Procurements

€330,000
83 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Degvielas iegāde (mazumtirdzniecība) Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Priekuļu novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019.gadu ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Velostatīvu izgatavošana un uzstādīšana Priekuļu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Priekuļu novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

20 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļas nojaukšana Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Liepas pamatskolas pagalma atbalsta sienas nojaukšana un kāpņu pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Svaru ēkas nojaukšana, maģistrālā ūdensvada pārnešana un laukuma ar apgaismojumu auto novietošanai izbūve Selekcijas ielā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

14 days

Nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Teritorijas „Kazu pļava”, labiekārtošana Liepā

Published and bidding deadline .

48 days

Degvielas iegāde (mazumtirdzniecība) Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Aukstā asfalta, bitumena emulsijas un frakcionētu mazgātu dolomīta šķembu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

PVC logu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Selekcijas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Priekuļos

Published and bidding deadline .

22 days

Velostatīvu izgatavošana un uzstādīšana Priekuļu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Lietotas automašīnas (pašizgāzēja) ar pilnu masu līdz 3.5 t iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Jumta seguma remonts ēkām P.Rozīša ielā 7, P.Rozīša ielā 2, “Saulrieti” un Liepas katlu mājai

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Priekuļu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Remontdarbu nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Kanalizācijas tīklu apkalpes automašīnas iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Mārsnēnu Tautas nama siltināšana

Published and bidding deadline .

18 days

Telpu T202 un T204 remonts (interjeru restaurācija) Veselavas muižā

Published and bidding deadline .

14 days

Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu remonts Priekuļu vidusskolā

Published and bidding deadline .

14 days

Liepas pamatskolas pagalma atbalsta sienas nojaukšana un kāpņu pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļas nojaukšana Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā, Liepā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

25 days

Pārtikas produktu iegāde Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Bērnu spēļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Sporta birzītē

Published .

Bruģēšanas darbi Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Ūdensapgādes tīklu izbūve Muižas ielā Priekuļos un Liepas ciemā

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu prospekta apgaismojuma būvdarbi gar valsts autoceļu Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) posmā no Miera ielas līdz Kalna ielai

Published and bidding deadline .

11 days

Apkures sistēmas ierīkošana daudzdzīvokļu mājās Rūpnīcas ielā 7 un Rūpnīcas ielā 9 , Liepā, (I kārta)

Published and bidding deadline .

11 days

Apkures sistēmas projektēšanas darbi Dzīvokļu dzīvojamās mājās Rūpnīcas ielā 7 un Rūpnīcas ielā 9 un Liepas pamatskolā Rūpnīcas ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Priekuļu novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas iegāde Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

41 days€330,000

Dabasgāzes iegāde Priekuļu novada pašvaldības objektiem

Published and bidding deadline .

14 days

Aukstā bituminētā maisījuma, bitumena emulsijas un frakcionētu mazgātu dolomīta šķembu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Laukuma ar apgaismojumu izbūve Selekcijas ielā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Teritorijas labiekārtojums Cēsu prospektā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta zāles grīdas atjaunošana Priekuļu vidusskolā

Published and bidding deadline .

12 days

ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

41 days

Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Liepā, Maija ielā 4

Published and bidding deadline .

12 days

Rotaļu laukuma pārbūve PII “Saulīte”, Liepā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Vienkāršotas atjaunošanas darbi Priekuļu novada pašvaldības ēkās Raiņa ielā 8 un Cēsu prospektā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

12 days

Priekuļu novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču piegāde Priekuļu novada pavaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Parka ceļa un brīvdabas estrādes apgaismojuma izbūve Veselavas muižas parkā

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu remontdarbi Priekuļu vidusskolā

Published and bidding deadline .

13 days

Grants maisījuma, grants šķembu un smilts iegāde Priekuļu novada pašvaldības ceļu remontam

Published and bidding deadline .

19 days

Remontmateriālu, instrumentu, elektropreču un santehnikas preču piegāde Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Projektēšana un autoruzraudzība infrastruktūras izveidei Cēsu prospektā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

19 days

Remontmateriālu, santehnikas un elektropreču iegāde Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Telpu izbūve Raiņa ielā 8, Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Grants maisījuma, grants šķembu un smilts iegāde Priekuļu novada pašvaldības ceļu remontam

Published and bidding deadline .

22 days

Pārtikas produktu iegāde Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days

Raunas un Mežciema ielu grants seguma divkārtu virsmas apstrāde Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Priekuļu novada Mārsnēnos

Published and bidding deadline .

17 days

Būvuzraudzības nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

Kokskaidu granulu piegāde Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībām

Published and bidding deadline .

18 days

Priekuļu novada pašvaldībai piederošo autoceļu un ielu attīrīšana no sniega 2019./2020.gadu ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

13 days

Rotaļu laukuma pārbūve PII “Saulīte”, Liepā, Priekuļu novadā

Published and bidding deadline .

40 days

Pirts ēkas atjaunošana “Kalāčos”

Published and bidding deadline .

11 days

Projektēšana un autoruzraudzība infrastruktūras izveidei Cēsu prospektā 1, Priekuļos

Published and bidding deadline .

13 days

Nekustamo īpašumu kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Ābeļdārza ielas apgaismojuma izbūve Priekuļos

Published and bidding deadline .

14 days

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Priekuļu novada pašvaldības darbiniekiem

Published and bidding deadline .

18 days

Zinātnes ielas seguma atjaunošana un gājēju ceļa izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Lietota teleskopiskā iekrāvēja piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Raiņa ielā 8, Priekuļos

Published and bidding deadline .

11 days

Priekuļu novada pašvaldības valdījumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

16 days

Asfaltētas velotrases projektēšana un izbūve Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos

Published and bidding deadline .

15 days

Neregulāru transporta pakalpojumu nodrošināšana Priekuļu novada pašvaldībai un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Skatuves drapēriju un aizvēršanas iekārtas piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu iegāde Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

32 days

Priekuļu novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

26 days

Atjaunošanas un remontdarbi dažādos Priekuļu novada pašvaldības objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Elīna Stapulone

General Manager
FromRoleUntil
General Manager