Procurements

€226,500
85 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

32 days

Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days

Elektroenerģijas iegāde Salacgrīvas novada domes un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Svētciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija

Published and bidding deadline .

12 days

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Valdemāra ielā 8, Ainaži, Salacgrīvas novads

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days

Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Zvejnieku parka labiekārtojums un vides kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Published and bidding deadline .

23 days

Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana

Published and bidding deadline .

21 days

Gājēju tiltiņu izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Noejas izbūve uz Lībiešu upuralām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde ielu apgaismojuma izbūvei Salacgrīvas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Elektromontāžas darbu veikšana Salacgrīvas novada domē un tās struktūrvienībās

Published and bidding deadline .

16 days

Malkas piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Tūjas bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana

Published and bidding deadline .

23 days

Ainažu kultūras nama atjaunošana

Published and bidding deadline .

19 days

Ainažu pilsētas Valdemāra ielas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Meldru ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde ugunsdzēsības muzeja pārbūvei Ainažos, Valdemāra ielā 69

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Autoceļa „Liepu iela – Jennas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā” pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Gājēju celiņa izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Flīģeļa piegāde Salacgrīvas mūzikas skolai

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūvei Salacgrīvas pilsētā

Published and bidding deadline .

20 days

Gājēju ietves izbūve Ainažu pilsētas Valdemāra ielā

Published and bidding deadline .

13 days

Salacgrīvas novada ielu un ceļu uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Salacgrīvas pilsētas Vidzemes ielas asfalta seguma atjaunošana un gūliju nomaiņa Viļņu ielā

Published and bidding deadline .

12 days

Operatīvā transporta nobrauktuves izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Mola laipas pārbūve Ainažos

Published and bidding deadline .

14 days

Salacgrīvas novada Tūjas ciema Jūras ielas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Salacgrīvas pilsētas ielu virsmas apstrāde ar šķembiņām un bitumena emulsiju

Published and bidding deadline .

16 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam

Published and bidding deadline .

13 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

17 days

Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

17 days

Salacgrīvas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

32 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Liepupes vidusskolas jumta seguma nomaiņa

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciema Sēņu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Liepupes pamatskolas skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu remonts Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolā

Published and bidding deadline .

11 days

Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana Salacgrīvas pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Salacgrīvas pilsētas Rīgas un Jūras ielu seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

16 days

Būvprojekta izstrāde Zvejnieku parka estrādes pārbūvei Salacgrīvā

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Projektora piegāde Salacgrīvas kultūras namam

Published and bidding deadline .

11 days

Salacgrīvas novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Salacgrīvas novada bibliotēku datortīklu administrēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas pilsētas Transporta ielas pārbūves darbiem

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūves darbiem

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu) pārbūvei

Published and bidding deadline .

21 days

Pasākumu norises vietas nodrošināšana Liepupes pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu seguma atjaunošana un ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Tehniskā projekta izstrāde PII „Vilnītis” iekšējo tīklu rekonstrukcijai

Published and bidding deadline .

14 days

Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļu seguma atjaunošana Liepupes pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas pilsētas Atlantijas ielas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

19 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

Published .

Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā

Published and bidding deadline .

20 days

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas un pagasta, Liepupes pagasta, Salacgrīvas pagasta Svētciema un Salacgrīvas pilsētas Zvejnieku parka teritorijas ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days€226,500

Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē

Published and bidding deadline .

13 days

Nārsta vietu atjaunošana Korģē

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi Zvejnieku parka estrādes pārbūves darbiem

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas

Published and bidding deadline .

11 days

Liepupes pamatskolas skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

12 days

Zvejnieku parka estrādes pārbūve

Published and bidding deadline .

25 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

17 days

Automašīnas iegāde Salacgrīvas novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Salacgrīvas novada teritorijā

Published and bidding deadline .

18 days

Salacgrīvas novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas un pagasta, Liepupes pagasta, Salacgrīvas pagasta Svētciema un Salacgrīvas pilsētas Zvejnieku parka teritorijas ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

31 days

Salacgrīvas pilsētas tranzītielas – Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielas (neieskaitot tiltu pār Salacu) pārbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Salacgrīvas novada domes tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Zvejnieku parka estrādes pārbūve un un skatītāju daļas saliekamo solu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

19 days

Board-Level People

NameRole

DAGNIS STRAUBERGS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager