Procurements

€0
30 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Radošo rezidenču telpu izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Mazā bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma izbūve Rites un Saukas pagastos Viesītes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Sporta kompleksa žoga un bērnu rotaļu laukuma izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām 2018. gadā

Published and bidding deadline .

24 days

Darbmācības kabineta remonts Viesītes vidusskolā

Published and bidding deadline .

13 days

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

16 days

Sporta kompleksa žoga un bērnu rotaļu laukuma izbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Stāvlaukumu atjaunošana Saukas pagastā, Viesītes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Meliorācijas sistēmas izveidošana pie Rites pagastmājas

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Viesnīcas, semināra telpu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projektam „Competencies for Quality Youth work”

Published and bidding deadline .

17 days

Specializētā tūrisma transportlīdzekļa piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Dienesta viesnīcas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma pārbūve Brīvības, Biržu, Raiņa un Peldu ielās Viesītē

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām 2019. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Elkšņu ciemā

Published and bidding deadline .

13 days

Specializētā tūrisma transportlīdzekļa piegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana Elkšņu pagastmājas vienkāršotai fasādes atjaunošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības ceļu posmu E17 “ Dzeņi – Elkšņi” un S6 “Bajāri – Grabažāni” pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Vispārīgā vienošanās par celtniecības materiālu un santehnikas preču piegādi Viesītes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Viesītes dienas centra izveides būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Siltā ūdens apgādes sistēmas izbūve sociālās aprūpes centram

Published and bidding deadline .

13 days

Atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos (biotopu kopšanas darbi)

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos (biotopu kopšanas darbi)

Published and bidding deadline .

14 days

Vispārīgā vienošanās par celtniecības materiālu un santehnikas preču piegādi Viesītes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Atklātās ainavas izveide Supes un Aizdumbles purvos (biotopu kopšanas darbi)

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

ALFONS ŽUKS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager