Procurements

€0
56 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Iecavas novada skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

32 days

Iecavas novada pašvaldības ceļu, ielu, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu uzturēšanas darbi ziemas periodā

Published and bidding deadline .

20 days

Specializēta pasažieru mikroautobusa piegāde sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Poligrāfijas pakalpojumi Iecavas novada laikraksta "Iecavas Ziņas" vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

19 days

Iecavas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Multifunkcionālās terapijas istabas un rehabilitācijas telpas aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

25 days

Transportlīdzekļa piegāde ar ieskaitu Iecavas veselības centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Ģedules upes “Tiltiņš” Upes ielā, Iecavā, Iecavas novadā restaurācijas būvprojekta izstrāde, restaurācija un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Papildus būvdarbi ēkas jumta pārbūvei Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ģedules upes “Tiltiņš” Upes ielā, Iecavā, Iecavas novadā restaurācijas būvprojekta izstrāde, restaurācija un autoruzraudzība

Published .

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sporta zāles būvniecībai pie Iecavas internātpamatskolas, Skolas ielā 19, Iecavā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sporta zāles būvniecībai pie Iecavas internātpamatskolas, Skolas ielā 19, Iecavā

Published and bidding deadline .

12 days

Autoceļa “V1040 – Roņi – Tāmas – Renceles – A7” pārbūves 1. kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Specializēta mikroautobusa piegāde sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Iecavas vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un vērtības noteikšana

Published and bidding deadline .

21 days

Pasažieru mikroautobusa piegāde Iecavas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Klientu apkalpošanas centra un dzimtsarakstu zāles vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

26 days

Lietus kanalizācijas tīklu apkope, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Iecavas novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

29 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ceļa "A7 - Papardes - Gāršas - Spītes - Podāzeļi" pārbūvei

Published and bidding deadline .

13 days

Iecavas novada skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

32 days

Lietota autobusa piegāde Iecavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sporta zāles būvniecībai pie Iecavas internātpamatskolas, Skolas ielā 19, Iecavā

Published and bidding deadline .

33 days

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Iecavas novada pašvaldības administrācijā un Iecavas novada bibliotēkās

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ielu un iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvniecība Rosmes ciemā, Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Par klientu apkalpošanas centra un dzimtsarakstu zāles vienkāršotu atjaunošanu

Published .

Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" teritorijas labiekārtošanas 1.kārta

Published and bidding deadline .

25 days

Lietus kanalizācijas tīklu apkope, caurteku uzturēšana un lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu apkalpošana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Zāles pļaušana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi” pārbūves 2.kārta

Published and bidding deadline .

25 days

Pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" teritorijas labiekārtošanas 1.kārta

Published and bidding deadline .

25 days

Bērnu rotaļu ierīču piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

12 days

Jaunas automašīnas noma (operatīvais līzings) Iecavas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzība Iecavas vidusskolas pārbūvei

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzība Zemgales ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūvei posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai

Published and bidding deadline .

12 days

Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai

Published and bidding deadline .

25 days

Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days

Bērnu rotaļu laukuma izveide Sporta ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Bērnu rotaļu laukuma izveide Sporta ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūve Sporta ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Iecavas Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtojuma pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Iecavas Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtojuma pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļa piegāde Iecavas novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Iecavas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Iecavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas pārbūvei Baldones ielā 65, Iecavā, Iecavas novadā par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru

Published and bidding deadline .

15 days

Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi” pārbūves 3.kārta

Published and bidding deadline .

32 days

Board-Level People

NameRole

Mārtiņš Veinbergs

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager
Administrative Manager

Aivars Mačeks

General Manager
FromRoleUntil
General Manager