Procurements

€2.23M
118 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Ķīmijas laboratorijas mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Universālas pašgājējmašīnas piegāde Kandavas tehnikuma izglītības programmas ”Lauksaimniecības tehnika” ietvaros

Published .

Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām

Published .

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas ”Elektrotehniķis” apmācībām

Published and bidding deadline .

31 days

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

33 days

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€1.02M

Meža darbu tehnikas un kokapstrādes tehnikas mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” un ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

Published .

Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Lopkopības mehanizācijas iekārtu un metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports” vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve

Published and bidding deadline .

30 days

“Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.

Published and bidding deadline .

42 days

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve

Published .

Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Interaktīvo mācību materiālu piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published .

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana.

Published and bidding deadline .

31 days

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu, universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

Published and bidding deadline .

34 days

Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” ietvaros

Published .

Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

Published and bidding deadline .

29 days

Iepirkuma priekšmets ir Projekta ietvaros Iekārtu un aprīkojumapiegāde izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām

Published and bidding deadline .

35 days

Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Forvardera un tā aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Laboratorijas klimata kontroles kameras un aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” un „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

29 days

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā apstrāde” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām

Published and bidding deadline .

31 days

Audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam

Published .

Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains” ietvaros

Published and bidding deadline .

30 days

Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” kvalifikācijā

Published and bidding deadline .

34 days

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

31 days€50,000

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros

Published and bidding deadline .

28 days

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

41 days€55,700

Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

15 days

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days€165,289.26

Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai

Published and bidding deadline .

31 days

Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" apmācībām

Published and bidding deadline .

31 days

Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai

Published and bidding deadline .

30 days

Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”

Published and bidding deadline .

16 days

Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

31 days

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050

Published and bidding deadline .

15 days

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

41 days

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana”

Published and bidding deadline .

15 days

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

21 days

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana

Published and bidding deadline .

17 days

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

21 days

Biroja telpu ikdienas uzkopšana

Published and bidding deadline .

13 days

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība

Published and bidding deadline .

11 days

Eiropas Zinātnieku nakts komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana 2018. un 2019. gadam

Published and bidding deadline .

18 days

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published .

Latvijas dalības izvērtējums programmas "Apvārsnis 2020" vidusposmā"

Published and bidding deadline .

16 days

Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izstrāde

Published and bidding deadline .

16 days

Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā

Published and bidding deadline .

30 days

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas “Hidrobūvju būvtehniķis” un “Lopkopības tehniķis” vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days€500,000

Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros

Published .

Aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published .

3D printeru piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Mehatronika” vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Lopkopības mehanizācijas iekārtu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" vajadzībām

Published .

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

34 days€50,000

Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas” vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas klimata kontroles kameras piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

Published .

Aprīkojuma un inventāra piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Klašu ekskursiju uz nozares uzņēmumiem plānošanas un saziņas platformas nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase

Published and bidding deadline .

12 days

Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

36 days

Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņu koncepcijas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

37 days

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Ekspertu iepirkums projektam BANOS CSA

Published and bidding deadline .

16 days

Traktora piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas "Hidrobūvju būvtehniķis" vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€192,737

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Mehatronika” vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Drenu tranšejas racēja ar jūgvārpstas piedziņu piegāde Smiltenes tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Metināšanas aizsarglīdzekļu, galdu un piederumu piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju piegāde Saldus tehnikumam

Published and bidding deadline .

32 days

Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai

Published and bidding deadline .

32 days

Mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Galdu un krēslu piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Smiltenes tehnikuma izglītības programmas “Lopkopības tehniķis” vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

28 days

Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikumam

Published and bidding deadline .

29 days

Žalūziju, projicēšanas aprīkojuma un mēbeļu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Gultu un matraču piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Erasmus+ programmas komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

29 days€100,000

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Projicēšanas aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Metināšanas iekārtu un aprīkojuma piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma vajadzībām

Published and bidding deadline .

27 days

Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas ”Mašīnzinības” ietvaros

Published and bidding deadline .

29 days

Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" vajadzībām

Published and bidding deadline .

29 days

Erasmus+ programmas komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

29 days€100,000

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma izglītības programmu “Enerģētika un elektrotehnika”, “Metālapstrāde” un “Mehatronika” vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

VIAA reprezentatīvo materiālu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Erasmus+ programmas komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

31 days

Erasmus+ programmas komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

31 days

Informācijas sistēmas iepirkums EEZ un NFI līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" projektu pieteikumu pārvaldībai"

Published and bidding deadline .

18 days

Board-Level People

NameRole

DITA TRAIDĀS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager