Procurements

€1.20M
44 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

37 days€600,000

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā

Published and bidding deadline .

35 days€600,000

Ūdenskrituma izbūve Kokneses parka dīķī (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

19 days

Kurināmās malkas piegāde Kokneses novada domes vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

18 days

Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi”, Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros

Published .

Ūdenskrituma izbūve Kokneses parka dīķī

Published and bidding deadline .

19 days

Kokneses novada pašvaldības ielu/ceļu uzturēšana ziemas periodā

Published and bidding deadline .

12 days

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūve un pastiprināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2018.-2019. gada vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”

Published and bidding deadline .

16 days

Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē

Published and bidding deadline .

16 days

Jaunas vieglās automašīnas piegāde Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē

Published and bidding deadline .

13 days

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA KOKNESES NOVADĀ

Published and bidding deadline .

37 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

37 days

Finanšu līzinga pakalpojums jaunas automašīnas iegādei

Published and bidding deadline .

20 days

Pasažieru transporta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstorņa līdz Lattelecom sakaru konteineram Vecbebri, Kokneses novads

Published and bidding deadline .

14 days

Parka ielas pārbūve posmā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai, Koknesē

Published and bidding deadline .

18 days

Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

„ Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2019.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Vecbebru tehnikuma kompleksa dienesta viesnīcas 3.stāva istabiņu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Internāta telpu kosmētiskais remonts I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Published and bidding deadline .

13 days

Kokneses novada attīstības programmas izstrāde 2020. - 2026. gadam

Published and bidding deadline .

13 days

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pasākumu zāles vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

20 days

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām

Published and bidding deadline .

14 days

Kurināmās malkas piegāde Iršu pagasta vajadzībām 2019./2020.gada apkures sezonā

Published and bidding deadline .

15 days

Dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņa

Published and bidding deadline .

13 days

Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Kurināmās malkas piegāde Kokneses internātpamatskolas - attīstības centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Blaumaņa un Indrānu ielas pārbūve posmā līdz Lāčplēša ielai, Koknesē

Published .

Biškopības vēstures muzeja vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

15 days

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pasākumu zāles vienkāršota atjaunošana un telpu elektromontāžas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu grants seguma uzturēšana 2019.-2020. gada vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

15 days

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas skolas teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pasākumu zāles vienkāršota atjaunošana (ATKĀRTOTI)

Published and bidding deadline .

11 days

Logu, durvju nomaiņa Bebru pagasta administratīvajai ēkai

Published and bidding deadline .

13 days

Kokneses novada pašvaldības ielu/ceļu uzturēšana ziemas periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

25 days

Pasažieru transporta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma izbūve 1905. gada ielā, Koknesē, Kokneses novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Pērses sākumskolas fasādes un telpu vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

DAINIS VINGRIS

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager