Procurements

€16.71M
90 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Tukuma 2. vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

41 days€6.19M

Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

32 days

Tukuma pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana 2018.–2023. gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

27 days€1M

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Published and bidding deadline .

14 days

Kurzemes ielas pārbūve Tukumā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Videonovērošanas tehnikas un datortehnikas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Tukuma novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

32 days

Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā" 1. un 4. kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Tukuma pirmskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days

Tukuma novada Domes informatīvo materiālu izdošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas, Vārtu ielā 3, Tukumā, vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un teritorijas labiekārtošanas paskaidrojuma raksta izstrāde, un būvdarbi

Published and bidding deadline .

18 days

Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Tukuma pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana 2018.-2023.gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Skvēra Jaunā ielā 5 un Lielā ielā 6, Tukumā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve"

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta veicināšanas pasākumi Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā "Stacijas ielas un Dāņu ielas Tukumā pārbūve"

Published and bidding deadline .

12 days

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ceļu satiksmes aprīkojuma piegāde Tukuma novada Domei

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”

Published and bidding deadline .

11 days

Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam.

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Skatuves gaismošanas tehnikas piegāde Slampes Kultūras pilij

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta laukuma labiekārtošana zemes vienībā “Līvi”

Published and bidding deadline .

12 days

Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas ielā, posmā no Pumpura ielas līdz Saules ielai, un Tilta ielā, Tukumā

Published and bidding deadline .

12 days

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTU IZSRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

Published .

Skatītāju zāles krēslu piegāde Tukuma pilsētas Kultūras namam

Published and bidding deadline .

13 days

Tukuma 2. vidusskolas būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

15 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: “Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve” (moduļa piebūve)

Published and bidding deadline .

16 days

Krēslu piegāde Tukuma novada Domei

Published and bidding deadline .

13 days

Vides elementu ierīkošana Pasta, Raudas un Stadiona ielu apļveida krustojumā Tukumā

Published and bidding deadline .

12 days

Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas, Talsu ielā 4, Tukumā, galvenās ieejas nojumes atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Durbes pils Kalpu mājas nozīmīgo konstrukciju restaurācija

Published .

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Published and bidding deadline .

12 days

Krēslu piegāde Tukuma novada Domei

Published .

Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Tukuma novadā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Published and bidding deadline .

13 days

Horizontālo ceļa apzīmejumu krāsošana Tukuma pilsētā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi

Published and bidding deadline .

31 days€2.33M

Tukuma pirmskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Tukuma pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

17 days

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūves projektēšana un 1.kārtas būvdarbi Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Dzīvojamās mājas Dārzniecības ielā 2A, Tukumā apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

13 days

Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published and bidding deadline .

17 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: "Tukuma 2.vidusskolas pārbūve"

Published and bidding deadline .

12 days

Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbi

Published and bidding deadline .

33 days

Sporta veicināšanas pasākumi Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

17 days

Tukuma novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Tukuma pilsētā 2019. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma sistēmu izbūve un elementu nomaiņa Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvju tehniskā apsekošana nekustamajā īpašumā Melnezera ielā 1, Tukumā

Published and bidding deadline .

15 days

Lielgabarīta konteineru izvešana Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Koncertflīģeļa piegāde Tumes kultūras namam

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā" 2.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

15 days

Kurzemes ielas, Tukumā pārbūve (2.kārta)

Published and bidding deadline .

23 days

Būvuzraudzības veikšana būvobjektā: "Kurzemes ielas pārbūve Tukumā" 2.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Kapu digitalizācija Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Tukuma 2.vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

41 days

Elektroenerģijas piegāde Tukuma novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

29 days€1M

Degvielas iegāde Tukuma novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

29 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

28 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

30 days

Tukuma 2. vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

27 days€6.19M

Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020.gadā

Published and bidding deadline .

17 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

32 days

Tukuma 2.vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

30 days

Gājēju celiņa izbūve Pūres pagasta centrā

Published and bidding deadline .

22 days

Arktiskās marķētās dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā

Published and bidding deadline .

11 days

Irlavas skolas stadiona basketbola laukuma seguma nomaiņa

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju celiņa izbūve Pūres ciemata centrā, Pūrē, Pūres pagastā

Published and bidding deadline .

14 days

Gājēju celiņa izbūve Pūres ciemata centrā, Pūrē, Pūres pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Vienkāršota fasādes atjaunošana ēkas gala fasādei Raudas ielā 6, Tukumā

Published and bidding deadline .

11 days

Revidentu pakalpojuma sniegšana

Published .

Kapu digitalizācija Tukuma novadā

Published .

Tukuma pilsētas video novērošanas sistēmas fizisko optisko datu pārraides kanālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei

Published and bidding deadline .

16 days

Ziemassvētku noformējuma dizaina izstrādāšana, izgatavošana, izvietošana un uzturēšana eksponēšanas laikā Tukuma pilsētā

Published and bidding deadline .

17 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām Tukuma novadā

Published and bidding deadline .

30 days

Board-Level People

NameRole

Normunds Rečs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager