Procurements

€500,000
23 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Grants piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII "Zvaniņš"

Published and bidding deadline .

12 days

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII "Zvaniņš"

Published .

Ilūkstes pilsētas Vienības laukuma vēsturiskā žoga atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII "Zvaniņš"

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu

Published and bidding deadline .

21 days

Zirgu staļļu un manēžas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, kadastra apzīmējums 44440020246, 44440020431

Published and bidding deadline .

18 days

Zirgu staļļu un manēžas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, kadastra apzīmējums 44440020246, 44440020431

Published and bidding deadline .

21 days

Asfaltbetona seguma izbūve Jēkabpils ielā, Ilūkstē

Published and bidding deadline .

11 days

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

27 days

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

Published and bidding deadline .

24 days

Degvielas piegāde Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vajadzībām

Published .

Būvuzraudzība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmam (būvobjektam) 44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136

Published and bidding deadline .

14 days

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days€500,000

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Published and bidding deadline .

14 days

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

Published and bidding deadline .

25 days

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu seguma atjaunošana Kalna un Krasta ielās, Subatē

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

Published and bidding deadline .

26 days

Board-Level People

NameRole

STEFANS RĀZNA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager