Procurements

€0
57 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Jaunu transportlīdzekļu piegāde Grobiņas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Datortehnikas piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana Grobiņas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas “Zoņu grāvis” Medzes pagastā, Grobiņas novadā pārbūve" būvdarbiem

Published and bidding deadline .

14 days

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam Tāšu ezers

Published and bidding deadline .

13 days

Datortehnikas piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana Grobiņas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Grobiņas novada pašvaldības katlu māju energoefektivitātes uzlabošana, piegādājot, uzstādot un aprīkojot esošos apkures katlus ar granulu degļiem, automātiku un granulu tvertnēm

Published and bidding deadline .

13 days

Ugunsdzēsības mācību torņa būvniecība

Published and bidding deadline .

14 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas “Zoņu grāvis” Medzes pagastā, Grobiņas novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu iegāde Grobiņas novada pašvaldības autobusiem un kravas transporta līdzekļiem

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības darbi Grobiņas novada teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu veikšana pirmsskolas izglītības iestādes ēkai “Čiekuriņš”, Medzes pagastā, Grobiņas novadā energoefektivitātes uzlabošanai, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma principus

Published .

Kancelejas preču piegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Saimniecības preču iegāde Grobiņas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Elektropreču un to piederumu iegāde Grobiņas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Alejas ielā, Grobiņā, Grobiņas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ūdensvada izbūve astoņām mājsaimniecībām Medzes pagastā, Grobiņas novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde Grobiņas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumi Grobiņas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas piegāde Grobiņas novada pašvaldības autotransporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbu veikšana ēkai “Āmuļi”, Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā energoefektivitātes uzlabošanai, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma principus

Published and bidding deadline .

21 days

Ugunsdzēsības mācību torņa būvniecība

Published and bidding deadline .

11 days

Grobiņas novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu svētku pasākumu pilns tehniskais nodrošinājums

Published and bidding deadline .

12 days

Grobiņas novada izglītības iestāžu telpu atjaunošana/pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Viršu, Alejas un Kļavu ielas brauktuves seguma atjaunošana Grobiņā, Grobiņas novadā

Published and bidding deadline .

23 days

Jaunu transportlīdzekļu piegāde Grobiņas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Grobiņas ielu atjaunošana ar asfalta segumu

Published and bidding deadline .

13 days

Satiksmes drošības uzlabojumi Skuju ielā Grobiņā un autoceļa V1192, Kapsēdē, Medzes pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Gājēju ietves izbūve Sporta ielā, Cimdeniekos un teritorijas labiekārtošana Ozolu ielā, Dubeņos

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu iegāde Grobiņas novada pašvaldības traktortehnikai

Published and bidding deadline .

13 days

Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Čiekuru un Priežu ielu seguma pārbūve, Kapsēde, Grobiņas novads

Published and bidding deadline .

11 days

Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm un ielu apgaismojumu uzturēšanu, remontēšanu Grobiņas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu iegāde Grobiņas novada pašvaldības specializētajiem kravas automobiļiem

Published and bidding deadline .

14 days

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Grobiņas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Viena lietota transportlīdzekļa iegāde un piegāde Grobiņas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Mērniecības darbi Grobiņas novada teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu iegāde Grobiņas novada pašvaldības autobusiem

Published and bidding deadline .

12 days

Viena lietota pasažieru autobusa piegāde Grobiņas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

15 days

Remontdarbi Grobiņas novada pašvaldības objektos

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas piegāde Grobiņas novada pašvaldības autotransporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Grobiņas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Par ventilācijas sistēmu piegādi, uzstādīšanu un ieregulēšanu ēkai Skolas ielā 1, Grobiņā

Published and bidding deadline .

11 days

Grobiņas novada Robežnieku katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana, piegādājot un uzstādot apkures katlu ar granulu degli, automātiku un granulu tvertni un veicot esošā gāzes katla atjaunošanu

Published and bidding deadline .

11 days

Saimniecības preču iegāde Grobiņas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču piegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Grobiņas novada folkloras kopas, deju kolektīvam un etnogrāfiskajam ansamblim

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju tilta izbūve pāri Ālandes upei Grobiņā, Grobiņas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Grobiņas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Pontonu platformu laipu piegāde un uzstādīšana Dzirnavu dīķa atpūtas vietas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Grobiņas novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu svētku pasākumu pilns tehniskais nodrošinājums

Published and bidding deadline .

11 days

Remontdarbi Grobiņas novada pašvaldības objektos

Published and bidding deadline .

13 days

Grobiņas novada Robežnieku katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana, piegādājot un uzstādot apkures katlus ar granulu degļiem, automātiku un granulu tvertnēm

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojums uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas būvdarbiem

Published and bidding deadline .

11 days

Biroja papīra iegāde Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Grobiņas novada grantēto ceļa posmu būvprojekta izstrāde un būvniecība

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbu veikšana uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma principus

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu sniegšana Grobiņas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

AIVARS PRIEDOLS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager