Procurements

€44.46M
236 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30 MW (ar papildu kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī

Published and bidding deadline .

31 days€13.50M

Būvuzraudzības darbu (ielu būvniecības darbiem) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2.)

Published and bidding deadline .

34 days

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2. konkurss)

Published and bidding deadline .

34 days

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

36 days

Būvprojektu ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

33 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām – Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā.

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos

Published and bidding deadline .

38 days

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās

Published and bidding deadline .

36 days

Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Dzintaru ielas līdz Durbes ielai, Daugavpilī, un labiekārtojuma elementu ierīkošana

Published and bidding deadline .

27 days

Vieglo automobiļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)

Published and bidding deadline .

33 days

Transporta iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta „Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecība Centrālajā parkā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

28 days

Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde

Published and bidding deadline .

32 days€900,000

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published and bidding deadline .

29 days

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days€4.27M

Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

33 days

"Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2. kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi, t. sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu

Published and bidding deadline .

36 days

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 4. būvniecības kārtas “Esošās vēsturiskās ēkas Muzeja ielā 3 pārbūve"

Published and bidding deadline .

34 days

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Daugavpils pilsētas ēkas 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

34 days

Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

30 days

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi

Published and bidding deadline .

30 days

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days€320,687.28

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 12 mēnešiem

Published and bidding deadline .

34 days€299,162

Daugavpils pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 2 ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Satiksmes pārvada būvniecība Smilšu, Smiltenes, Kandavas ielu rajonā Daugavpilī 2. kārta” un “Stacijas–Motoru ielu transporta mezgla būvniecība

Published and bidding deadline .

34 days

Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)

Published and bidding deadline .

29 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (3. konkurss)

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības objektiem

Published and bidding deadline .

37 days

Būvniecības darbu veikšana (jaunas ēkas būvniecība) Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.).

Published and bidding deadline .

39 days

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days€1.29M

Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

33 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

26 days

Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 28 ēkas Liepājas ielā 27, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība būvobjektiem Valkas ielas rajonā, Stiklu ielas rajonā un Motoru ielas rajonā (SAM 5.6.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

31 days

Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela – Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta ”Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionālā sporta laukuma ierīkošanai Stacijas ielā 45A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

29 days€15,000

Būvuzraudzība būvniecības darbiem Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī, I. kārta ’’ KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)

Published and bidding deadline .

39 days

Tramvaju vagonu iegāde KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros.

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzība būvniecības darbiem — jaunas ēkas būvniecībai Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai (SAM 5.6.2.)

Published and bidding deadline .

33 days

Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30 MW (ar papildu kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī

Published and bidding deadline .

38 days€13.50M

Papildu būvdarbi objektā "J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī, renovācija"

Published and bidding deadline .

34 days

Ceļu infrastruktūras būvprojektēšanas darbi degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības attīstībai

Published and bidding deadline .

36 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

35 days

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla ikdienas uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā

Published and bidding deadline .

30 days

Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Published and bidding deadline .

34 days

Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas–liceja vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

27 days

Būvprojekta "Dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 354V, Daugavpilī, pielāgošana sociālā pakalpojuma – pansijas vajadzībām un teritorijas labiekārtošana" izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days€33,058

Par Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Daugavpils 12. sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

34 days

Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām

Published and bidding deadline .

29 days

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)

Published and bidding deadline .

28 days€4.21M

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā

Published and bidding deadline .

31 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 aktivitāšu īstenošanai)

Published and bidding deadline .

35 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2.konkurss)

Published and bidding deadline .

34 days

Daugavpils pilsētas domes ēku tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

12 days

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības ēkās

Published and bidding deadline .

36 days

Ergonomisku mēbeļu izgatavošana un piegāde Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

16 days

Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

33 days

"Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2.kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu

Published and bidding deadline .

36 days

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošu būvju nojaukšana

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā – Raiņa ielā 27, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

21 days

Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra ierīkošana Stacijas iela 129A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta „Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī, pielāgošana sociālā pakalpojuma – pansijas vajadzībām un teritorijas labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

31 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

29 days

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā - Raiņa ielā 27, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

21 days

Vertikālā pacēlāja-platformas ierīkošana „Sociālā dienesta” klientiem ar kustību traucējumiem

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Satiksmes pārvada būvniecība Smilšu, Smiltenes, Kandavas ielu rajonā Daugavpilī 2. kārta” un “Stacijas-Motoru ielu transporta mezgla būvniecība

Published and bidding deadline .

35 days

Iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra ierīkošana Stacijas iela 129A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

22 days

Autoruzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas domes objektos

Published and bidding deadline .

23 days

Daugavpils cietokšņa kempinga būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Jaunas kapličas ēkas 18. Novembra ielā 218, Daugavpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzība būvniecības darbiem Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” infrastruktūras modernizācijai, II kārta (SAM 8.1.3.)

Published and bidding deadline .

37 days

Papildus būvdarbi Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

Published and bidding deadline .

12 days

“Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektu ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

33 days

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros

Published and bidding deadline .

25 days

Būvprojekta „Tribīņu un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Papildus būvdarbi objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija

Published and bidding deadline .

34 days

“Paskaidrojuma raksta “Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

11 days

Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana un papildus būvniecības darbu veikšana ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Published .

Ventilācijas agregātu iegāde un montāža objektā “Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku, Šaura ielā 20, Daugavpilī”

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzība būvniecības darbiem Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecībai līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī I.kārta ’’ KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)

Published and bidding deadline .

39 days

Apliecinājuma kartes sagatavošana daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršotai atjaunošanai Gaismas ielā 7, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība būvobjektiem Valkas ielas rajonā, Stiklu ielas rajonā un Motoru ielas rajonā” (SAM 5.6.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

34 days

Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā

Published and bidding deadline .

21 days

Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

16 days

Būvprojekta „Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī, 1.kārta” ekspertīzes veikšana (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published .

Otras evakuācijas izejas izbūve Sociālā/nakts patversmē Šaurā ielā 23, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

11 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, jumta seguma un logu nomaiņa

Published and bidding deadline .

12 days

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas telpu atjaunošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Bērnu rotaļu laukuma un izglītojošo objektu izbūve Vienības ielā 27, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

14 days

Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo ēku remonta darbi

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzība Daugavpils pilsētas pašvaldības būvobjektiem

Published and bidding deadline .

34 days

Ceļu infrastruktūras būvprojektēšanas darbi degradēto teritoriju revitalizācijai un uzņēmējdarbības attīstībai

Published and bidding deadline .

37 days

Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde Daugavpils 3.vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

30 days

Papildus būvdarbi Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja un Daugavpils 3.vidusskolas infrastruktūras modernizācijai

Published and bidding deadline .

22 days

Par Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī” ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kempinga izveidei Aleksandra ielā, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

21 days

Sporta zāles grīdas seguma ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošana

Published .

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pašvaldības iestāžu ēkās

Published and bidding deadline .

22 days

Sporta zāles grīdas seguma ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta “Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 1.kārtas būvdarbu izpilde (apgaismojuma, inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana)

Published and bidding deadline .

16 days

Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”

Published .

DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA”” APBŪVES KOMPLEKSA ĒKAS MUZEJA IELĀ 3 (KAD.APZ.05000013901002) NOJAUKŠANAS UN JAUNAS ĒKAS BŪVNIECĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

14 days

Daugavpils pilsētas lapas administrēšana sociālajos tīklos

Published and bidding deadline .

11 days

Aizsargdambja projektēšana Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī 1.kārta, posmā no Meļņičkas upes rajona līdz Akmeņu un Nometņu ielu krustojumam

Published and bidding deadline .

13 days

„Radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta Nr. LLI-326 “Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma paplašināšana / Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism (CIRCUIT)” ietvaros”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta „Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācija Imperatora ielā 8, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana (SAM 5.5.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

12 days

Daugavpils pilsētas domes publicitātes nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izdotajos vietējos laikrakstos

Published and bidding deadline .

12 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4. konkurss)

Published and bidding deadline .

32 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un piegulošās teritorijas elementu atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

27 days

Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 2. kārta

Published and bidding deadline .

31 days

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019. gadā

Published and bidding deadline .

31 days

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

35 days€322,944.66

Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā Daugavas ielas Cietokšņa rajonā, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days€2.70M

Ielu pārbūve un atjaunošana

Published and bidding deadline .

32 days

Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

33 days

Jauno Stropu promenādes izbūve posmā no Durbes ielas līdz Abavas ielai, būvprojekta “Jauno Stropu promenādes izbūve un pludmales labiekārtojums, Daugavpilī” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Publiskas ārtelpas labiekārtošanas un apgaismojuma izbūves darbi

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojektēšanas darbi objektam “Stacijas–Motoru ielu transporta mezgla būvniecība Daugavpilī

Published and bidding deadline .

32 days

Būvdarbi Daugavpils pilsētas ēkā — 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Elektroenerģijas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

28 days

Peldošās promenādes un peldošās interaktīvās atpūtas zonas piegāde un uzstādīšana Stropu ezerā, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

31 days

Ielu asfaltbetona seguma uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

31 days

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3. kārtai

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei un izbūvei

Published and bidding deadline .

32 days

Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi

Published and bidding deadline .

31 days

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)

Published and bidding deadline .

34 days

Ielu seguma atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

29 days

Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu sakārtošanu – Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

ZEMES VIENĪBU KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS UN ZEMES IERĪCĪBAS PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Nr.2 ēkas Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta „Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecība Centrālajā parkā, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

29 days

Daugavpils cietokšņa 4. bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.28 ēkas Liepājas ielā 27, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

33 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī, pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

35 days

Autoruzraudzības veikšana būvobjektam „Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības darbu (ielu būvniecības darbiem) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2.)

Published and bidding deadline .

35 days

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas (pirts) guļošo klientu mazgāšanas telpas izveide 18. Novembra ielā 354 A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmas elektronisko sakaru pakalpojumu (datu pārraides kanālu) nodrošināšana

Published .

Tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošana pie esoša futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 2.kārta

Published and bidding deadline .

32 days

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un piegulošās teritorijas elementu atjaunošana Gaismas ielā 7, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

29 days

Sporta tērpu un apavu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 4.būvniecības kārtas “Esošās vēsturiskās ēkas Muzeja ielā 3 pārbūve"

Published and bidding deadline .

36 days

Krastmalas izbūve Daugavas upes labajā krastā Daugavas ielas Cietokšņa rajonā, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

35 days

Būvdarbi Daugavpils pilsētas ēkā - 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Projektēšanas darbi Latgales Zooloģiskā dārza infrastruktūras attīstības I.kārtai – Tūrisma un dabas izziņas objekta „Latgales purvāja biodaudzveidība” infrastruktūras izveide Esplanādes purvājā

Published and bidding deadline .

22 days

Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

108 days

Papilddarbi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” apbūves kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 3.kārtai

Published and bidding deadline .

35 days

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos

Published and bidding deadline .

38 days

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)

Published and bidding deadline .

37 days

Jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un ūdensapgādes ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129 A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

16 days

Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošana Nikolaja ielā 1, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

22 days

Daugavpils cietokšņa 4. bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija

Published and bidding deadline .

13 days

Dušas telpu (pagrabstāvā) remonts Sociālajā mājā Šaurā ielā 28, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

18 days

Projektēšanas darbi Latgales Zooloģiskā dārza infrastruktūras attīstības I.kārtai – Tūrisma un dabas izziņas objekta „Latgales purvāja biodaudzveidība” infrastruktūras izveide Esplanādes purvājā

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojektēšanas darbi objektam “Stacijas-Motoru ielu transporta mezgla būvniecība Daugavpilī

Published and bidding deadline .

35 days

Inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un mācību aprīkojuma iegāde Daugavpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

22 days

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (4.konkurss)

Published and bidding deadline .

32 days

Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

33 days

Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu sakārtošanu - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

35 days

Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanas Nikolaja ielā 1, Daugavpilī, 2.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības objektos 2019.gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

38 days

Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi

Published and bidding deadline .

34 days

Autoruzraudzības veikšana būvobjektam „Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, vides pieejamības prasību nodrošināšana - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācijas un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanas Nikolaja ielā 1, Daugavpilī, 2. kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

41 days

Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nesošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem

Published and bidding deadline .

30 days

Būvniecības darbi objektā “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 008 3201 līdz M. Viļņas ielai un M. Viļņas ielas pārbūve no M. Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī"

Published and bidding deadline .

36 days

Būvniecības darbi Daugavpils 13. vidusskolas, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, ēkas būvkonstrukciju noturības nodrošināšanai un blakus telpu atjaunošanai (SAM 8.1.2. projekta ietvaros)

Published and bidding deadline .

28 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi būvobjektam „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī”

Published and bidding deadline .

35 days

Ergonomisko mēbeļu piegāde projekta "Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija" ietvaros (SAM 8.1.2.)

Published and bidding deadline .

28 days

Degvielas piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām

Published and bidding deadline .

29 days

Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Materiāla iegāde Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecībai Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

37 days

Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

36 days

Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days€455,390

Ergonomisko mēbeļu piegāde Daugavpils izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienīgām prasībām (SAM 8.1.2.)

Published and bidding deadline .

39 days

Vides objekta “Saules kalnā” būvniecība un Vienības dārza pārbūve, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

35 days

Publiskās slidotavas darbības nodrošināšana piecu gadu periodā Daugavpils pilsētā

Published and bidding deadline .

27 days€644,620

Būvdarbu veikšana objektā “J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija" (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

28 days

Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde

Published and bidding deadline .

31 days€2M

Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Valsts zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas lietu aktualizēšanai pašvaldības īpašumā esošām ēkām

Published and bidding deadline .

16 days

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020. gada konsolidēto pārskatu

Published and bidding deadline .

17 days

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas telpās Saules ielā 5A, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

16 days

Elektrisko un dienas rotājumu piegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domei

Published and bidding deadline .

12 days

Demonstrācijas iekārtu (projektoru) piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Elektrisko un dienas rotājumu piegāde 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Demonstrācijas iekārtu (projektoru) piegāde Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu aprīkošana ar kodu atslēgām

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas domes telpās

Published and bidding deadline .

19 days

Ergonomisko mēbeļu piegāde Daugavpils izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienīgām prasībām (SAM 8.1.2.)

Published and bidding deadline .

39 days

Būvdarbu veikšana objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija" (SAM 4.2.2. ietvaros)

Published and bidding deadline .

31 days

Būvuzraudzība projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā", Nr. EKII-3/26 ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

DOKUMENTĀCIJAS “DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒKU ENERGOSERTIFIKĀCIJA ”IZSTRĀDE

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācijas un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanas Nikolaja ielā 1, Daugavpilī, 2.kārtas būvdarbi

Published and bidding deadline .

41 days

Dušas telpu (pagrabstāvā) remonts Sociālajā mājā Šaurā ielā 28, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

21 days

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019., 2020. un 2021. gada konsolidēto pārskatu

Published and bidding deadline .

16 days

Būvniecības darbi objektā “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 008 3201 līdz M. Viļņas ielai un M. Viļņas ielas pārbūve no M. Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī

Published and bidding deadline .

38 days

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto pasākumu apskaņošana, apgaismošana un tehniskā nodrošināšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbi būvobjektam „Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Spaļu ielā 4, Daugavpilī”

Published and bidding deadline .

35 days

Būvprojekta “Biatlona treniņu bāzes jaunbūve Stropu sporta trasē, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Būvniecības darbi Daugavpils 13.vidusskolas, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, ēkas būvkonstrukciju noturības nodrošināšanai un blakus telpu atjaunošanai (SAM 8.1.2. projekta ietvaros)

Published and bidding deadline .

30 days

Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēm

Published and bidding deadline .

17 days

Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

21 days

Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

39 days

Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

39 days

Materiāla iegāde Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecībai Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā (SAM 5.1.1. ietvaros)

Published and bidding deadline .

40 days

Par nekustamā īpašumu tirgus vērtības noteikšanu ieguldīšanai pamatkapitālā

Published and bidding deadline .

11 days

Papilddarbi objektam “Jaunbūves – skolas mācību bloka Saules ielā 6/8, Daugavpilī būvniecība” (SAM 8.1.3. projekta Nr. 8.1.3.0/17/1/006 ietvaros)

Published and bidding deadline .

11 days

Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī

Published and bidding deadline .

100 days

Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Par nekustamā īpašumu tirgus vērtības noteikšanu

Published and bidding deadline .

11 days

Par nekustamā īpašumu tirgus vērtības noteikšanu Daugavpils pilsētas domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma piegāde PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" vajadzībām (SAM 8.1.3.vajadzībām)

Published and bidding deadline .

24 days

Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020. gada konsolidēto pārskatu

Published and bidding deadline .

17 days

Ergonomisko mēbeļu piegāde projekta "Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija" ietvaros (SAM 8.1.2.)

Published and bidding deadline .

31 days

Board-Level People

NameRole

Sabīne Šņepste

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Igors Prelatovs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager