Procurements

€22.96M
338 procurements
View Procurements

Contracts

€164,627.32
8 contracts
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

30 days

Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days€120,000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra

Published and bidding deadline .

27 days

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūta angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība

Published and bidding deadline .

34 days€420,000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām

Published and bidding deadline .

34 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

37 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

30 days

Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros

Published and bidding deadline .

37 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

27 days€21,965.55

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs

Published and bidding deadline .

34 days€1.01M

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

52 days€455,000

Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

36 days

Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma iegāde RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtam un Enerģētikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU augstas veiktspējas skaitļošanas centram: augstas veiktspējas skaitļošanas klastera uzlabojumi

Published and bidding deadline .

50 days€247,933.88

Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€260,330.58

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

27 days

Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€6,000

CO2 inkubatora iegāde

Published and bidding deadline .

31 days€8,700

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

31 days€455,000

Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām.

Published and bidding deadline .

33 days

Iekārtas CO2 katalītiskās konversijas pētījumiem iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€239,669.42

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila, robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs "Jaguar V4 Platform with arm"

Published and bidding deadline .

34 days

Fizikāla kustību simulatora eksperimentālās platformas iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published .

Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde

Published and bidding deadline .

37 days€8,724.41

Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

35 days€20,785.12

Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days€6,723.88

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra

Published and bidding deadline .

34 days€33,000

Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days€14,700

Aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes BINI laboratorijai un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Elektrotehnikas un elektronikas katedrai STEM progr. moderniz.

Published and bidding deadline .

31 days€27,177

Dažādu laboratorijas ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts

Published and bidding deadline .

38 days

Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days€103,786

Lāzera "Stellar - Pro Ren 514" barošanas bloka un lāzera caurules piegāde

Published and bidding deadline .

30 days€9,637

Optisko un elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/197 “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai” ietvaros.

Published and bidding deadline .

35 days€7,786.77

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm, unikāla 6DOF robotizēta cilvēkveidīga robotizēta platforma

Published and bidding deadline .

35 days

Programmatūras iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

32 days€29,132.23

Dažādu iekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€141,094.22

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

Published and bidding deadline .

34 days€9,999

Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām

Published and bidding deadline .

35 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei

Published and bidding deadline .

34 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs

Published and bidding deadline .

34 days€1.45M

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days€3,572.73

Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days€260,330.58

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days€29,133

Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūra studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

37 days€3,300

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

31 days€455,000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūtam un Automobiļu motoru laboratorijai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs

Published and bidding deadline .

34 days€1.45M

Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

CO2 inkubatora iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūra studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

39 days

Laboratorijas maketu apkope

Published and bidding deadline .

19 days

Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm, Unikāla 6DOF robotizēta cilvēkveidīga robotizēta platforma, ROS saskarne, Baxter

Published and bidding deadline .

35 days

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

30 days

Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

32 days

Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Mēbeļu iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

21 days

Paraugu hidrofobitātes mērījumi un paraugu testēšana ar skenējošo elektronmikroskopiju, ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/129, “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi” vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Džemperu ar Rīgas Tehniskās universitātes un LV100 simboliku iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Darba apģērbu/uniformu tekstilmateriālu testēšanas pakalpojumi, izmantojot KAWABATA (KES-F) sistēmu

Published and bidding deadline .

12 days

Kafijas automāta iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Laboratorijas mēbeļu iegāde

Published and bidding deadline .

24 days

Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltuma sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Magnētisko maisītāju un to piederumu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Mācību laboratorijas aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Elektromateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

"Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros"

Published and bidding deadline .

37 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra, telpisku objektu bezkontakta lāzera skenējošs vibrogrāfs

Published and bidding deadline .

36 days

Optisko un elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/197 „Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai” ietvaros

Published and bidding deadline .

37 days

Energoelektronikas un tīkla sistēmu fizikāla simulatora iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei

Published and bidding deadline .

36 days

Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (H2020) līdzfinansētā projekta Nr. 646116 Real Value “Realising Value from Electricity Markets with Local Smart Electric Thermal Storage Technology” Rīgas Tehniskās universitātes finanšu pārskatu audits

Published and bidding deadline .

12 days

Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi

Published .

Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

36 days

Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra

Published and bidding deadline .

34 days

Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Digitālā osciloskopa iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un maiņa

Published and bidding deadline .

12 days

“Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām””

Published and bidding deadline .

14 days

Elektromobiļa iegāde operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

21 days

"Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros"

Published and bidding deadline .

37 days

Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

38 days

Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs

Published and bidding deadline .

36 days

Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Datortehnikas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

RTU pamattīkla aparatūras garantijas nodrošināšanas, pamattīkla un BGP maršrutētāja konfigurēšanas un pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana

Published .

DARBGALDA IEGĀDE RTU DITF STEM STUDIJU PROGRAMMAS IETVAROS

Published and bidding deadline .

14 days

DARBA APĢĒRBU/UNIFORMU KOMFORTA TESTĒŠANAS PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

19 days

Elektronisko komponenšu iegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published .

Video filmēšanas, tiešraižu un mācību materiālu producēšanas datu apstrādes iekārtu, programmatūras komplekta piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Kalandra noma un tehniskā apkope

Published and bidding deadline .

13 days

Ofseta drukas pakalpojumi SIA “RTU servisu aģentūra” vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Dažādu laboratorijas ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Fizikāla kustību simulatora eksperimentālās platformas iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published .

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

33 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrādes uzraudzība un būvuzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Eksperimentālo iekārtu kalibrēšana, tehniskā apkope

Published and bidding deadline .

13 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: prototipu iekārtu izstrādes, testēšanas un kalibrēšanas komplekts

Published and bidding deadline .

38 days

Laboratorijas iekārtu tehniskā apkope, montāža un kalibrēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Projektu pieteikumu sagatavošanas atbalsta un konsultāciju pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: termogravimetrs ar gāzu hromatogrāfu ar masselektīvo detektoru un paraugu ievadīšanas sistēmām

Published and bidding deadline .

34 days

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

35 days

Lāzera Stellar - Pro Ren 514 barošanas bloka un lāzera caurules piegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Elektronisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Iekārtas CO2 katalītiskās konversijas pētījumiem iegāde Eiropas Savienības fonda projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004) ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU augstas veiktspējas skaitļošanas centram: augstas veiktspējas skaitļošanas klastera uzlabojumi

Published and bidding deadline .

50 days

Laboratorijas rotācijas viskozimetra iegāde"

Published and bidding deadline .

34 days

Materiālu iegāde multiaktīvās fasādes prototipa izgatavošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

“Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs"

Published and bidding deadline .

37 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

Published and bidding deadline .

34 days

Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

33 days

Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: unikāls augstfrekvenču elektriska signāla multipleksors, unikāls augstfrekvenču elektriskā signāla demultipleksors, optiskā signāla ierosinošo avotu komplekts C un L joslām

Published and bidding deadline .

35 days

Dažādu laboratorijas preču un ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

35 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

54 days

Materiālu iegāde multiaktīvās fasādes prototipa izgatavošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Elektronisko komponenšu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3

Published and bidding deadline .

13 days

Finanšu pārskatu audits projektam "Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs"

Published and bidding deadline .

11 days

RTU Zinātnes un inovāciju centra interjera dizaina koncepcijas projekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7

Published and bidding deadline .

13 days

Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)

Published .

Dažādu materiālu iegāde ERAF projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

27 days

Rentgenstaru kompjūtertomogrāfa ar piederumiem iegāde

Published and bidding deadline .

36 days€606,611.57

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas materiālu un rezerves daļu iegāde pētniecības projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days€39,600

Būvmateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un SIA “Placis” vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days€500,000

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days€12.50M

Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

34 days€180,000

Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Mācību laboratorijas aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

34 days€455,000

RTU un BA objektu telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

32 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūta angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

20 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei: Mobila robotizēta platforma, ROS saskarne, 5DOF satvērējs Jaguar V4 Platform with arm

Published and bidding deadline .

34 days

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūtam un Automobiļu motoru laboratorijai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra

Published and bidding deadline .

30 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs

Published and bidding deadline .

37 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Aprīkojuma iegāde RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Programmatūras iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

34 days

Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Superkritiskā CO2 ekstraktora noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Siltumapgādes iekārtu iegāde projekta THERMOSS īstenošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība RTU MTAF AI vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība RTU MTAF AI vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei

Published and bidding deadline .

14 days

Materiāli testa moduļiekārtas izgatavošanai projekta Nr.1.1.1.1/16/A/048 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas materiālu un rezerves daļu iegāde pētniecības projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu ierīču iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days

Rentgenstaru kompjūtertomogrāfa ar piederumiem iegāde

Published and bidding deadline .

38 days

Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”

Published and bidding deadline .

14 days

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Termovideokameras iegāde Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

23 days

Aprīkojuma iegāde zinātniskās laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra

Published and bidding deadline .

22 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

33 days

Aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Reaģentu iegāde RTU Neorganiskās ķīmijas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai

Published and bidding deadline .

11 days

Rīgas Tehniskās universitātes pašvērtējuma ziņojumu izstrāde zinātnisko institūciju darbības starptautiskajam novērtējumam

Published and bidding deadline .

12 days

Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)

Published .

Duļķainības online mērītāja iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi RTU objektos Ķīpsalas kompleksā

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas pētījumos iegūto likumsakarību pārbaude, realizējot rapšu eļļas interesterifikācijas reakcijas lielākā mērogā

Published and bidding deadline .

14 days

Pētījumiem nepieciešamo ķīmisko elementu noteikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

35 days

Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”

Published and bidding deadline .

13 days

Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Dažādu iekārtu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Iekārtu noma Eiropas Savienības fonda projekta “Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem”, vienošanās Nr. KC-PI-2017/60 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Aprīkojuma un programmatūras iegāde RTU ETF un MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Multimediju iekārtu iegāde RTU MTAF vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

23 days

Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas, siltuma un klimata sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts

Published and bidding deadline .

22 days

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF un EEF fakultāšu STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas, siltuma un klimata sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts

Published and bidding deadline .

22 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma iegāde RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtam un Enerģētikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūras iegāde

Published and bidding deadline .

35 days€4,007.05

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Dažādu ierīču iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Membrānfiltrācijas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Mācībspēku apmācības inovatīvās studiju programmās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās

Published .

Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Reprezentācijas materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days€180,000

Potenciostata/galvanostata iegāde

Published and bidding deadline .

38 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Siltumenerģijas piegāde SIA "Ķīpsalas peldbaseins"

Published .

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi RTU objektos Ķīpsalas kompleksā

Published and bidding deadline .

29 days

Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā

Published and bidding deadline .

34 days

Šūnu imobilizācijas platformas ar virsmas mikrostruktūrām iegāde

Published and bidding deadline .

33 days

Pārveidotāju komplektu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days€4,470

C++ daudzķermeņu kinemātikas programma, bibliotēkas un vadība “KUKA KR600 passenger” robota virtuālo braucienu izveidei

Published .

Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€1.19M

Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

32 days

Laboratorijas ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā

Published .

Ugunsgrēka signalizācijas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana CNP un apkalpošana objektā RTU Ventspils filiālē Kuldīgas ielā 55, Ventspilī

Published and bidding deadline .

12 days

Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Asfalta seguma atjaunošanas darbi RTU objektos

Published and bidding deadline .

11 days

BEZPILOTA DRONA IEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

Būvmateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A

Published .

Žalūziju iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

20 days

Zinātniskā aprīkojuma apkope, diagnostika un remonts

Published and bidding deadline .

22 days

Bezvadu monitoringa sistēmas noma

Published and bidding deadline .

12 days

Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

SIMAPRO programmatūras licences iegāde

Published .

Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Drošības sistēmu materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi

Published and bidding deadline .

22 days

Membrānfiltrācijas iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Funkciju audits Rīgas Tehniskās universitātes administratīvajās struktūrvienībās

Published and bidding deadline .

14 days

ISO 7 klases tīrās telpas iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Potenciostata/galvanostata iegāde

Published and bidding deadline .

40 days

Darba apģērba iegāde Rīgas Tehniskās universitātes MTAF Aeronautikas institūta studentu praksei

Published and bidding deadline .

12 days

Reklāmas izvietošana medijos Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

IT platformas izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Stendu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

RTU MĀCĪBU ĒKAS PIEBALGAS IELĀ 3, CĒSĪS PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

13 days

RTU Transporta institūta specializēto laboratoriju pārvietošana

Published .

Izstrādāta materiāla iestrāde un īpašību pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos projekta Nr.1.1.1.1/16/A/148 ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Acu kustību reģistrācijas aparatūras un analīzes programmatūras iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

2019. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi

Published .

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Dispergatora noma

Published and bidding deadline .

23 days

Šūnu imobilizācijas platformas ar virsmas mikrostruktūrām iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

C++ daudzķermeņu kinemātikas programma, bibliotēkas un vadība “KUKA KR600 passenger” robota virtuālo braucienu izveidei

Published .

Pārveidotāju komplektu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

33 days

Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdamības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Elektriskās piedziņas stendi

Published and bidding deadline .

30 days

MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI

Published and bidding deadline .

11 days

Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

RTU Transporta institūta specializēto laboratoriju pārvietošana

Published and bidding deadline .

11 days

Mācībspēku apmācības inovatīvās studiju programmās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās

Published .

Būvmateriālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Ventilējamā kamera ķīmijas laboratorijā

Published and bidding deadline .

34 days

Siltumenerģijas piegāde RTU objektiem Ķīpsalā

Published .

Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Reprezentācijas materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Elektronikas izpētes un radioelektronikas aprīkojums

Published and bidding deadline .

19 days

Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days

Ēku jumtu un teritorijas tīrīšanas pakalpojumi RTU objektos Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Bezvadu monitoringa sistēmas noma

Published and bidding deadline .

14 days

Aprīkojuma iegāde RTU MLĶF BINI laboratorijai, EEF Elektrotehnikas un elektronikas katedrai un TF Elektrisko mašīnu un aparātu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

32 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Tīkla aparatūras garantijas pagarināšana, pamattīkla un BGP rūteru konfigurēšanas un atbalsta pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumenerģijas piegāde SIA “Ķīpsalas peldbaseins”

Published .

Mācību grāmatu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai

Published and bidding deadline .

31 days

Laboratorijas ierīču iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Nekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde un produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde

LatviaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāteBērnu balansa ritenīša riteņu regulācijas un balsta stiprinājuma elementa prototipa izgatavošanas un riepu prototipa izgatavošanas pakalpojumi komersantam (iepirkuma 4. daļa) 35573€35,000
Rīgas Tehniskā universitāteTehniski ekonomiskā priekšizpēte potenciāli jaunā produkta vai tehnoloģijas novērtējumam un analīzei, objektīvi un racionāli apzinot jaunā produkta vai tehnoloģijas priekšrocības, trūkumus, iespējas un draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un tā īstenošanas izredzes. 35565€28,760.33
Rīgas Tehniskā universitāteEksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana – zinātnisko atziņu, tehnoloģisko, komerciālo vai citu būtisku zināšanu vai prasmju apgūšanai, kombinēšanai, modelēšanai vai izmantošanai, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas. 35571€31,955

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāte6.daļa: Klasifikācijai nozīmīgu gēnu DNS sekvences noteikšana projekta VP30 (pagarinājums) ietvaros 49428€1,690

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāte4.daļa: Piena mikrostruktūras noteikšana projekta VP28 (A03-28) ietvaros 60809€1,032

Vienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām

LatviaJelgavas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāteVienota vides risku pārvaldības plāna izstrāde Jelgavas un Šauļu pilsētām 55485€9,480

Augstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāteAugstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 62680€41,999.99

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam.

LatviaLatvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
Rīgas Tehniskā universitāteEmisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam 62926€14,710

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Leonīds Ribickis

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager