Procurements

€365,000
53 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Digitālās apertūras radioantenu (DART) laboratorijas izveide

Published and bidding deadline .

34 days

Radiofrekvenču signālus slāpējošās kameras piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Servertehnikas piegāde Ventspils Augstskolai

Published and bidding deadline .

30 days€165,000

Inženierzinātņu laboratoriju aprīkojuma modernizēšana 2017.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Servertehnikas piegāde Ventspils Augstskolai

Published and bidding deadline .

31 days

Datoru piegāde Ventspils Augstskolai

Published and bidding deadline .

18 days

Veselības apdrošināšana Ventspils Augstskolas darbiniekiem

Published and bidding deadline .

11 days

Signālu analizatora FSW43 un ķēžu analizatora ZVK40 papildaprīkojuma piegāde

Published .

Dīzeļgeneratora piegāde radioteleskopa RT-16 elektroapgādes rezervācijas sistēmas izveidei

Published and bidding deadline .

14 days

Jauna autotransportlīdzekļa piegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Multivides iekārtu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā

Published .

RT32 un RT16 automātiskās ugunsdzēsības sistēmas izveide

Published .

Inženierzinātņu laboratoriju aprīkojuma modernizēšana 2017.gadā

Published .

Digitālās apertūras radioantenu (DART) laboratorijas izveide Ventspils Augstskolā

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas mēbeļu piegāde Ventspils Augstskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Tīkla laboratorijas aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai 2017.gadā

Published .

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšana

Published and bidding deadline .

21 days

Radiofrekvenču signālus slāpējošās kameras piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Digitālās apertūras radioantenu (DART) laboratorijas izveide

Published and bidding deadline .

34 days

Laboratorijas mēbeļu piegāde Ventspils Augstskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

LOFAR datu apstrādes un uzglabāšanas risinājums

Published and bidding deadline .

21 days

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas 3.kārtas būvdarbu veikšana

Published .

Auditoriju mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā

Published .

Ventspils Augstskolas “A” un “B” korpusa telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

22 days

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas 3.kārtas būvdarbu veikšana

Published and bidding deadline .

21 days

Multivides iekārtu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā

Published and bidding deadline .

12 days

Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Ventspils Augstskolas “A” korpusa pielāgošanas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Zema trokšņu līmeņa saules spektrālā polarimetra izstrāde, ražošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Mehānisko un elektronikas laboratoriju aprīkojuma papildinājums RT-32 – kriogēnisko dzesētāju un rotācijas vakumsūkņa piegāde

Published .

“Elektroapgādes un optiskā kabeļa pieslēguma izveide “Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamās LOFAR radioteleskopa zemo frekvenču un augsto frekvenču antenu laukam””

Published and bidding deadline .

11 days

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde

Published and bidding deadline .

32 days€200,000

Mašīnmācīšanās un datorredzes laboratorijas aprīkojumu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

VSRC radio teleskopa RT-32 automātiskās sekundārā fokusa regulēšanas un pozicionēšanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un regulēšana

Published and bidding deadline .

28 days

Lāzergriezēja / graviera ar aprīkojumu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Mašīnmācīšanās un datorredzes laboratorijas aprīkojumu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Esošo Ventspils Augstskolas studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām un Ventspils Augstskolas institūcijas organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide

Published and bidding deadline .

11 days

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PILNVEIDE VENTSPILS AUGSTSKOLĀ

Published and bidding deadline .

12 days

Licenču nomas nodrošināšana Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr.1.1.1.1/18/A/125 “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā

Published and bidding deadline .

13 days

“VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA VENTSPILS AUGSTSKOLAS DARBINIEKIEM”

Published and bidding deadline .

13 days

“VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA VENTSPILS AUGSTSKOLAS DARBINIEKIEM”

Published and bidding deadline .

11 days

“Tirgus izpētes pakalpojumu nodrošināšana Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr.1.1.1.1/18/A/125 “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” ietvaros”

Published and bidding deadline .

13 days

“Tirgus izpētes pakalpojumu nodrošināšana Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr.1.1.1.1/18/A/125 “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” ietvaros”

Published and bidding deadline .

13 days

RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Ventspils Augstskolas mārketinga stratēģijas, rīcības plāna un satura izstrāde 2020. - 2022. gadam

Published and bidding deadline .

19 days

Zema trokšņu līmeņa saules spektrālā polarimetra izstrāde, ražošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

18 days

Digitālās apertūras radioantenu (DART) lauka datu pārvades tīkla risinājums

Published and bidding deadline .

11 days

Interaktīvās digitālās klases aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Radioteleskopu RT-32 un RT-16 telpu remonts

Published and bidding deadline .

17 days

Koka žoga izveide “Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamās LOFAR radioteleskopa zemo frekvenču un augsto frekvenču antenu laukam”

Published and bidding deadline .

11 days

VSRC radio teleskopa RT-32 automātiskās sekundārā fokusa regulēšanas un pozicionēšanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un regulēšana

Published and bidding deadline .

30 days

Koka žoga izveide “Ventspils Augstskolas nākamās paaudzes sensoru programmējamās LOFAR radioteleskopa zemo frekvenču un augsto frekvenču antenu laukam”

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

KĀRLIS KRĒSLIŅŠ

General Manager
FromRoleUntil
General Manager