Procurements

€0
11 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII “Ābelīte””

Published and bidding deadline .

14 days

Pašvaldības ceļu S21 Mežmaļi-Dekšņi un Se6 Kaijas – Pūķupīte infrastruktūras pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

„Jaunas automašīnas iegāde Salas novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

13 days

„Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm”

Published and bidding deadline .

21 days

„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem”

Published and bidding deadline .

14 days

„Remontdarbi PII “Ābelīte””

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi PII “Ābelīte”

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības ceļu S23 Saulieši-Ķesterāres-Ievu Līči un Se7 Baltais krogs – Strautiņi infrastruktūras posmu pārbūve”

Published and bidding deadline .

21 days

Ēku pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Remontdarbi Biržu pamatskolā

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Salas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Arnis Baumeisters

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

IRĒNA SPROĢE

General Manager
FromRoleUntil
General Manager