Procurements

€0
28 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

23 days

“Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai”

Published and bidding deadline .

17 days

„Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

23 days

„Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

12 days

"Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām"

Published and bidding deadline .

13 days

"Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu"

Published and bidding deadline .

11 days

“Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai”

Published and bidding deadline .

23 days

„Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm”

Published and bidding deadline .

11 days

„Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm”

Published and bidding deadline .

14 days

“Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

“Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā”

Published and bidding deadline .

14 days

„Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm”

Published and bidding deadline .

12 days

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Published and bidding deadline .

14 days

„Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

14 days

„Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā”

Published .

“Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi”

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai

Published and bidding deadline .

22 days

Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu

Published and bidding deadline .

12 days

Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas "Centra dzirnavas" daļas vienkāršota atjaunošana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Rucavas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Board-Level People

NameRole

Edgars Bertrams

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

JĀNIS VEITS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager