Procurements

€1.05M
69 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days€350,900

Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai

Published and bidding deadline .

34 days€145,000

Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai

Published and bidding deadline .

32 days€200,000

Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

11 days

Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega

Published and bidding deadline .

11 days

Torņu ielas, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrāde, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam aktualizāciju.“

Published and bidding deadline .

11 days

Līvānu novada pašvaldības ēku ventilācijas sistēmu apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Līvānu novada Turku pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotrasportam

Published and bidding deadline .

13 days

Līvānu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Pasažieru autobusa iegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošana Domes ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

25 days

Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu, Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai un Jaunsilavas pamatskolai.

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai

Published and bidding deadline .

32 days

““Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve” ,,Attīrīšanas iekārtās”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Līvānu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

„Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2018. gadā”

Published and bidding deadline .

14 days

Elektroenerģijas iepirkums Līvānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana

Published and bidding deadline .

18 days

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju piegāde Līvānu 1. vidusskolai

Published and bidding deadline .

21 days

Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu, Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai un Jaunsilavas pamatskolai.

Published and bidding deadline .

12 days

Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Pasažieru autobusa iegāde

Published and bidding deadline .

26 days

Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai

Published and bidding deadline .

36 days

Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Rožupes estrādes pārbūve, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

13 days

Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmēju izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā”aktualizācija

Published and bidding deadline .

13 days

Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi Jersikas pamatskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Peldbaseina vadības sistēmas piegāde un uzstādīšana Līvānos

Published and bidding deadline .

12 days

Papildus darbi skolas ēkas vienkāršotai atjaunošanai Zaļā ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Torņu ielas, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Torņu ielas, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Baznīcas ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Ēku un būvju nojaukšana

Published and bidding deadline .

27 days

Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Pagasta ceļa pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Programmas vadītāju un mentoru pakalpojumi darbam ar NEET jauniešiem projekta „PROTI un DARI!” ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days€350,900

Līvānu 1. vidusskolas bibliotēkas telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days

Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2019./2020. gada ziemā

Published and bidding deadline .

14 days

Elektroenerģijas iepirkums Līvānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Ielu pārbūves darbi Līvānos

Published and bidding deadline .

19 days

Torņu ielas, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Līvānu 2.vidusskolas sporta zāles jumta remonta darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Līvānu pilsētas peldbaseina “Upe” tehniskā apkalpošana

Published and bidding deadline .

12 days

Līvānu novada autoceļu un ielu seguma uzturēšanas darbi 2019. gadā

Published .

Būvuzraudzības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi

Published and bidding deadline .

11 days

Laivu ielaišanas vietu izbūve Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Kvartāls"

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Uldis Skreivers

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Andris Vaivods

General Manager
FromRoleUntil
General Manager