Procurements

€1.71M
70 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

33 days€1.33M

Neregulārie transporta pakalpojumi Ķekavas novada pašvaldības un to iestāžu rīkotajiem pasākumiem Latvijas Republikas teritorijā

Published and bidding deadline .

33 days€384,460

Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days

Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

28 days

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ķekavas vidusskolas Sporta kompleksā

Published and bidding deadline .

31 days

Elektroenerģijas iegāde Ķekavas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

32 days

Degvielas piegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi

Published and bidding deadline .

14 days

Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Atpūtas vieta”, atdresē: adresē DKS “Ziedonis”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, realizācija

Published and bidding deadline .

12 days

Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days

Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

29 days

Ziemeļu ielas esošā asfaltbetona seguma atjaunošana, Ķekavā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi

Published and bidding deadline .

11 days

Asfaltbetona seguma remonts pie mājas Vārpas Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana

Published and bidding deadline .

26 days

Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Published and bidding deadline .

19 days

Daugmales pamatskolas fasāžu siltināšana, “Skola”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads

Published and bidding deadline .

13 days

Mežmalas ielas daļas un Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Published and bidding deadline .

13 days

PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas

Published and bidding deadline .

28 days

Par tiesībām veikt būvprojektu “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.posms, 2.posms, 3.posms” izstrādi

Published and bidding deadline .

11 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi

Published and bidding deadline .

13 days

Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Published and bidding deadline .

18 days

Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu

Published .

Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

Published and bidding deadline .

18 days

Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi

Published and bidding deadline .

14 days

Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta laukuma izveide Rāmavā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

27 days

Rudens ielas un Cālīšpurva ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Rudens ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta laukuma izveide Rāmavā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published .

Teritorijas labiekārtošana bērnu rotaļu laukumam Valdlaučos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta “Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 – Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas pag.,Ķekavas nov."

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ķekavas vidusskolas Sporta kompleksā

Published and bidding deadline .

31 days

Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai

Published .

Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoeļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

17 days

Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu

Published and bidding deadline .

18 days

Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 4.posms” izstrādi

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Published and bidding deadline .

14 days

Cālīšpurva ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība auto stāvlaukuma pārbūvei pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Par tiesībām veikt būvprojekta “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi

Published and bidding deadline .

14 days

Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Gājēju ceļa un veloceliņa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

19 days

Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

33 days

Baložu vidusskolas piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Automašīnu noma Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

35 days

Telpu grupas 001 1.stāva un 2.stāva vienkāršotā atjaunošana “Skola”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads

Published and bidding deadline .

13 days

Jaunatnes ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai Baložos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Objekta “Moduļu tipa būve pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Stādu piegāde, stādījumu ierīkošana un kopšana Ķekavas novada teritorijā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Ķekavas novada labiekārtošanas plāna izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” telpu grupas 002 jumta pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Stādu piegāde, stādījumu ierīkošana un kopšana Ķekavas novada teritorijā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

17 days

Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Jolanta Jansone

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Viktorija Baire

General Manager
FromRoleUntil
General Manager