Procurements

€0
42 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kokskaidu granulu piegāde Alojas novada domes iestādēm un SIA "Alojas novada Saimniekservis" vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Fizisko personu datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

18 days

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Vidi degradējošo teritoriju sakārtošana un būvgružu drupināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma "Vīķi" muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai un nekustamā īpašuma Vīķi saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

Published and bidding deadline .

14 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

12 days

Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

33 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos

Published and bidding deadline .

14 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Fizisko personu datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē

Published and bidding deadline .

11 days

Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūve

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Laukuma un dēļu grīdas izbūve tirdzniecības vietas izveidei Alojā

Published and bidding deadline .

11 days

Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

32 days

Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Alojas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

18 days

Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē

Published and bidding deadline .

31 days

Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

Published .

Ārējo 20kV pēcuzskaites elektroietaises ierīkošana objektam “Alderi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā

Published and bidding deadline .

33 days

Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Alojas novada grants ceļa 48C15 Silnieki - Jaunpuriņi pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas Ausekļa vidusskolā

Published and bidding deadline .

33 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos

Published and bidding deadline .

13 days

Alojas novada kapsētu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

23 days

Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Alojas novada domes iestādēm

Published and bidding deadline .

23 days

Automašīnas noma Alojas novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Aivars Krūmiņš

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

VALDIS BĀRDA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager