Procurements

€0
83 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Lielvārdes novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem

Published and bidding deadline .

45 days

Elektroenerģijas piegāde Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Lielvārdes novada Sporta centram

Published and bidding deadline .

12 days

Autotransporta pakalpojumi skolēnu regulāriem pārvadājumiem

Published .

Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Lielvārdes pilsētas ielu un laukumu un Lielvārdes pagasta ceļu tīrīšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Jauna mikroautobusa ar pacēlāju iegāde Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (SAM 4.2.2.ietvaros)

Published and bidding deadline .

24 days

"Lielvārdes pamatskolas, pirmskolas vecuma bērnu klašu aprīkojuma mēbeļu projektēšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana"

Published and bidding deadline .

14 days

Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Lielvārdes novada Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūvei

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju celiņu atjaunošana Rembates parkā. Labiekārtošanas projekta 2.kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Ūdensapgādes tīklu izbūve Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā (būvprojekts)

Published and bidding deadline .

11 days

Mikroautobusa (8+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai

Published and bidding deadline .

12 days

Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Rotaļu laukums. Labiekārtošanas projekta 2.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Jumpravas pagasta Ceriņu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS PAKALPOJUMI LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI

Published and bidding deadline .

11 days

Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas korpusa telpu remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Ozolu ielas lietus ūdens kanalizācijas I kārtas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Informatīvā stenda, velosipēdu novietnes un laukuma izbūve Ausekļa ielā 2A, Lielvārdes pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde

Published and bidding deadline .

16 days

Esošās apgaismojuma sistēmas gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem Lielvārdes novada Sporta centra sporta zālē

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Lēdmanes pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jumpravas pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē

Published and bidding deadline .

13 days

Pirmsskolas izglītības iestāde Lielvārdē (jaunbūve)

Published and bidding deadline .

36 days

Lielvārdes novada pašvaldības autoceļa Nr.3 “Pamati – Lejasplošas” Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJAS “LĀČPLĒŠA LAUKUMA PĀRBŪVE LIELVĀRDĒ” IZSTRĀDE UN TĀ REALIZĀCIJĀ VEICAMO BŪVDARBU AUTORUZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Mikroautobusa ar pacēlāju noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi Lielvārdes novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem

Published and bidding deadline .

45 days

Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Autotransporta pakalpojumi skolēnu regulāriem pārvadājumiem Jumpravā

Published .

Kurināmā iegāde Jumpravas pagastam (šķelda)

Published .

Mikroautobusa ar pacēlāju noma (operatīvais līzings) uz 60 mēnešiem Lielvārdes novada sociālā dienesta vajadzībām’’

Published and bidding deadline .

13 days

„ Kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām’’

Published and bidding deadline .

11 days

Katlu mājas pārbūve Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Kurināmā iegāde Jumpravas internātpamatskolas vajadzībām (kokskaidu granulas)

Published and bidding deadline .

11 days

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas inventarizācija Lielvārdē

Published and bidding deadline .

15 days

Būvniecības dokumentācijas “Lāčplēša laukuma pārbūve Lielvārdē” izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Mikroautobusa (8+1 sēdvieta) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem Lielvārdes novada Sporta centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Līču ielas izbūve, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu „Rembates parks” (daļas) koku un krūmu inventarizācija un rekonstrukcijas projekta izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Published and bidding deadline .

18 days

Pirmsskolas izglītības iestādes ēka Lielvārdē (jaunbūve)

Published and bidding deadline .

38 days

Elektroenerģijas piegāde Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

38 days

Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Lielvārdes novada Kultūras centram

Published and bidding deadline .

13 days

Lielvārdes novada grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai

Published and bidding deadline .

19 days

1.kārtas būvdarbus “Lāčplēša laukuma” pārbūvei (LEADER projekta ietvaros)

Published and bidding deadline .

19 days

Bruģēšanas darbi Lielvārdes pamatskolā

Published and bidding deadline .

21 days

Jauna kravas mikroautobusa (2+1 sēdvieta) iegāde Lielvārdes novada Kultūras centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbi ”Lāčplēša kapu” kapličas, vārtu, kapu kancelejas ēkas un zvanu torņa atjaunošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrāde un realizācija Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskolā

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma izbūve Lēdmanes pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Būvdarbi pašvaldības PII “Pūt Vējiņi” autostāvvietas Slimnīcas ielā Lielvārdē izbūvei

Published and bidding deadline .

23 days

1 (viena) jauna izolatora tipa mikroautobusa piegāde aizturēto pārvadāšanai Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmā iegāde Jumpravas pagastam (šķelda)

Published and bidding deadline .

27 days

Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

Published and bidding deadline .

27 days

Poliklīnikas un aptiekas telpu un ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Lēdmanes pamatskolas 1.stāva atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēku pārbūve

Published and bidding deadline .

62 days

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Lielvārdes novada kultūras nama lielās zāles atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

17 days

Lielvārdes novada Jumpravas pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas ar lit.nr.012 – pārbūve (nojaukšana)

Published and bidding deadline .

20 days

Tirgus laukuma izveide Lāčplēša laukuma pārbūves ietvaros (tirdzniecības nojumes un publiskās tualetes novietošana)

Published and bidding deadline .

20 days

Mikroautobusa operatīvais līzings Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas pilna servisa līzings Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Mikroautobusa operatīvais līzings Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Lielvārdes novada Jumpravas pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

12 days

Lielvārdes novada kultūras nama lielās zāles atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

21 days

Lielvārdes novada Jumpravas pagasta ceļu uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Skolas ielas pārbūve, posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa ielai, Lielvārdē

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības informatīvā izdevuma “Lielvārdes Novada Ziņas” izdošana

Published and bidding deadline .

13 days