Procurements

€0
57 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas)

Published and bidding deadline .

12 days

Datortehnikas iepirkums Preiļu galvenās bibliotēkas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Preiļu 1. Pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu (bioloģijas un ķīmijas) kabinetiem

Published and bidding deadline .

21 days

Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Preiļu novada domes autotransportam

Published and bidding deadline .

11 days

Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Krāslavas un Kārsavas ielas pārbūve Preiļos”

Published and bidding deadline .

34 days

Papildus darbi pašvaldības autoceļa Lielo Anspoku ceļš, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Lietavu izraisīto avārijas (plūdu) seku likvidēšana - Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija (hidrobūves nr. 4 pārbūve)

Published .

PATVERSMES - ATSKURBINĀŠANAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

11 days

Interaktīvas Kinect viktorīnas(spēles) Dienvidlatgale–Austrumaukštaitija programmatūras izstrādes un uzstādīšanas, spēles instrukcijas sagatavošanas un spēles lietošanas apmācību pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

13 days

Viļānu ielas atjaunošana Preiļos

Published and bidding deadline .

21 days

Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos

Published and bidding deadline .

21 days

BŪVDARBI “JĀŅA EGLĪŠA PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS TELPU PĀRBŪVE”

Published and bidding deadline .

21 days

Projekta vadības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas būvdarbi”

Published and bidding deadline .

12 days

Interaktīvas Kinect viktorīnas(spēles) Dienvidlatgale–Austrumaukštaitija programmatūras izstrādes un uzstādīšanas, spēles instrukcijas sagatavošanas un spēles lietošanas apmācību pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

12 days

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagasta, Preiļu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Viļānu ielas atjaunošana Preiļos

Published and bidding deadline .

21 days

Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos

Published and bidding deadline .

22 days

Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Papildus darbi pašvaldības autoceļa Lielo Anspoku ceļš, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

Tenisa kortu ierīkošana Preiļu pilsētas pludmalē Daugavpils iela 53A, Preiļos

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos”

Published and bidding deadline .

11 days

Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja N15 (ŪSIK kods 432451:14) pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Motorlaivas, piekabes un pludmales ratiņkrēslu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Divu vieglo transportlīdzekļu (8+1) un vieglās pasažieru automašīnas (4x4) iegāde operatīvajā līzingā Preiļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve, 1.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Kārsavas un Krāslavas ielas pārbūve Preiļos”

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Preiļu novada domes autotransporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas iegāde Preiļu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā

Published and bidding deadline .

34 days

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Preiļu novadā

Published and bidding deadline .

35 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Preiļu pagastā Preiļu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Patversmes - Atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai

Published and bidding deadline .

12 days

Mobilas lietotnes “Tīrs ūdens” izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

DIVU VIEGLO TRANSPORTLĪDZEKĻU (8+1) UN VIEGLĀS PASAŽIERU AUTOMAŠĪNAS (4X4) IEGĀDE OPERATĪVAJĀ LĪZINGĀ PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

22 days

Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas ielā 46, Preiļos 1. un 2. kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

29 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Priekuļu pamatskolas telpu grupas pārbūve par Latgales lauku inovāciju skolu Saunas pagastā Preiļu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Preiļu novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa

Published and bidding deadline .

13 days

Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas jaunā korpusa 1.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas un kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pagastu pārvalžu vajadzībām 2019./2020.gadu ziemas sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”

Published and bidding deadline .

13 days

Preiļu novada domes ēkas iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas, Preiļu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Preiļu kultūras nama jumta seguma nomaiņa

Published and bidding deadline .

11 days

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas)

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Aldis Džeriņš

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

MARUTA PLIVDA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager