Procurements

€0
29 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve pie Augstkalnes vidusskolas

Published and bidding deadline .

14 days

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas piegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Autoceļa Bu-1 pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas produktu iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas piegāde Tērvetes novada pašvaldības transporta vajadzībām

Published .

Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”

Published and bidding deadline .

11 days

Tērvetes novada domes administratīvās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju ceļa izbūve gar pašvaldības ceļu Au-1 "Šalkas - Lapsas - Klinti - Stūri" posmā no PII "Zvaniņi" līdz valsts autoceļam V1056 "Svēte- Augstkalne"

Published and bidding deadline .

14 days

Ugunsdzēsēju garāžas ēkas atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju celiņa un auto stāvlaukuma atjaunošana pie Kalnamuižas luterāņu baznīcas Tērvetē

Published and bidding deadline .

11 days

Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Vienas jaunas ugunsdzēsības automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Lietota mini ekskavatora piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Tērvetes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Tērvetes pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļa Te - 67 „Dūņu Triņi - Lakstīgalas” 2.133 – 3.406 km posma pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Tērvetes pašvaldības ceļu planēšanas darbu veikšana

Published and bidding deadline .

11 days

Pālenu kapličas iekštelpu restaurācijas darbi

Published and bidding deadline .

16 days

PII "Zvaniņi" telpu atjaunošanas darbu veikšana

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu iegāde

Published and bidding deadline .

30 days

Autoceļa Te-8B "Mālzemnieki - Īkšķīši" 0.000 – 0.766 km posma pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Tērvetes novada domes ēkas vestibila remonta darbu veikšana

Published and bidding deadline .

13 days

Ugunsdzēsēju garāžas ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve

Published and bidding deadline .

27 days

„Videonovērošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un durvju aprīkošana ar piekļuves sistēmu ugunsdrošības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Māris Berlands

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Dace Reinika

General Manager
FromRoleUntil
General Manager