Procurements

€0
43 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem

Published and bidding deadline .

21 days

Pāvilostas novada:Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā

Published and bidding deadline .

23 days

Pāvilostas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” sagatavošana un iespiešana

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni

Published and bidding deadline .

19 days

Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Kurināmo kokskaidu granulu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Published and bidding deadline .

21 days

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Pāvilostas pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Senlietu krātuves "Jūras māja" izveide Ziemupē

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Saimniecības preču piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem

Published and bidding deadline .

22 days

Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni

Published and bidding deadline .

13 days

Pilsētas pulksteņa izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku ielas 1b līdz Dzintaru ielai Pāvilostā

Published and bidding deadline .

13 days

Zālāja pļaušana Vērgales pagasta teritorijā, Pāvilostas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Pāvilostas novadpētniecības muzeja telpu interjera labiekārtojums

Published and bidding deadline .

14 days

Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē apkārtnes labiekārtojums

Published and bidding deadline .

12 days

Dzīvojamās mājas “Ploce 15” jumta remonta projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbi

Published and bidding deadline .

17 days

Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

15 days

Saimniecības preču piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ielu apgaismojuma izbūvei Meža ielā un Ostmalas ielā Pāvilostā

Published and bidding deadline .

12 days

Pāvilostas novada Vērgales kultūras nama ventilācijas sistēmas un telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem

Published and bidding deadline .

21 days

Dzīvojamās mājas “Ploce 15” jumta remonta projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem

Published and bidding deadline .

20 days

Lietota autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Pāvilostas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020. gada ziemas periodam

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Board-Level People

NameRole

ULDIS KRISTAPSONS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager