Procurements

€0
50 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

41 days

Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

36 days

GAUJAS IELAS PĀRBŪVE VANGAŽOS, INČUKALNA NOVADĀ

Published and bidding deadline .

25 days

VANGAŽU VIDUSSKOLAS STADIONA LABIEKĀRTOŠANA UN LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAS SISTĒMAS PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

31 days

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Saimniecības preču iegāde Inčukalna novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

INČUKALNA PAMATSKOLAS STADIONA LABIEKĀRTOŠANA UN LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAS SISTĒMAS PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

22 days

Inčukalna novada ielu apgaismojuma modernizācija

Published and bidding deadline .

13 days

Gaujaslīču ielas seguma atjaunošana Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Inčukalna pamatskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

20 days

GAUJAS IELAS UN SILZIEDU IELAS PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

21 days

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

24 days

Vieglā transportlīdzekļa noma (operatīvais līzings) Inčukalna novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Vieglā transportlīdzekļa noma (operatīvais līzings) Inčukalna novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Zvaigžņu ielas gājēju ietves būvniecība Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Miera ielas (gājēju ietves) pārbūve Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Ūdens atvades sakārtošana Caunas ielā, Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Vangažu vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

14 days

SILZIEDU IELAS PĀRBŪVE KRUSTIŅOS, INČUKALNA PAGASTĀ, INČUKALNA NOVADĀ

Published and bidding deadline .

13 days

Vangažu vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Vangažu vidusskolas telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Zvaigžņu ielas gājēju ietves būvniecība Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Rotaļiekārtu piegāde un uzstādīšana Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Inčukalna novada iestāžu un ielu apgaismojuma tehniskā uzturēšana, apkalpošana un remonts

Published and bidding deadline .

15 days

Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Miera ielas (gājēju ietves) pārbūve Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Autobusa noma (operatīvais līzings) Inčukalna novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Egļu ielas posmā no Zvaigžņu ielas līdz Atmodas ielai pārbūve Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Gaujaslīču ielas seguma atjaunošana Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” telpu remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Inčukalna novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

23 days

Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Inčukalna novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

22 days

Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas un lietusūdens savākšanas sistēmas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Akustiskās sistēmas iegāde, piegāde un uzstādīšana Vangažu kultūras namā

Published and bidding deadline .

13 days

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzraudzības veikšanai Inčukalna novada pašvaldības ielu un ceļu būvdarbos

Published and bidding deadline .

14 days

Gājēju ietves pārbūve Krasta ielā, Gaujā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Inčukalna pamatskolas pirmsskolas mācību telpu projektēšana, pārbūve un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu grupas pārbūve Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā

Published and bidding deadline .

24 days

Disku golfa laukuma labiekārtošana Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

20 days

Telpu grupas pārbūve Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā

Published and bidding deadline .

24 days

Cīruļu ielas pārbūve no Atmodas ielas līdz autoceļam P10, Inčukalnā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Videonovērošanas sistēmu papildināšana Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Telpu labiekārtošana Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkā Atmodas ielā 4, Inčukalnā

Published and bidding deadline .

12 days

Automašīnas iegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja Gauja” vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Disku golfa laukuma labiekārtošana Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu grupas pārbūve Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā

Published and bidding deadline .

13 days

Videonovērošanas sistēmu papildināšana Inčukalna novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Automašīnas iegāde Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja Gauja” vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Seguma dubultās virsmas apstrādes izbūve Medņu, Ausmas, Pļavas, Ozolu un Caunas ielās, Inčukalnā

Published and bidding deadline .

15 days

Board-Level People

NameRole

AIVARS NALIVAIKO

General Manager
FromRoleUntil
General Manager