Procurements

€513,000
77 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€193,000

Veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

34 days€320,000

Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Neregulārie pasažieru pārvadājumi

Published and bidding deadline .

21 days

Elektrisko gaismas dekoru iegāde Ozolnieku novadam

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve” izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Ūdensvada izbūve Skolas iela - Aizupes, Ozolniekos

Published and bidding deadline .

12 days

VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

GAROZAS PAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

Published and bidding deadline .

11 days

Zāles pļaušanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

TETELES PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLES REMONTS

Published and bidding deadline .

15 days

Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojekta „Pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve” izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

Published .

Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma izbūve Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna transporta līdzekļa iegāde SAC Zemgale vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Būvniecības materiālu un preču iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

SAC Zemgale teritorijas labiekārtošanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

13 days

“Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei”

Published and bidding deadline .

11 days

Apgaismojuma izbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Gāzesvada virszemes pārvada rekonstrukcija

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība projektam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, Rubeņu un Akmeņu ceļu, kas atrodas Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnos, pārbūves darbi 2.kārta

Published and bidding deadline .

11 days

Apgaismojuma izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzība projektam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, Rubeņu un Akmeņu ceļu< kas atrodas Oozlnieku novada Cenu pagasta Raubēnos, pārbūves darbi 2.kārta"

Published and bidding deadline .

12 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI OBJEKTIEM – JAUNATNES IELAS PĀRBŪVE UN ATPŪTAS IELAS POSMA IZBŪVE, ĀNĒ, CENU PAGASTĀ, OZOLNIEKU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

13 days

Autoceļu (ielu) attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Medicīnas preču iegāde SAC Zemgale vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

36 days

Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

12 days

PII “Saulīte” telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Teteles kapu kapličas būvprojekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

CEĻA “ŅURDAS-MUCENIEKI” PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

21 days

Autobusa iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Sporta ielas posma izbūve, Ānē, Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Rotaļu laukumu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Drukas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

SALGALES PAMATSKOLAS SPORTA LAUKUMA IZBŪVE

Published and bidding deadline .

11 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI OBJEKTAM – “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA GAROZAS CIEMĀ, SALGALES PAGASTĀ”, OZOLNIEKU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

13 days

GĀZES APKURES KATLA UN APSAISTES PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA BRANKU CIEMA PAKALPOJUMU CENTRĀ

Published and bidding deadline .

12 days

Skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

11 days

Salgales pamatskolas jumta remonts un nojumes pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

29 days

NOTEKŪDEŅU SŪKŅU STACIJAS UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA PĀRBŪVE, ĀNĒ

Published and bidding deadline .

12 days

CEĻA “ŅURDAS-MUCENIEKI” PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

21 days

Autoceļu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

12 days

“Zāles pļaušanas pakalpojumi”

Published and bidding deadline .

26 days

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

31 days

„GRUNTS SEGUMA AUTOCEĻU UZTURĒŠANA UN ASFALTBETONA SEGUMA BEDRĪŠU REMONTDARBI OZOLNIEKU NOVADĀ”

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Salgales pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

19 days

Jaunatnes ielas pārbūve Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Jaunatnes ielas pārbūve Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Ventilācijas sistēmas izbūve PII “Bitīte, Brankās, Cenu pagastā Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

12 days

GĀJĒJU CELIŅA AR APGAISMOJUMU IZBŪVE NO OZOLNIEKU DZELZCEĻA STACIJAS LĪDZ BRANKĀM

Published and bidding deadline .

20 days

SAC “Zemgale” ēkas siltināšana

Published and bidding deadline .

22 days

Būvniecības materiālu un preču iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

TRANSPORTLĪDZEKĻU MAZGĀŠANAS UN TĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

12 days

Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

11 days

“Branku un Ānes dīķu krastmalu sakārtošana”

Published and bidding deadline .

11 days

SALGALES PAMATSKOLAS SPORTA LAUKUMA IZBŪVE

Published and bidding deadline .

12 days

Remontdarbu veikšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

13 days

Tehnisko shēmu “Jauna ielu apgaismojuma izbūve trīs ielu posmiem Ozolnieku novadā” izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

PUBLISKĀS SLIDOŠANAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA OZOLNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļu attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana Ozolnieku novadā

Published and bidding deadline .

20 days

Autotransportu remontu pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Skolēnu pārvadājumi

Published and bidding deadline .

17 days

“Ventilācijas izbūve SAC “Zemgale””

Published and bidding deadline .

22 days

“Mēbeļu piegāde Ānes Dienas centram”

Published and bidding deadline .

12 days

„SAC “ZEMGALE” ĒKAS SILTINĀŠANA”

Published and bidding deadline .

24 days

„Būvniecības ieceres dokumentācijas „Vingrošanas laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Veselības takā Skolas ielā 5, Ozolniekos, Ozolniekos novadā” izstrāde un realizācija”

Published and bidding deadline .

12 days

Kancelejas un floristikas preču iegāde Ozolnieku novada pašvaldības un iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Automašīnu iegāde

Published and bidding deadline .

17 days

Ielu apgaismojuma izbūve

Published and bidding deadline .

17 days

Board-Level People

NameRole

Andris Ozoliņš

General Manager
FromRoleUntil
General Manager