Procurements

€8.25M
151 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Skatītāju krēslu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas novada Kultūras centram

Published and bidding deadline .

33 days

Satiksmes organizācijas nodrošināšana Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

29 days€250,000

Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa jaunbūve un skolas ēkas pārbūve Ata Kronvalda ielā 7, k Siguldā.

Published and bidding deadline .

34 days€8M

Kancelejas preču un individuālo mācību līdzekļu iegāde un piegāde Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, Allažu pamatskolai un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām

Published and bidding deadline .

11 days

Telšu un pasākumu inventāra noma Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Fiksēto sakaru nodrošināšana Siguldas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Siguldas novada pašvaldības ārējo elektrotīklu, ielu un laukumu apgaismojuma darbības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

17 days

Siguldas novada iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbu, saistošajiem lēmumiem ar "Siguldas Novada Ziņas" iznākšanu, piegādi Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī publikācijām preses izdevumā

Published and bidding deadline .

12 days

Siguldas novada pašvaldības transportlīdzekļu, nekustamo īpašumu, civiltiesiskās atbildības, darbinieku nelaimes gadījumu un spectehnikas apdrošināšana

Published and bidding deadline .

24 days

Asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbi P.Brieža ielā (no A2 Zinātnes ielas krustojuma līdz aplim), Lāčplēša ielā (no J.Čakstes līdz Cēsu ielai) Siguldā, Birztalu ielā Allažu pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas novada pašvaldības publisko pasākumu elektrotehniskais nodrošinājums

Published and bidding deadline .

16 days

Veļas mazgāšanas pakalpojums Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

11 days

Satiksmes organizācijas nodrošināšana Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

32 days

Īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published .

Ēku pārbūve Siguldas ielā 7, Morē, Siguldas novadā, būvprojekta "Ēdnīcas pārbūve par Amatu māju, katlu mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru un katlu mājas novietošana" I kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa jaunbūve un skolas ēkas pārbūve Ata Kronvalda ielā 7,k Siguldā

Published and bidding deadline .

34 days

Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija

Published and bidding deadline .

21 days

Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Salokāmo, mobīlo skatītāju krēslu un to piederumu iegāde, piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Allažu pagasta tautas nama vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Published and bidding deadline .

21 days

Drukas pakalpojumi ar piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma atjaunošana un apaugumu noņemšana autoceļam: Kalni - Pādes, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Mazlietotas kravas - pasažieru automašīnas iegāde un piegāde Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Siguldas Mākslu skolai "Baltais Flīģelis"

Published and bidding deadline .

13 days

Grants seguma atjaunošana un apaugumu noņemšana autoceļiem: Pullēni - Strazdiņi; Vecumnieki - Bisenieki; Vecumnieki - Pullēni; Baznīca - kapliča; Pansionāts - Alkšņi, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Allažu sabiedriskās ēkas iekštelpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Siguldas novada pašvaldības granulu katlu māju, gāzes katlu māju un gāzes saimniecību servisa apkalpošana

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas novada Kultūras centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Rotaļu elementu iegāde, piegāde, uzstādīšana un laukuma seguma izveide Raiņa parkā, Siguldā

Published and bidding deadline .

12 days

Siguldas 1.pamatskolas I kārtas būvniecības darbi, Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā

Published and bidding deadline .

13 days

Pārvietojamas telts iegāde, piegāde un montāža Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ēkas Skolas ielā 3, Siguldā telpu atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Reprezentācijas preču piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Specializēto darbnīcu pakalpojuma sniegšana personām ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā nodrošināšana

Published and bidding deadline .

24 days

Siguldas novada pašvaldības transportlīdzekļu, nekustamo īpašumumu, civiltiesiskās atbildības, darbinieku nelaimes gadījumu un spectehnikas apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Sociālās aprūpes mājas "Gaismiņas" vienkāršotā fasādes atjaunošana, Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Skatītāju krēslu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas novada Kultūras centram

Published and bidding deadline .

33 days

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Published and bidding deadline .

21 days

Asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas remontdarbi L.Paegles ielā (no Lāčplēša ielas līdz Cēsu ielai), Cēsu ielā (no Lāčplēša ielas līdz L.Paegles ielai), Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu iegāde un piegāde Siguldas novada Allažu un Mores pagasta iestādēm

Published and bidding deadline .

16 days

Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas novada Kultūras centram

Published and bidding deadline .

13 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XXI Deju svētkos

Published and bidding deadline .

11 days

Programmēšanas un programmatūras izstrādes pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Koncertflīģeļa iegāde, piegāde, uzstādīšana un apskaņošana Siguldas novada Kultūras centram

Published .

Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meldru, Doņu ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Dabasgāzes iegāde Siguldas novada pašvaldības ēku nodrošināšana ar siltumapgādi

Published and bidding deadline .

16 days

Allažu pamatskolas iekštelpu remonts, Skolas ielā 5, Allažos, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa jaunbūves un skolas ēkas pārbūves Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Autoceļa P8-Pelītes pārbūve (posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums līdz autoceļam Egles-Rugāji) Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Autoceļa 9427 P8-Pelītes (posmā no autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums līdz autoceļam 9428 Egles-Rugāji) pārbūves būvuzraudzība, Siguldas pagastā, Siguldas noavdā

Published and bidding deadline .

14 days

Drukas pakalpojumi ar piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

24 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Siguldas Kultūras centram

Published and bidding deadline .

12 days

Autobusa ar šoferi noma Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Pasažieru mikroautobusa noma Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Grants seguma atjaunošana un apaugumu noņemšana autoceļiem: Darbnīca-Stīpnieki-Bulduri 4221; Šķiliņi-Ozolkalns 4229 Allažu pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meldru ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

20 days

Doņu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

20 days

Vieglās automašīnas noma Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Datortehnikas un tīkla disku masīva iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Siguldas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XXI Deju svētkos

Published .

Allažu pamatskolas iekštelpu remonts Skolas ielā 5, Allažos, Siguldas novadā

Published .

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Siguldas novada Kultūras Centram

Published and bidding deadline .

11 days

Allažu pagasta tautas nama vienkāršotā atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Published .

Pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Vieglo automašīnu un mikroautobusu līdz 20 vietām tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Siguldas Pils kompleksa un Livonijas ordeņa Pils teritoriju kopšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Sociālās aprūpes mājas "Gaismiņas" Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā, apkures katlu maiņa ar ūdens vada remontu

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas Jaunās pils kompleksa saimniecības pagalma daļas labiekārtojums

Published and bidding deadline .

12 days

Pasažieru mikroautobusa noma Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Bijušās autoostas (Jaunrades centra) telpu vienkāršotā atjaunošana, Raiņa ielā 3, Siguldā

Published and bidding deadline .

12 days

Autoceļa 9427 P8-Pelītes (posmā no valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems-Sigulda- Ķegums līdz autoceļam 9428 Egles - Rugāji) pārbūves būvuzraudzība, Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Published .

Programmēšanas un programmatūras izstrādes pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Meldru, Doņu ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Mores pagasta ēkas vienkāršotā atjaunošana siltumtrases un apkures sistēmai Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvprojekta izmaiņu projekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs veiktās personas datu apstrādes atbilstības novērtējums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" prasībām"

Published and bidding deadline .

13 days

Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Sporta inventāra iegāde un piegāde Siguldas sporta skolai

Published and bidding deadline .

15 days

Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumi, Ausekļa ielā 6, Siguldā

Published and bidding deadline .

19 days

Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūves Siguldā, Siguldas novadā 2.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā 2. KĀRTAS "Pulkveža Brieža ielas pārbūve posmā no Saules ielas līdz Ventas ielai"

Published and bidding deadline .

19 days

Institūta (no Zinātnes ielas līdz A2) un Mores ielu vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posomos ar asfaltbetona segumu, Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūves Siguldā, Siguldas novadā 2.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu uzkopšanas un teritorijas uzturēšanas pakalpojumi Siguldas novada pašvaldības aģentūras "Siguldas Attīstības aģentūra" objektam Tūrisma informācijas centrs "Gūtmaņala", Turaidas ielā 2A, Siguldā

Published and bidding deadline .

15 days

Pludmales sezonālā aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Standarta un izgatvojamo mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšanas Siguldas Valsts ģimnāzijā

Published .

Drukas iekārtu toneru un tintes kārtridžu piegāde un uzpilde Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Mores pamatskolas siltumtrases un apkures sistēmas vienkāršotā atjaunošana Siguldas ielā 3, Mores pagastā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai

Published and bidding deadline .

18 days

Psihologa konsultāciju un atbalsta grupu nodarbību nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Published and bidding deadline .

12 days

Siguldas 1.pamatskolas ēkas II un III kārtas pārbūves darbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūve Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā II, III kārta

Published and bidding deadline .

19 days

Garāžas ar piebūvi un katlu mājas dūmeņa nojaukšana, Augļu ielā 8/10A un O.Kalpaka ielā 8B, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Piebraucamā ceļa seguma atjaunošana, konteineru nojumes un pazemes konteineru izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Pils kompleksā, Siguldā

Published and bidding deadline .

14 days

Kancelejas preču un individuālo mācību līdzekļu iegāde un piegāde Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, Allažu pamatskolai un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām

Published and bidding deadline .

11 days

Infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

12 days

Datortehnikas, programmatūras un demonstrāciju iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

13 days

Salokāmo, mobilo skatītāju krēslu, galdu un to piederumu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Interneta pakalpojumu nodrošināšana Siguldas novada pašvaldībai un iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Mālkalnu ielas pārbūves būvuzraudzība Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Allažu ielā un Stacijas ielā (no Rīgas ielas līdz Allažu ielai) Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Mālkalnu ielas pārbūve Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Sporta apģērbu izgatavošana, iegāde un piegāde Siguldas Sporta skolai

Published and bidding deadline .

11 days

Siguldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu elektroierīču tehniskā apkalpošana un remontdarbi

Published and bidding deadline .

17 days

Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma Siguldas novada pašvaldības administrācijas un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Siguldas novada pašvaldības ārējo elektrotīklu, ielu un laukumu apgaismojuma darbības nodrošināšana

Published .

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs

Published .

Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Strēlnieku ielā posmā no Vainagu ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Veloielas izveide Pils ielā, velojoslu izveide Pulkveža Brieža un Rīgas ielās, satiksmes mierināšanas risinājumi Rožu ielā, pilsētas centra transporta organizācijas shēmas realizācija Siguldā

Published and bidding deadline .

17 days

Drukas pakalpojumi ar piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Ģeotehniskā izpēte Peldu ielas posmam Siguldā, Siguldas novadā

Published .

Datu centra pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai

Published .

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs

Published .

Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Parka ielā un Oskara Kalpaka ielā (no Raiņa ielas līdz Parka ielai) Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Vieglās automašīnas noma Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Dizaina un maketēšanas pakalpojumu nodrošināšana Siguldas novada pašvaldībai un iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Siguldas novada Kultūras centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Sensoru, mērinstrumentu un datu uzkrājēju iegāde un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

13 days

Reprezentācijas preču piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Maināmo paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un to nomaiņas pakalpojumi Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvprojektam "Lauku ielas Siguldā, Siguldas novadā pārbūve"

Published and bidding deadline .

13 days

Dabas zinātņu klašu, kabinetu aprīkojuma iegāde un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

17 days

Mālkalnu ielas pārbūves būvuzraudzība Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Pulkv.Brieža ielā no R.Blaumaņa līdz Pūpolu ielai un no R.Blaumaņa līdz Gāles ielai Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Siguldas novada pašvaldības un tās iestāžu nodrošināšana ar ziediem un ziedu kompozīcijām

Published and bidding deadline .

11 days

Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Rūdolfa Blaumaņa ielā Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Peldu ielas avārijas seku novēršana, konservācijas tehnisko risinājumu izstrāde

Published .

Pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšana un apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Peldu ielas Siguldā avārijas seku novēršana, ielas konservācija

Published .

Siguldas Pils kompleksa un Livonijas ordeņa Pils teritoriju kopšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu norāžu zīmju iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Mobilo sakaru nodrošināšana Siguldas novada pašvaldības administrācijai un iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Teritorijas labiekārtošana un lietus kanalizācijas izbūve Melioratoru ielā 2 un Pulkveža Brieža ielā 80, Siguldā, Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Siguldas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Published and bidding deadline .

19 days

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu iegāde un piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Drukas pakalpojumi ar piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Operatīvā transportlīdzekļa noma Siguldas novada Pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Siguldas novada grantēto ceļa posmu (6613 Rotas-Akseles-Salmiņi; 9411 A2-Muldas; 9410 A2-Kundziņi-Muldas) būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Published and bidding deadline .

16 days

Operatīvā transportlīdzeļa noma Siguldas novada Pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Autoceļu, ielu un laukumu uzturēšana Siguldas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Ēkas Skolas ielā 3, Siguldā 1.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana PII "Tornīši" darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Jeļena Zarandija

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

Uģis Mitrevics

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager