Procurements

€515,744
32 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai

Published .

“Būvuzraudzības nodrošināšana objektos Vecpiebalgas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu”.

Published and bidding deadline .

14 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības Inešu pagasta grants ceļa posma Nr. B26 Jaunkabulēni – Celmi - Tožiņi (0.00 - 0.80 km)pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.

Published and bidding deadline .

21 days

„Peldvietas labiekārtošana pie Dabaru ezera”

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm 2018.gadam

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības novada Vecpiebalgas pagasta grants ceļa posma Nr. B77 Saulgoži – Brežģis (0.00 – 1.06 km) un Taurenes pagasta grants ceļa posma Nr. B71 Šoseja- Laidzi ( 0.00 – 2.20) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.

Published and bidding deadline .

21 days

Elektronenerģijas iegāde Vecpiebalgas noavada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

"Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai"

Published .

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

21 days

Kāpurķēžu ekskavatora un frontālā ekskavatora/iekrāvēja pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

13 days

„Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta, Ineša, Juvera un Taurenes ezeros”

Published .

Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE INEŠU CIEMATA KATLUMĀJĀM

Published and bidding deadline .

21 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija – Brodi – Kaupēni (0.00 - 2.60 km) pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu.

Published and bidding deadline .

21 days

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta grants ceļa A1 Stacija-Brodi-Kaupēni (0.00-2.60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu

Published and bidding deadline .

16 days

Būvdarbi Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības nodrošināšana būvdarbiem projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" SAM 3.3.1. ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

"Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā"

Published and bidding deadline .

12 days

„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem”

Published and bidding deadline .

33 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Par Degvielas iegādi Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm 2019. gadam

Published and bidding deadline .

22 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published and bidding deadline .

33 days€515,744

Pašvaldības autoceļa A4 “Ineši- Čolēni- Briņģi” posma km 1.008-1.178 Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

SNIEGA TĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI VECPIEBALGAS NOVADA TERITORIJĀ 2019.-2021. GADĀ

Published and bidding deadline .

16 days

“Kāpurķēžu ekskavatora un frontālā ekskavatora/iekrāvēja pakalpojumu sniegšana”

Published and bidding deadline .

24 days

Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām

Published and bidding deadline .

19 days

Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta grants ceļa B21 Stacija - Brodi - Kaupēni - Teikmaņi (0,00 – 2,60 km) pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP pasākuma līdzfinansējumu.

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

Indriķis Putniņš

General Manager
FromRoleUntil
General Manager