days

Ietves seguma maiņa un ceļa apmaļu nomaiņa Ausekļa ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Vaidavas ielai, labā puse), Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (1.kārta)

Published and bidding deadline .

19 days

Eksporta ielas izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve no Eksporta ielas līdz Cēsu ielai, Valmierā

Published and bidding deadline .

19 days

Jumta monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas sākumskolai

Published and bidding deadline .

19 days

Basketbola grozu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas sākumskolai

Published and bidding deadline .

14 days

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA darbības novērtējums un ieteikumu izstrāde efektīvākai un konkurētspējīgākai uzņēmuma darbībai

Published and bidding deadline .

19 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

13 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā

Published and bidding deadline .

29 days

Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Semināra ielas (posmā no Smilšu ielas līdz Leona Paegles ielai) pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Ietves/veloceliņa izbūve Valkas ielā (posmā no Raiņa ielas līdz Tērbatas ielai), Valmierā

Published and bidding deadline .

19 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

19 days

Tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Ekspertu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai

Published and bidding deadline .

14 days

Dizaina projekta mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ūdens ielā 2C, Valmierā

Published .

Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam “Valmiera”

Published and bidding deadline .

14 days

Papilddarbi objektā „BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve”

Published and bidding deadline .

14 days

NAS iekārtas piegāde Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

14 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Stacijas ielā 26, Valmierā

Published and bidding deadline .

19 days

Ozolu ielas un autostāvlaukuma Kārļa Baumaņa ielā 6A, Valmierā pārbūves un autostāvlaukuma Ozolu ielā 4, Valmierā izbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Pārvietojamo tribīņu montāžas, demontāžas un transportēšanas nodrošināšana BMX čempionātam riteņbraukšanā Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Kauguru ielas un Rūpniecības ielas posmā no Kauguru ielas līdz Sila ielai pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

19 days

Basketbola grozu piegāde un uzstādīšana Valmieras Pārgaujas sākumskolai

Published and bidding deadline .

19 days

Valmieras sākumskolas jumta remonts Leona Paegles ielā 40A, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā

Published and bidding deadline .

19 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Stāvlaukuma izbūve pie Beātes ielas 5 Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Ietves izbūve Rubenes ielā (posmā no Beātes ielas līdz Georga Apiņa ielai), Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Teodora Ūdera un Tālavas ielas pārbūve Valmierā

Published and bidding deadline .

18 days

Apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai

Published and bidding deadline .

30 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai

Published and bidding deadline .

27 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai

Published and bidding deadline .

29 days

Dzesēšanas sistēmas remonts Cēsu ielā 4, Valmierā

Published .

Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā

Published and bidding deadline .

16 days

Pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas un iesaistes veicināšanas risinājuma izstrāde un atbalsta nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1, Valmierā izbūve un pilsētvides elementa “Rīgas vārti” Rīgas un Cēsu ielas krustojumā, Valmierā restaurācija

Published and bidding deadline .

19 days

Gājēju luksofora uzstādīšana Cēsu ielā, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta)

Published and bidding deadline .

18 days

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1, Valmierā izbūve

Published and bidding deadline .

18 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūve” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Valmieras pilsētas pašvaldības ēku telpu uzkopšana un ēku apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

19 days

Dzesēšanas sistēmas remonts Cēsu ielā 4, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai

Published and bidding deadline .

32 days

Apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai

Published and bidding deadline .

21 days

Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (1.kārta)

Published and bidding deadline .

23 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve (1.un 2.kārta)”

Published and bidding deadline .

17 days

Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā

Published and bidding deadline .

33 days

Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām

Published and bidding deadline .

17 days

Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” druka

Published and bidding deadline .

13 days

Papilddarbi objektā „Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve Viestura alejā 3, Valmierā (4.kārta)”

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas un iesaistes veicināšanas risinājuma izstrāde un atbalsta nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

19 days

Iekšdurvju nomaiņa Valmieras Gaujas Krasta vidusskolā-attīstības centrā Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Skolas telpu pārbūves Raiņa ielā 11, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

Industriālo ēku Rūpniecības ielā 1, Valmierā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Papilddarbi objektā “Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve (1.un 2.kārta)”

Published and bidding deadline .

14 days

Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1, Valmierā izbūve

Published and bidding deadline .

17 days

Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ziedu un kokaugu stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem

Published and bidding deadline .

21 days

Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Board-Level People

NameRole

Evija Voitkāne

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

Jānis Baiks

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager