Procurements

€600,000
32 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Rūpniecības ielas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Piena ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Piena ielas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils novada vidusskolai

Published and bidding deadline .

12 days

Mālpils novada vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Rūpniecības ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Mālpils kultūras centra fasādes siltināšana un telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Mālpils novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" telpu remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Mālpils novada Jaunās un Krasta ielas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

31 days€600,000

Mālpils novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

33 days

Ielas apgaismojuma izbūve Tīnes ielā, Upmalās, Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Mālpils novada vidusskolai

Published and bidding deadline .

13 days

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Mālpils novada vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

18 days

Ielas apgaismojuma izbūve Piena ielā, Sidgundā, Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

31 days

Mālpils novada pašvaldības bibliotēkas ēkas pārbūve par "Dienas aprūpes centru" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

28 days

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Mālpils novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Telpu pārbūve Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Vienstāvu korpusa mazā gaiteņa remonts Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē "Māllēpīte"

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība grants ceļu pārbūvei Mālpils novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

SOLVITA STRAUSA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager