Procurements

€0
10 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

REMONTDARBU VEIKŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀS

Published and bidding deadline .

14 days

REMONTDARBU VEIKŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀS

Published and bidding deadline .

14 days

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Published and bidding deadline .

13 days

Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām.

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām.

Published and bidding deadline .

26 days

Kancelejas preču piegāde Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Vaiņodes novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

VISVALDIS JANSONS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager