Procurements

€1.58M
47 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)

Published and bidding deadline .

41 days

Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde

Published .

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums

Published .

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

39 days

Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai

Published and bidding deadline .

32 days€180,000

Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros un ESF projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr. 7.3.2/0/16/I/001 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Published .

Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Published and bidding deadline .

21 days

Latvijas simtgades ietvaros, brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Latvijas novados

Published and bidding deadline .

12 days

""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Published and bidding deadline .

26 days

Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Datu aizsardzības pakalpojumu iepirkšana

Published and bidding deadline .

11 days

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils, Bauskas un Daugavpils filiālēs

Published and bidding deadline .

12 days

Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Published and bidding deadline .

14 days

“Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2/0/16/I/001 ietvaros”

Published and bidding deadline .

39 days

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrāde

Published and bidding deadline .

25 days

Saimniecības preču iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

30 days

„Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Published and bidding deadline .

11 days

"Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)"

Published and bidding deadline .

41 days

Telpu uzkopšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu

Published and bidding deadline .

13 days

"Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde"

Published and bidding deadline .

39 days

„Darbinieku apmācība ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”

Published .

Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu

Published and bidding deadline .

11 days

Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde

Published and bidding deadline .

11 days

Par bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrādi

Published .

Informācijas sistēmas izstrāde izmaiņu realizācijai Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (BURVIS)

Published and bidding deadline .

41 days€658,661.31

Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu veikšana

Published and bidding deadline .

39 days€743,800

Interaktīvā e - apmācības moduļa izstrādes iegāde

Published and bidding deadline .

40 days

Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

Published and bidding deadline .

12 days

Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

12 days

""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Published and bidding deadline .

31 days

Neformālās izglītības programmas ,,Latviešu valoda nez starpniekvalodas" un pakalpojuma ,,Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu" nodrošināšana

Published .

Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējumu veikšana

Published and bidding deadline .

40 days

Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Informācijas sistēmas izstrāde izmaiņu realizācijai Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (BURVIS)

Published and bidding deadline .

43 days

Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Automašīnas noma

Published and bidding deadline .

13 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšana un uzturēšana, darba vides iekšējā uzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Mobilo sakaru pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Kancelejas preču iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

“Sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumi par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem organizēšanas pakalpojumi”

Published .

Zvanu centra un 800.numura pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas noma

Published and bidding deadline .

14 days

Board-Level People

NameRole

Evita Simsone

General Manager
FromRoleUntil
General Manager