Procurements

€1.68M
78 procurements
View Procurements

Contracts

€12,355.37
1 contract
View Contracts

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days€331,000

Divu jaunu automašīnu iegāde Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkas atjaunošanai projekta „Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

355 days

Sabiedriskās tualetes ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

33 days

Saulkrastu novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Saulkrastu novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

12 days

Saulkrastu novada domes informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" tipogrāfiskās iespiešanas un izplatīšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Laivas, laivas motora un kvadracikla iegāde Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

29 days

Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published and bidding deadline .

24 days

Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču (luksoforu) uzturēšana un apsaimniekošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunu automašīnu piegāde Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra ēkai Stirnu ielā 23a

Published and bidding deadline .

13 days

Investora piesaistes pakalpojumi SPA viesnīcas izveidei Saulkrastos

Published and bidding deadline .

14 days

Meliorācijas sistēmas un caurteku tīrīšana, caurteku atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums - Saulkrastu novada domes ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas I kārtas būvdarbu izpilde Raiņa ielā 8, Saulkrastos

Published and bidding deadline .

11 days

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolai 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Tilta pār Pēterupi, ciemā VEF-Biķernieki, Piektā ielā, Saulkrastu novadā, remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" telpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Saulkrastu pilsētā

Published and bidding deadline .

20 days

Nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma remonts Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām

Published .

Ielu un ceļu grants seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra ēkai Stirnu ielā 23a

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis"

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu un ceļu grants seguma atjaunošana un seguma apstrāde ar dubulto virsmu un apakšklāja sagatavošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana sešu ielu pārbūvei un divu ielu izbūvei Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Asfaltēto ielu seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums - Neibādes parka un Saulkrastu estrādes pārbūves būvprojekta būvekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu, ceļu un gājēju ietvju ikdienas uzturēšanas darbi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu dubultā virsmas apstrāde ar bituma emulsiju un šķembiņām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Atkārtots iepirkums - Ielu dubultā virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Neibādes parka un Saulkrastu estrādes pārbūves būvprojekta būvekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs Saulkrastu novada teritorijā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana Saulkrastu vidusskolas pagraba telpās

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Saulkrastu novada domes ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas I.kārtas būvdarbu izpilde Raiņa ielā 8, Saulkrastos

Published and bidding deadline .

12 days

Komerc furgona tipa trafarētas un aprīkotas automašīnas piegāde Saulkrastu pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums - zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs Saulkrastu novada teritorijā 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Atkārtots iepirkums - Asfaltēto ielu seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

TRANSPORTA PAKALPOJUMU IEGĀDE BRAUKŠANAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ SAULKRASTU VIDUSSKOLAS UN ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅIEM 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

Published and bidding deadline .

12 days

Detālplānojuma izstrāde Saulkrastu novada teritorijā no "Saules tiltiņa" līdz Ķīšupei

Published and bidding deadline .

13 days

KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDE SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

11 days

Ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi teritorijā pie Baltās kāpas Saulkrastos

Published and bidding deadline .

14 days

Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

34 days€450,000

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpu izbūvei Smilšu ielā 7, Saulkrastos

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta „Ēkas Stirnu ielā 23a, Saulkrastos, pārbūve Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra vajadzībām” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Neregulāro transporta pakalpojumu sniegšana Saulkrastu pašvaldības vajadzībām 2019. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Pārvietojamo sanitāro mezglu noma un apkalpošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismas, skaņas un video aparatūras nodrošinājums PI “Saulkrastu kultūras centrs” rīkotajos pasākumos

Published and bidding deadline .

15 days

Ikdienas telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

42 days

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolai 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma ielu un ceļu ikdienas uzturēšana Saulkrastu novadā

Published .

Būvniecības ieceres “Kājāmgājēju infrastruktūras izbūve un vides pieejamības nodrošināšana Rīgas ielā 9A un Bērzu ielā 1A, Saulkrastos” izstrāde ar paskaidrojuma rakstu un būvdarbu veikšana.

Published and bidding deadline .

12 days

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMS NR. LVB5_0301/07-11-2019-104

Published .

Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismas, skaņas un video aparatūras nodrošinājums PI "Saulkrastu kultūras centrs" rīkotajos pasākumos

Published and bidding deadline .

19 days

Meliorācijas sistēmas un caurteku tīrīšana, bojāto caurteku nomaiņa Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta „Ēkas Stirnu ielā 23a, Saulkrastos, pārbūve Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra vajadzībām” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

„Neibādes parks” un estrādes kompleksa rekonstrukcijas Saulkrastos, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Published and bidding deadline .

32 days€900,000

Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes regulēšanas ierīču (luksoforu) uzturēšana un apsaimniekošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” teritorijas labiekārtojuma izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

„Transporta pakalpojumu iegāde braukšanai sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”

Published .

Elektrības sadaļu pārbūve Zvejniekciema vidusskolā, Saulkrastu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

Published and bidding deadline .

13 days

Elektrības sadaļu pārbūve Zvejniekciema vidusskolā, Saulkrastu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Baltijas ielas pārbūvei

Published and bidding deadline .

13 days

Asfaltēto ielu seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

12 days

Baltijas ielas, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, pārbūve

Published and bidding deadline .

15 days

„NEIBĀDES PARKS” UN ESTRĀDES KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJAS SAULKRASTOS, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA

Published and bidding deadline .

33 days

Gājēju ietves (posmā no Upes ielas līdz Jūras prospektam) Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, būvniecība

Published and bidding deadline .

13 days

Esošā lifta demontāža un jauna pasažieru lifta iegāde, piegāde, un uzstādīšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

ATKĀRTOTS ATKLĀTS KONKURSS - „NEIBĀDES PARKS” UN ESTRĀDES KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJAS SAULKRASTOS, BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA

Published and bidding deadline .

34 days

Esošā lifta demontāža un jauna pasažieru lifta iegāde, piegāde, un uzstādīšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos

Published and bidding deadline .

13 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Svētupes teces tīrīšana un nārstu vietu ierīkošana

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
Saulkrastu novada dome„Svētupes teces tīrīšana un nārstu vietu ierīkošana” 54894€12,355.37

Board-Level People

NameRole

Normunds Līcis

General Manager
FromRoleUntil
General Manager

Aleksandrs Inārs Zaharāns

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager