Procurements

€12.46M
243 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

31 days

Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

34 days

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Published .

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

30 days

Eiropas volejbola konfederācijas (The European Volleyball Confederation (CEV)) U22 čempionāta pludmales volejbolā organizēšana Jūrmalas pilsētā

Published .

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un tā realizācijas autoruzraudzība

Published .

Finanšu revīzijas veikšana, zvērināta revidenta ziņojuma un ieteikumu vēstuļu sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 2018.–2020. gadu pārskatiem

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

35 days

Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

35 days

Pārtikas produktu piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Published and bidding deadline .

35 days

Mākslinieces Jolkas svētku koncerts Kauguros

Published .

Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras elementu uzskaites aktualizācija

Published and bidding deadline .

29 days

Jūrmalas pilsētas ceļu, ielu seguma uzturēšanas un izbūves darbi

Published and bidding deadline .

35 days€12M

Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un laukumu izveide Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajos īpašumos

Published and bidding deadline .

35 days

Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

35 days

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Published and bidding deadline .

32 days€300,000

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas reklāmas kampaņu materiālu izstrāde un izvietošana SIA ''MEDIA NAMS VESTI” drukātajos un elektroniskajos medijos

Published .

Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā

Published and bidding deadline .

14 days

Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietošanā esošo telpu Dubultu dzelzceļa stacijas ēkā Zigfrīda Meierovica prospektā 4, Jūrmalā, apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

28 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo rotaļu laukumu apsekošana, apkope un remonts

Published and bidding deadline .

21 days

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Published and bidding deadline .

35 days

Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Iespieddarbu piegāde tūrisma attīstības veicināšanai Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Detālplānojuma izstrāde zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu grupu pārbūve par administratīvajām telpām Jomas ielā 10 k- 1, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

28 days

Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde un tās realizācijas laikā veicamo būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

15 days

Jūrmalas īpašā režīma zonas aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Karoga masta Priedaines satiksmes mezglā Jūrmalā būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētas ceļu, ielu seguma uzturēšanas un izbūves darbi

Published and bidding deadline .

35 days

Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas reklāmas izvietošana portālā Delfi latviešu un krievu valodās

Published .

Jaunu pludmales solu izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas grantēto ielu seguma uzturēšanas un remontdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pastāvīgās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde un tā realizācijas autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība

Published .

Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas un izvietošana Majoru pludmalē, atpūtas vietās pie Lielupes, Ezeru ielas peldvietā, Lielupes krastā Druvciemā

Published and bidding deadline .

14 days

Laimas Vaikules starptautiskā festivāla organizēšana Jūrmalā un Jūrmalas pilsētas popularizēšana

Published .

Papildus apdrukātu bezkontakta identifikācijas karšu piegāde Jūrmalas kartes sistēmai

Published .

Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka ” skrejceliņu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju atjaunošana Kauguru kultūras nama ēkā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Administratīvās ēkas jumta konstrukcijas. Mehāniskās stiprības un stabilitātes pastiprināšana” izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas brīvdabas muzeja optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošana izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

34 days

Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošana, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde un tās realizācijas laikā veicamo būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Published .

Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Druvciema, Asaru un Vaivaru rajonos

Published and bidding deadline .

14 days

Dzintaru koncertzāles attīstība

Published and bidding deadline .

202 days

Informatīvās publicitātes nodrošināšana drukātajos un elektroniskajos SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi’’ medijos

Published .

Papildus būvdarbi objektā “Sporta nama ”Taurenītis” Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā būves telpiskās noturības elementu pārbūve"

Published .

Jūrmalas pilsētas grantēto ielu seguma uzturēšanas un remontdarbi

Published .

Autobusu noma ar šoferi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Vides reklāmas izgatavošanas un eksponēšanas pakalpojumi Jūrmalā, Priedaines satiksmes mezgla teritorijas vides stendā

Published .

Jūrmalas pilsētas muzeja būvprojekta izstrāde – esošas ēkas atsevišķu daļu nomaiņa un atjaunošana, un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka ” skrejceliņu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

14 days

D klases ielu tīrīšana ziemas sezonā Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka ” skrejceliņu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo rotaļu laukumu apsekošana, apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

D klases ielu tīrīšana ziemas sezonā Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" ekspertīze

Published and bidding deadline .

12 days

Jūrmalas brīvdabas muzeja inženiertīklu pārbūve Tīklu ielā 1A

Published and bidding deadline .

14 days

Administratīvās ēkas Talsu šosejā 31, k-25, Jūrmalā pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu iebraukšanas nodevas iekasēšanas aparātu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

VALTERU SABIEDRISKĀ CENTRA IZVEIDE VALTERU PROSPEKTĀ 54, JŪRMALĀ

Published and bidding deadline .

23 days

Veselības tūrisma videoklipu izgatavošana Jūrmalas kūrortpilsētas tēla popularizēšanai

Published and bidding deadline .

12 days

BĒRNU ROTAĻU UN SPORTA LAUKUMU APRĪKOJUMA IEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN LAUKUMU IZVEIDE JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIEDEROŠAJOS ĪPAŠUMOS

Published and bidding deadline .

35 days

Pludmales apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

35 days

Būvprojekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētā klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana, ievietošana un aprūpe patversmē un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana

Published and bidding deadline .

35 days

Karoga masta Priedaines satiksmes mezglā Jūrmalā būvprojekta izstrāde un būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju atjaunošana Kauguru kultūras nama ēkā

Published and bidding deadline .

14 days

Vēju ielas pārbūve no Asaru prospekta līdz Kāpu ielai Jūrmalā

Published and bidding deadline .

16 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

30 days

Jūrmalas pilsētas vietnes www.visitjurmala.lv mobilās aplikācijas izveidošana un ieviešana ANDROID un IOS operāciju sistēmām, aplikācijas uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Majoru sporta laukuma nesošo tērauda konstrukciju detalizēta izpēte, mehāniskās stiprības kontrolaprēķins un pārseguma deformāciju tehniskā izpēte

Published and bidding deadline .

13 days

Eiropas volejbola konfederācijas (The European Volleyball Confederation (CEV)) U22 čempionāta pludmales volejbolā organizēšana Jūrmalas pilsētā

Published .

Mākslinieces Jolka svētku koncerts Kauguros

Published .

Transportlīdzekļu noma ar autobusa vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

35 days

Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas II kārtas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā

Published and bidding deadline .

14 days

Meliorācijas sistēmu Nr.9 un Nr.11 tehniskā apsekošana Jūrmalā

Published and bidding deadline .

13 days

Pļavu un niedrāju nopļaušana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas” , nopļautās masas savākšana un novietošana kaudzēs

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Administratīvās ēkas jumta konstrukcijas. Mehāniskās stiprības un stabilitātes pastiprināšana ” izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Mediju aģentūras pakalpojumi reklāmu izvietošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Grāmatvedības sistēmas OZOLS atbalsta pakalpojumi

Published .

Transportlīdzekļu noma ar autobusa vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Jūrmalas pilsētas vietnes www.visitjurmala.lv mobilās aplikācijas izveidošana un ieviešana ANDROID un IOS operāciju sistēmām, aplikācijas uzturēšana

Published and bidding deadline .

19 days

Būvprojekta “Ķemeru pamatskolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā pārbūve ” ekspertīze

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve Raiņa ielā 55, Jūrmalā” ekspertīze

Published and bidding deadline .

14 days

Majoru sporta laukuma nesošo tērauda konstrukciju detalizēta izpēte, mehāniskās stiprības kontrolaprēķins un pārseguma deformāciju tehniskā izpēte

Published and bidding deadline .

12 days

Mārketinga kampaņa augsti prioritāros mērķa tirgos – Igaunijā un Lietuvā ārpus tūrisma sezonas veicināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Karoga masts Priedaines satiksmes mezglā Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas II kārtas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 2102)” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Audio gidu izveidošana un piegāde Jūrmalas pilsētas muzeja divām filiālēm – Aspazijas mājai un Brīvdabas muzejam

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas un Jaundubultu vidusskolas ēkas k- 1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunu viedkaršu printera pilnkrāsu lenšu kasetņu un piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

14 days

Tīmekļa vietņu pielāgojumu un papildinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo rotaļu laukumu apsekošana, apkope un remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā pārbūve” ekspertīze

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas informatīvās publicitātes nodrošināšana Radio SWH, SWH+, SWH Rock un SWH Gold

Published .

Koka laipu posmu apsaimniekošana pludmales izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta nama “Taurenītis” sporta zāles grīdas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Elektroenerģijas piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

35 days

Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un gājēju celiņu, veloceliņu un autostāvvietu pārbūves projekta izstrāde pārvadam piekrītošajos zemes nodalījumos un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

32 days

Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

35 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

33 days

Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

33 days

Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Lielupes gultnes nostiprināšana esošajam krasta stiprinājumam, posmā Majori-Dubulti

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā"

Published and bidding deadline .

24 days

Dzintaru koncertzāles attīstība

Published and bidding deadline .

92 days

Dzelzbetona plākšņu piegāde, montāža un demontāža izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā rotaļu laukuma “Zīmuļu parks” atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Transportlīdzekļu piegāde Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām

Published .

Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā”

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā”

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Informatīvās publicitātes nodrošināšana un Jūrmalas reklāmas kampaņu materiālu izstrāde un izvietošana izdevniecības SIA ''Žurnāls Santa” drukātajos medijos

Published .

Būvju nojaukšana Tūristu ielā 18A, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalā

Published and bidding deadline .

12 days

Vidus prospekta seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no 11.līnijas līdz 13.līnijai, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Autostāvvietas izbūve pie Jomas ielas 17, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Autostāvvietas paplašināšana Poruka prospektā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

21 days

MARĶĒŠANAS BOJU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATPŪTAS VIETĀS PIE LIELUPES

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta ekspertīze sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects ” 2019.gadā izstrādātajam būvprojektam “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un saimniecības ēkas jaunbūve”

Published and bidding deadline .

14 days

Saulessargu poliestera auduma membrānu un aksesuāru piegāde Dzintaru mežaparkā

Published and bidding deadline .

21 days

Atbalss ielas asfaltēšana posmā no Asaru prospekta līdz dzelzceļam, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

17 days

Inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju atjaunošana Kauguru kultūras nama ēkā

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšanas pakalpojums Jūrmalas pilsētas teritorijā

Published and bidding deadline .

14 days

Kultūrvēsturiski vērtīgu ēku izvērtēšana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Jaunu koka celiņu posmu izgatavošana, uzstādīšana un apsaimniekošana, esošo koka celiņu posmu demontāža izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

21 days

Remontdarbi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, Jūrmalas sākumskolā “Taurenītis” un Jūrmalas sākumskolas “Ābelīte” telpās

Published and bidding deadline .

13 days

Liela apjoma plānoto reprezentācijas poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde Jūrmalas pilsētas domei

Published and bidding deadline .

14 days

Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

PĻAVU UN NIEDRĀJU NOPĻAUŠANA DABAS LIEGUMĀ “LIELUPES GRĪVAS PĻAVAS”

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbi Lielupes gultnes nostiprināšanai esošajam krasta nostiprinājumam posmā Majori - Dubulti

Published and bidding deadline .

24 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

24 days

TILTA PĀR VECSLOCENI JŪRMALAS PILSĒTĀ, SLOKĀ, DZIRNAVU IELĀ PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBU AUTORUZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu iegāde Jūrmalas pilsētas domes tūrisma informācijas centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas un izvietošana Kauguru pludmalē, trijās atpūtas vietās pie Lielupes, Ezeru ielas peldvietā, Lielupes krastā Druvciemā

Published .

Strūklaku apsaimniekošanas darbi Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas ielu nosaukumu plākšņu, to stiprinājumu stabu un stiprinājuma rāmju piegāde un apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

14 days

Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta ekspertīze sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” 2019.gadā izstrādātajam būvprojektam “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārbūve”.

Published and bidding deadline .

14 days

Liela apjoma plānoto poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde Jūrmalas pilsētas domei

Published and bidding deadline .

21 days

Informatīvās publicitātes nodrošināšanu drukātajos un elektroniskajos Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" medijos

Published .

Jūrmalas kūrorta svētku tehniskais nodrošinājums un realizācija

Published and bidding deadline .

15 days

Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Vaivaru, Slokas, Kauguru un Kaugurciema rajonos

Published and bidding deadline .

14 days

5.līnijas atjaunošana posmā no dzelzceļa stacijas “Bulduri” līdz Vidus prospektam, Jūrmalā

Published .

Jūrmalas kā kūrortpilsētas reklamēšana starptautiskā populārās mūzikas festivāla „Laima RendezVous JŪRMALA 2019” ietvaros

Published .

Dārzkopības pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

36 days

Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

17 days

Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves būvprojekta izstrāde un gājēju celiņu, veloceliņu un autostāvvietu pārbūves projekta izstrāde pārvadam piekrītošajos zemes nodalījumos un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

35 days

Atbalstsienas atjaunošana zem dzelzceļa tilta un krasta pastiprināšana Tilta ielā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta apģērbu iegāde dalībai Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

Published and bidding deadline .

19 days

Būvuzraudzība ielu seguma nomaiņai no grants seguma uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

17 days

Žubītes ielas asfaltēšana posmā no Mētru ielas līdz dzelzceļam, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

24 days

Lielupes gultnes nostiprināšana esošajam krasta stiprinājumam, posmā Majori-Dubulti

Published and bidding deadline .

12 days

Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

36 days

Saulessargu poliestera auduma membrānu un aksesuāru piegāde Dzintaru mežaparkā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Tūrisma veicināšanas mārketinga kampaņas augsti prioritāros mērķa tirgos –Igaunijā un Lietuvā

Published and bidding deadline .

12 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā rotaļu laukuma “Zīmuļu parks” atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Saulessargu poliestera auduma membrānu un aksesuāru piegāde Dzintaru mežaparkā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas un izvietošana Kauguru pludmalē, trijās atpūtas vietās pie Lielupes, Ezeru ielas peldvietā, Lielupes krastā Druvciemā

Published and bidding deadline .

12 days

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā

Published and bidding deadline .

31 days

Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

32 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo rotaļu un sporta laukumu apsekošana un remonts

Published and bidding deadline .

35 days

Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija

Published and bidding deadline .

35 days€158,300

Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes objektos

Published and bidding deadline .

30 days

Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Pārtikas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

35 days

Jūrmalas iedzīvotāja kartes vietnes izveide un tās pilnveidošana

Published and bidding deadline .

35 days

Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmsskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

30 days

Puķu ielas asfaltēšana posmā no Mētru ielas līdz dzelzceļam, Jūrmalā

Published .

Papildus apdrukātu bezkontakta identifikācijas karšu piegādi Jūrmalas kartes sistēmai

Published .

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Grāmatvedības sistēmas OZOLS atbalsta pakalpojumi

Published .

Vides pieejamības nodrošināšana Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs "Zvaniņš", "Lācītis", "Katrīna", "Saulīte"

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas telpu grupas remontdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Jūrmalas Kauguru svētku tehniskais nodrošinājums

Published and bidding deadline .

12 days

Kaiju ielas noejas uz pludmali pārbūve, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Atbalstsienas un ūdensatvades sistēmas remonts zem dzelzceļa tilta Tilta ielā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveide Jūrmalā

Published and bidding deadline .

50 days

Jūrmalas iedzīvotāja kartes vietnes izveide un tās pilnveidošana

Published and bidding deadline .

36 days

Telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes objektos

Published and bidding deadline .

33 days

Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtu apkalpošana un apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos

Published .

Būvprojektu izstrāde ielas grants seguma nomaiņai uz asfaltbetona segumu, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība.

Published and bidding deadline .

14 days

Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo rotaļu un sporta laukumu apsekošana un remonts

Published and bidding deadline .

35 days

Fasādes, ieejas mezgla un lietus noteku remontdarbi Bulduru Izstāžu namā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektu izstrāde autostāvvietu paplašināšanai daudzdzīvokļu namu iekškvartālos, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēdināšanas bloka remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Pārvietojamo BIO tualešu piegāde, noma un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Viedokļu līderu piesaiste Jūrmalas pilsētas atpazīstamības veicināšanai un tūrisma piedāvājumu reklamēšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta ekspertīze sabiedrības ar ierobežotu atbildību “K IDEA” 2019.gadā izstrādātajam būvprojektam “Lielupes pamatskola un sporta zāles piebūve”.

Published and bidding deadline .

13 days

Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Published .

Majoru vidusskolas B korpusa logu bloku nomaiņa

Published and bidding deadline .

14 days

Autobusu noma ar vadītāju Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

23 days

Jūrmalas sākumskolas "Taurenītis" teritorijas labiekārtojuma izbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Tūrisma veicināšanas mārketinga kampaņas augsti prioritāros mērķa tirgos – Igaunijā un Lietuvā

Published .

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēdināšanas bloka remontdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Remontdarbi Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektu izstrāde autostāvvietu izbūvei pie Mellužu estrādes un gājēju, veloceliņa izbūvei no Mūzikas ielas līdz Kāpu ielai, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība.

Published and bidding deadline .

14 days

Mediju aģentūras pakalpojumi reklāmu izvietošanai

Published and bidding deadline .

14 days

JŪRMALAS PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETAS

Published and bidding deadline .

68 days

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojektu izstrāde gājēju, veloceliņa atjaunošanai un ielas pārbūvei, Jūrmalā, un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija

Published and bidding deadline .

35 days

Resursus taupoša un energoefektīva ielas apgaismojuma atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība Jomas ielā, Jūrmalā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektu izstrāde autostāvvietu paplašinašanai un seguma atjaunošanai pilsētas iekškvartālos, Jūrmalā un tā ietvaros veicamā autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Ēku, būvju un to daļu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana

Published and bidding deadline .

14 days

Board-Level People

NameRole

EDGARS STOBOVS

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

Gatis Truksnis

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager