Procurements

€0
99 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

37 days

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana

Published .

Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām

Published and bidding deadline .

14 days

Bezsaimnieka kaķu koloniju izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās, nogādāšana uz veterinārajām klīnikām un atgādāšana atpakaļ to dzīves vietās

Published and bidding deadline .

13 days

Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu

Published and bidding deadline .

22 days

Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektēšana un būvniecība

Published and bidding deadline .

22 days

Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē

Published and bidding deadline .

14 days

Jauno koku stādījumu uzturēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo

Published and bidding deadline .

11 days

Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana

Published and bidding deadline .

21 days

Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Sabiedrisko tualešu būvniecība Nordeķu parkā un Kobes dārzā

Published and bidding deadline .

13 days

Par piesārņotās vietas sanāciju Bolderājā – VI kārta

Published .

Dižstādu stādīšana un kopšana

Published and bidding deadline .

12 days

Trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehniskā apkope un kalibrēšana

Published .

Kobes dārza publiskās tualetes būvprojekta izstrāde

Published .

Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Bio tualešu noma un apkalpošana

Published and bidding deadline .

22 days

Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

14 days

Jauno koku stādījumu uzturēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Kokaugu nozāģēšana

Published .

Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā

Published and bidding deadline .

20 days

Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās

Published .

Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Published and bidding deadline .

13 days

Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta

Published and bidding deadline .

14 days

Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

13 days

Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

34 days

Sabiedrisko tualešu noma un videi draudzīga apkalpošana

Published and bidding deadline .

24 days

Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

34 days

Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

22 days

Piesārņotas vietas sanācija pašvaldības īpašumā pie Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja starp dzelzceļu un Uzvaras bulvāri

Published and bidding deadline .

25 days

Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana

Published and bidding deadline .

37 days

Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām

Published and bidding deadline .

11 days

Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

12 days

Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās

Published and bidding deadline .

14 days

Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Jauno koku stādījumu uzturēšana

Published .

Dižstādu stādīšana un kopšana

Published and bidding deadline .

12 days

Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijām „OPSIS”

Published .

Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās

Published and bidding deadline .

14 days

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VII kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektēšana un būvniecība

Published and bidding deadline .

21 days

Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana

Published .

Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana

Published and bidding deadline .

38 days

Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VII kārta

Published .

Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

22 days

Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā

Published and bidding deadline .

27 days

Jauno koku stādījumu uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana

Published and bidding deadline .

43 days

Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās

Published and bidding deadline .

11 days

Meliorācijas grāvju tīrīšana un atjaunošana

Published .

Kokaugu nozāģēšana

Published and bidding deadline .

46 days

Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Published .

Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās

Published .

Rīgas pašvaldības kapsētu ūdensapgādes un ūdensapgādes sistēmu apkopes darbi

Published and bidding deadline .

39 days

Bojātās gaisa kondicionēšanas sistēmas remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Pētījums par privātmāju apkures radītām PM10 koncentrācijām Rīgas privātmāju teritorijā Pārdaugavā

Published and bidding deadline .

11 days

Dižstādu stādīšana un kopšana

Published and bidding deadline .

14 days

Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrādāšana

Published and bidding deadline .

14 days

Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām

Published and bidding deadline .

13 days

Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām

Published and bidding deadline .

11 days

Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa remontdarbi Rīgas pašvaldības I Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtas apstākļos

Published .

Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā

Published .

Rīgas pilsētas pašvaldības publisko tualešu iekštelpu remonta darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Dižstādu stādīšana un kopšana

Published and bidding deadline .

13 days

Par egļu zaru iegādi Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām

Published .

Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa remontdarbi Rīgas pašvaldības I Meža kapsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās

Published and bidding deadline .

12 days

Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā

Published and bidding deadline .

26 days

Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Pētījums par privātmāju apkures radītām PM10 koncentrācijām Rīgas privātmāju teritorijā Pārdaugavā

Published .

Par gaisa kondicionēšanas sistēmas remontu

Published .

Rīgas pilsētas pašvaldības publisko tualešu iekštelpu remonta darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos

Published and bidding deadline .

21 days

Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 2019.gada 12.decembra

Published .

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

36 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

40 days

Krematorijas ēkas jumta seguma remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Bīstamu situāciju novēršana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

ANATOLIJS AĻEKSEJENKO

General Manager
FromRoleUntil
General Manager