Procurements

€4.42M
134 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”

Published and bidding deadline .

32 days

Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā

Published and bidding deadline .

32 days

Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Ēdiena pagatavošana, piegāde un izdale Liepājas pilsētas Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published .

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā

Published and bidding deadline .

40 days

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par biroja tehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" un tās pārraudzībā esošo sporta izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krasta aizsargbūves — būnas izbūve"

Published and bidding deadline .

39 days€4.42M

Par transporta līdzekļu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldībai

Published and bidding deadline .

35 days

Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība Liedaga ielā 5, Liepājā.

Published and bidding deadline .

32 days

Par kancelejas preču piegādi

Published and bidding deadline .

32 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam 'Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā'

Published and bidding deadline .

35 days

Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus

Published and bidding deadline .

53 days

Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielas posmā no Pulvera ielas līdz Zemnieku ielai, Liepājā

Published .

Autoruzraudzības pakalpojumi objektam “Krasta aizsargbūves - būnas izbūve”

Published .

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār tirdzniecības kanālu Liepājā” un jauna elektropieslēguma tehniskās shēmas izstrādi

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Autostāvvietas būvniecība (projekta slēgtā futbola halle Zvejnieku alejā 2, Liepājā 1.kārta)”

Published and bidding deadline .

13 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā”

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Liepājā, 1.un 2.kārta”

Published and bidding deadline .

27 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Liepājā, 1.un 2.kārta”

Published and bidding deadline .

20 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Dabas mājas izveide Zirgu salā, Liepājā”

Published and bidding deadline .

30 days

Taktilo karšu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pilsētvidē

Published and bidding deadline .

23 days

Taktilo karšu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pilsētvidē

Published and bidding deadline .

19 days

Sportisko aktivitāšu un atjautības uzdevumu sagatavošana un organizēšana orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktos

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Slēgtie tenisa korti un teritorijas labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā”

Published and bidding deadline .

35 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Krasta aizsargbūves - būnas izbūve"

Published and bidding deadline .

42 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Roņu ielas pārbūve Liepājā”

Published and bidding deadline .

28 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”.

Published and bidding deadline .

34 days

Par Liepājas pilsētas dzīvojamā fonda koncepcijas izstrādi

Published and bidding deadline .

21 days

Taktilo karšu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pilsētvidē

Published .

Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā

Published .

Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu

Published and bidding deadline .

22 days

Par datu analīzes sistēmas MicroStrategy atbalsta pakalpojumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve, Liepājā” 1.kārta

Published and bidding deadline .

28 days

Par rotaļu laukumu izveidi Liepājas pilsētas mikrorajonos 2018.un 2019.gadā

Published and bidding deadline .

27 days

Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā

Published and bidding deadline .

43 days

Pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises nodrošinājums

Published and bidding deadline .

20 days

Par audio un vizuālās tehnikas piegādi un uzstādīšanu pretī ēkai Vecajā ostmalā 54, Liepājā

Published and bidding deadline .

40 days

Koka laipu izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pludmalē

Published and bidding deadline .

34 days

Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Krasta aizsargbūves - būnas izbūve"

Published and bidding deadline .

37 days

Tūrisma informācijas un norāžu zīmju Liepājā izvietošanas koncepcijas un dizaina izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Tirdzniecības kanāla krasta nostiprinājumu tehniskā apsekošana Vecajā ostmalā, posmā no Tramvaja tilta līdz Jaunajam tiltam, Liepājā

Published and bidding deadline .

13 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta”

Published and bidding deadline .

14 days

Par Vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu 2018.gadā

Published .

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve, Liepājā, 1.kārta”

Published and bidding deadline .

19 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, Liepājā”

Published and bidding deadline .

14 days

Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu un uzturēšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā”

Published and bidding deadline .

28 days

Liepājas ezera niedru apauguma fragmentēta pļaušana

Published and bidding deadline .

20 days

Slēgtās futbola halles teritorijas labiekārtojuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvniecība Zvejnieku alejā, Liepājā, 1.kārta

Published and bidding deadline .

16 days

Tūrisma informācijas un norāžu zīmju Liepājā izvietošanas koncepcijas un dizaina izstrāde

Published and bidding deadline .

20 days

Slēgtās futbola halles teritorijas labiekārtojuma un inženierkomunikāciju pieslēgumu būvniecība Zvejnieku alejā, Liepājā, 2.kārta

Published and bidding deadline .

16 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”

Published and bidding deadline .

23 days

Liepājas pilsētas reklāmas kampaņas radošā risinājuma izstrāde un realizācija

Published .

Liepājas ezera niedru apauguma fragmentēta pļaušana

Published and bidding deadline .

23 days

Liepājas pilsētas dzīvojamā fonda izvērtējums

Published and bidding deadline .

20 days

Par pasta pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide

Published and bidding deadline .

52 days

IP telefonijas risinājums, fiksēto sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Sēžu zāles aprīkojumu piegāde, instalācija un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Liepājas pilsētas pašvaldības 2018.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu un aģentūru 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojums

Published .

Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu un uzturēšanu

Published .

Būvprojekta "Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība Liedaga ielā 5, Liepājā" ekspertīze

Published and bidding deadline .

20 days

Par datu analīzes sistēmas MicroStrategy atbalsta pakalpojumiem

Published .

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published .

Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

37 days

Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide

Published .

Liepājas pilsētas digitālas reklāmas kampaņas risinājuma izstrāde un realizācija

Published and bidding deadline .

33 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas 8. vidusskolas izglītojamiem atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published .

Novērošanas un kontroles ierīču iegāde projekta LLI-269 “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Telpu uzkopšanas pakalpojuma sniegšana Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

37 days

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi

Published and bidding deadline .

35 days

Par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājas pilsētā

Published and bidding deadline .

35 days

Elektrošoka ieroču un aprīkojuma iegāde projekta LLI-269 "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju" ietvaros

Published and bidding deadline .

36 days

Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu

Published and bidding deadline .

33 days

Pasākuma “Stinšu svētki Liepājā 2019” norises nodrošinājums

Published and bidding deadline .

19 days

Būvprojekta "Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā" ekspertīze

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība dzīvojamo un saimniecības ēku būvniecībai un teritorijas labiekārtojumam Liepājā

Published and bidding deadline .

23 days

Tirdzniecības kanāla krasta nostiprinājumu tehniskā apsekošana Vecajā ostmalā, posmā no Tramvaja tilta līdz Jaunajam tiltam, Liepājā

Published and bidding deadline .

13 days

Liepājas pilsētas robežzīmju koncepcijas un labiekārtojuma izveide

Published and bidding deadline .

75 days

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā

Published and bidding deadline .

39 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”

Published and bidding deadline .

23 days

Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

40 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana Rožu ielā 6, Liepājā (logu bloku nomaiņa 1.kārta)”

Published and bidding deadline .

23 days

Liepājas pilsētas digitālas reklāmas kampaņas risinājuma izstrāde un realizācija

Published and bidding deadline .

33 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”

Published and bidding deadline .

17 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”

Published and bidding deadline .

23 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”

Published and bidding deadline .

22 days

Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu

Published and bidding deadline .

23 days

Par transporta līdzekļa piegādi

Published and bidding deadline .

13 days

Par datu analīzes sistēmas MicroStrategy atbalsta pakalpojumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļu būvmateriālu kvalitātes pārbaudes Liepājas pilsētas pašvaldības ielu pārbūves un atjaunošanas darbos

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā”

Published and bidding deadline .

20 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas pārbūve Dārza ielā 4/8, Liepājā”

Published and bidding deadline .

19 days

Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā

Published and bidding deadline .

21 days

Vides objekta – vārda “Liepāja” – izveide

Published .

Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu un uzturēšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par elektroenerģijas piegādi

Published and bidding deadline .

34 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

Published .

Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

35 days

Par degvielas iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Par apgaismojuma kā pilna servisa pakalpojuma (ESCO) nodrošināšanu Jaunliepājā

Published and bidding deadline .

29 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Stārķis” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published .

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve”

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas produktu piegāde Liepājas Līvupes pamatskolai – attīstības centram atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas produktu piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Delfīns" atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published and bidding deadline .

34 days

Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldīšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, Liepājā”

Published and bidding deadline .

19 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”

Published and bidding deadline .

23 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Krasta aizsargbūves – būnas izbūve”

Published and bidding deadline .

34 days

Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā”

Published and bidding deadline .

14 days

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

Published .

Par tiesībām veikt telpu grupu pārbūvi dzīvojamā mājā Stendera ielā 5, Liepājā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu un aģentūru 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums

Published .

Būvprojekta “Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār Tirdzniecības kanālu Liepājā” ekspertīze

Published and bidding deadline .

14 days

Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Apkures sistēmas atjaunošana Rožu ielā 6, Liepājā 2.un 3.kārta”

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”

Published and bidding deadline .

23 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā”

Published and bidding deadline .

22 days

Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, Liepājā”

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā”

Published and bidding deadline .

14 days

Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas E-platformas izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

35 days

Board-Level People

NameRole

Ronalds Fricbergs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager